onsdag den 21. september 2011

Wilsons!

Det naturgenoprettede vådområde, Thissingvig på Sydmors, blev for alvor sat på Danmarkskortet. Lokale Jens Kristian Kjærgaard fandt igår, sent, en Wilsons Svømmesneppe, men manglede det sidste i at være helt sikker. Heldigvis opsøgte han stedet igen idag og genfandt fuglen, hvorfor han straks kontaktede netværket af Nordvestjyske fuglekiggere og ca. en time efter var vi flere der indfandt sig på lokaliteten. Hurtigt derefter havde vi fået styr på den og det var fedt.
At bestemme den var rimeligt straightforward. I flugt virkede den påfaldende lys. Den lysegrå ryg stod i rimelig kontrast til de lidt mørkere vinger. I flugten virkede bagkanten af vingen let gennemskinnelig, hvilket kunne tolkes som en kontrast. De gule ben var overraskende påfaldende. Den begrænsede mørke skygge ved øjet skulle man kigge godt efter for at se når fuglen fløj. Den hvide overgump fremstod som en kridhvid sukkerknald i flugten.
Flugtmåden var klireagtig og ofte med tyrkerdueagtige vingeslag, hvilket var påfaldende - og således mere rolig i forhold til de andre svømmesnepper.
Når den lagde sig på vandet blev det til en typisk svømmesneppe, hvor igen det lyse indtryk var påfaldende.
Obsen var også en lærdom i at være grundig ved tjek af vadefugleflokke i græs etc. Selvom vi nøjagtig vidste, hvor den var, gik der ofte lang tid inden vi fandt den og et kig i håndkikkert var bestemt ikke nok - noget som man ellers ofte gør i den daglige omgang med fugleflokke...
Området var som helhed rigtig fint med bl.a. 2 Islandske Store Kobbersnepper, 1800 Krikænder m.m. Da der var flere folk på vej dukkede en adult Vandrefalk pludselig op og fik alt på vingerne. Wilsons stak af sammen med en flok Brushøns langt mod nordøst og forsvandt tilsyneladende.
Flere folk opgav at finde den og kørte væk fra området, men en standhaftig flok fuglekiggere fra Sjælland kunne imidlertid melde fuglen ud som genfundet kl. 18.30.
Der er sandsynligvis gode chancer for at se den igen imorgen.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar