torsdag den 9. juni 2011

Pas på undervingerne...

Fotos bliver ofte fremstillet som korrekte gengivelser af hvordan udseendet er på f.eks. en fugl. Imidlertid mener jeg at det er meget, meget vigtigt også at lade kikkerten tale og, ved selvsyn, at danne indtryk af karakterer og farver. Grå undervinger på en hjejle, bør betyde tundrahjejle, og jeg har været med i diskussioner om mulige tundrahjejler pga. et billede af en fugl, der i proportioner er en almindelig hjejle men som, på billedet, viser grå undervinger!
Imidlertid handler det om vinkler og på nogle billeder tænker man at undervingen må være korrekt belyst da flanken også er oplyst. Hmm, ja - det er vitterligt svært at modargumentere, men de to nedenstående billeder viser imidlertid det modsatte.
Bemærk især de to fugle i nederste venstre hjørne, hvordan deres undervinger ændrer udseende radikalt, hvilket er højst overraskende, men ikke desto mindre interessant og tankevækkende...

Hjejler, Arup Vejle, 30. maj 2011.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar