tirsdag den 2. august 2011

Besøg hos Lapuglen

Under sommerens Laplandstur var jeg og familien så heldige at opleve et kuld Laplandsugler på tætteste hold, nær Boden i Nordsverige, takket være Ove Stefansson, en ildsjæl i forhold til studier og ringmærkning af rovfugle og ugler i Nordsverige. Vi blev naturligvis glade for oplevelsen, men det var samtidig meget interessant at høre ham fortælle om naturforholdene deroppe. I Nordsverige er forholdene betydeligt forringede i forhold til blot 1980erne. Skogsvårdsverket foretager altfor omfattende fældninger af gammel skov uden hensyntagen til områdernes dyreliv. Der bliver ikke lavet naturlige passager mellem de tilbageværende skovområder og der bliver fældet tæt indtil kendte redetræer, så disse bliver blotlagt i landskabet.
Arter som Laplandsugle og Slagugle har, besynderligt nok, slet ingen status som bevaringsværdige eller unikke for Nordsveriges natur!!!
I øjeblikket har arter som Havørn, Kongeørn, Jagtfalk og Vandrefalk stor status og opsluger en meget stor mængde penge, da disse bliver eftersøgt i helikopter bl.a, altimens Nordsveriges skove bliver fældet uden hensyn til fugle- og dyreliv og i stedet bliver genplantet med værdiløse (for naturen) concordegranplantager.
Konsekvensen er også blevet at arterne har meget få naturlige redeplaceringsmuligheder, så bestanden bliver i høj grad holdt oppe af kunstige redepladser, som bl.a. Ove Stefansson producerer.
Han fortalte at nogle Laplandsugler har været så desperate i redevalg at de har benyttet hochsitser, med det resultat at æggene efter et stykke tid er trillet ud af reden.
Alt i alt en fouroligende historie med ikke særlig optimistiske fremtidsvisioner.
Svensk Ornitologisk Forening har kun reageret svagt på realiteterne og et af problemerne er, i følge Ove Stefansson, er der er for mange "kryssare" (twitchere) og for få der har lyst til at arbejde med- og for fuglene.
Det er ganske tankevækkende.
Sverige skulle nok have haft en naturfredningsforening...
Læs mere på Ove Stefanssons hjemmeside http://www.lappugglan.se/ og se billeder mm. om de barske realiteter.
Jeg vil anbefale stærkt at benytte ham som guide, hvis man har lyst til at se Laplandsugle. Han kan kontaktes via hjemmesiden. Hans betaling er beskeden: En flaske Gammel Dansk og køb af hans interessante bog om Laplandsuglen til 100,- svenske kroner!
Redepladsen var en af de få naturlige; i en gammel Duehøgerede. Kuldet var på 5 unger,
men kun den mindste sad endnu i reden.

De øvrige unger sad spredt rundt i træerne i nærheden af redestedet.
Hunnen sad opmærksomt og fulgte alle vores bevægelser med næbknebren og ravneagtige lyde.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar