mandag den 26. januar 2015

Rørskovens nye græsser...

Kronhjort er et forholdsvist nyt fast indslag inde i Vejlerne. De seneste ca. 10 år har jeg regelmæssigt stødt på grupper på op til 20 dyr inde i reservatet. Hyppigst på digerne og i rørskoven. Vildtpassager i rørskovene er blevet et almindeligt syn og fejemærker på digernes buske og træer optræder overalt. Der er ingen tvivl om at de bidrager med en vis afgræsning i de tætte rørskove og skaber dynamik og grobund for variation og skaber nye lysåbne biotoper.
I disse tider hvor begrebet "Rewilding" er hipt og oppe i tiden, glæder jeg mig over krondyrene som selv har fundet vej og som selv bestemmer om de vil ud eller ind...
Rørskovene har fået en ny beboer.

Rundt om hjørnet stod disse seks yngre hjorte.
Bygholm-møllen er i høj grad et symbol for Vejlerne. Den står smukt i den vestlige ende af Bygholmdæmningen og det er altid værd at tjekke møllevingerne som tjener som en perfekt udsigtsplads for rovfugle. Forleden sad en smuk adult vandrefalk og gjorde møllen endnu flottere.


Sluttede dagen af med at besøge Vester Torup Plantage. Her fandt jeg for nylig en lille flok hvidvingede korsnæb i området omkring "Stenen", som er et sted, hvor denne flotte art har holdt til under tidligere invasioner. Der gik ikke lang tid før jeg fandt en hun i en stor flok lille korsnæb. Senere fandt jeg endnu en hun lidt derfra og så kom der desuden en flok på fem overflyvende fugle. Man kan sikkert lokalisere en del fugle, hvis man går systematisk til værks deroppe.
Hvidvinget korsnædb, hun, Vester Torup Klitplantage.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar