søndag den 15. juli 2012

Kort visit hjemme

Det har været fedt at have en uges tid hjemme inden turen imorgen går til Svalbard igen. Denne gang en 10-dages rundtur, hvilket bringer os til de østligste, sydøstligste og sydligste dele af ø-gruppen, altså steder jeg aldrig har været før.
Men ugen herhjemme har, udover en meget stærk Pearl Jam koncert i Forum i tirsdags, budt på arbejde i Vejlerne i form af vandprøvetagninger og sortternearbejde.
Vejlerne er præget af meget vand og få vadefugle på returtræk, men til gengæld er det en glæde at opleve mængderne af andre fugle i området.
Herunder lidt indtryk fra Vejlerne fra de forløbne få dage:
Båndet pragtvandnymfe fra Tømmerby Å.

Sølvhejre fra Kogleakssøen.

 Traner.

Blærerod fra Vesløs Vejle.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar