søndag den 23. december 2012

Vejler nedfrysning


Holmtange lagunen.
 

 
Holmtangelagunen.
 
Vejlerne er nedfrosset. Kun Limfjorden holder pæne partier åbne, ligesom Lønnerup Fjord, der holdes "i live" af lune kildevæld. Det er også de eneste steder man kan gå efter for at finde lidt vandfugle, men der er ikke synderligt mange af dem.
Det er lidt mere spændede at opsøge kanaler og kildevæld. Her er der cahance for at se vandrikser, rørdrum og bjergpibere og på nogle af strandengsarealerne kan man også være heldig at se bjerglærker.
Til gengæld kan man som fotograf glæde sig over det smukke lys der er visse dage samt nyde de mange småfugle på foderbrættet.

Bjergpiber.


Vandrikse.


Bjerglærke.


Bygholm Vejle.


Amtoft Vig, med Livø og Fur i baggrunden.


Rådyr.


Silkehale (og sjagger).


Silkehaler.


 
Ingen kommentarer:

Send en kommentar