mandag den 9. maj 2011

Vild dag!

Martin Lund og Jens Frimer tager et hvil midt på Bygholm.
Det vil blive en dag vi vil snakke om længe her i Vejlerne. En dag man vil vende tilbage til når nostalgien kommer over en.
Det var blevet tid til årets første enggennemgang på Bygholmengen. Det er en tælling man altid ser frem til da det er et stort privilegium at færdes derude midt i det hele og være med til at registrere de store og ganske unikke mængder af ynglefugle.
Dertil kommer at man kommer ud i de alleryderste pander, hvor der somme tider raster store mængder af vadefugle. Sådan en dag var det i dag!
Således talte vi ikke mindre end 541 Tinksmede, hvilket muligvis er ny rekord for området. Desuden 246 Brushøns, 23 Sortklirer, 30 Hvidklirer, 19 Temmincksryler m.m. Ynglefuglemæssigt var vi ret spændte da der har været ytringer fremme om at der var meget få Store Kobbersnepper. I de Vestlige Vejler er der også blot 5 ynglepar mod 12 i 2010, men heldigvis var der tale om fremgang på Bygholmengen i år. I alt kortlagde vi 111 ynglepar (94 par i 2010) og vi er dermed tilbage på 2009 niveau (112).
Viberne holdt sig rimeligt stabilt på 280 par (297 i 2010), mens Klyde endu engang har et bundår og det var påfaldende så få ynglefugle vi så af dem derude.

Engryle, 27 ynglefugle blev fundet, hvilket er et pænt antal for første enggennemgang. Det er især på gennemgangen i juni at vi får endeligt styr på den samlede bestand. Bestanden var i 2010 60 par på Bygholmengen.
Selve tællingen blev krydret af bl.a. 2 Silkehejrer, 3 Skestorke samt en meget usædvanlig forårs-rovterne!
Da tællingen var færdig og vi sad og kogte på Øster Landkanaldiget opdagede Frimer pludselig 6 Hvide Storke i en flok. Det var et meget vildt syn og det viste sig at de efter et stykke tid gik til rast på Bygholmengens sydvestligste hjørne.

6 Hvide Storke på Bygholmengen.
Den friske østenvind og de 6 storke gjorde at Bulbjerg trak i kroppen og da vi havde pakket sammen sætter jeg lige kikkerten for øjnene en sidste gang inden afgang. Men HOV - oppe over Bygholm Nord fanger mine øjne noget stort - en ørn - for lille til havørn - på med scopet - det ligner sgu´en skrigeørn!
Den virker bred og mørk men derudover kan vi kun se kuplede vinger, hvilket var meget frustrerende. Den ligger i lang tid og roder rundt i luften, men vi kan ikke se nogle afgørende karakterer selvom vi har en god følelse af at det godt kunne være en Stor Skrigeørn!
Efterhånden glider den længere væk i flimmeret mod øst og vi er efterhånden indstillet på at opgive den. Heldigvis finder Martin den igen og vi beslutter os for at prøve at finde den. Vi skyndte os hurtigt til Vr. Torup i håb om at den lå og skruede over Klim Bjerge, men det var forgæves. Bagefter opsøgte vi Klim, hvilket også virkede håbløst, lige indtil Frimer spotter den et sted i retning af Alvejen. Afsted igen og lige vest for Alvejen har vi den helt utroligt godt, ligge og ride på den kraftige vind, akkurat over vores hoveder.
Det er tilsyneladende en 3K fugl og vi får den dokumenteret i hoved og r..
Efterhånden finder den ud af at trække mod øst og heldigvis når Bulbjergholdet (CKP, Maura, Bjarne P, Søren Kragh) at se den stryge derudad, et langt stykke tid, inden den forsvinder i sydøstlig retning.
Dagens Store Skrigeørn var den helt store overraskelse. Ny art for Vejlerne! Bemærk skaden på brystsiden. Den sås fra siden som en sær udbulning.
Eufori og lykke kan bedst beskrive vores følelse og det giftige vejr gjorde at Bulbjerg skulle besøges. Det blev et virkeligt fedt træk og i løbet af to timer og et kvarter (14:30 - 16:45) talte vi:
Hvepsevåge 3, Spurvehøg 11, Tårnfalk 30, Fjeldvåge 5, Dværgfalk 2, Rørhøg 9, Havørn 1 2K, Fiskeørn 1, Aftenfalk 1 ad. hun + 1 2K hun, Lærkefalk 2, Sort Glente 1 og Trane 2.
Aftenfalk, adult hun, Bulbjerg.
Vild dag!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar