torsdag den 12. maj 2011

Dér er Klyderne!

Igen i år ser det meget ringe ud for Klyderne i Vejlerne. Der er stort set ingen rugende på Bygholmengen og 11 rugende på en lille ø i Østerild Fjord gør ingen væsentlig ændring. Formentlig er der tale om ca. 30 par i Vejlerne i år og det er da en fordobling i forhold til sidste år...Hmmm.
Anderledes godt ser det ud på Agger tange, hvor vandstand og engpleje er i top. Øen hvor Sandternerne ynglede sidste år ser igen perfekt lavtgræsset ud og fuglene har kvitteret med bl.a. 155 rugende Klyder! Dertil er der en del rugende fugle spredt på engen som grænser op til den nordlige lagune. I alt talte jeg 235 rugende Klyder på Agger.
Af øvrige engfugle skal bl.a. nævnes 94 par Viber (71 par i 2010) og en markant nedgang af Store Kobbersnepper til 27 par (47 par i 2010), særligt manglede der mange par på Tangens nordlige del.
Trækfugle var der småt med, men 2 immature Skestorke, 1 3K Dværgmåge og en 2K Sortstrubet Lom der fløj ind i Limfjorden, over land, ved færgelejet var gode fugle.
I Krik Vig bl.a. 780 Små Kobbersnepper og 670 Islandske Ryler.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar