onsdag den 16. maj 2012

Bygholm enggennemgang.

I søndags, den 13. maj, foretog Jens Frimer, Jørgen Peter Kjeldsen og undertegnede årets første enggennemgang på Bygholmengen.
Engens tilstand var påfaldende god på grund af en, ynglefuglemæssigt, god vandstand og engen havde således ingen udtørrede pander, der var sjapvand mange steder og kanaler og grøblerender var vandfyldte.


Engens våde tilstand var optimal.
Tællingen bar præg af det kølige vejr og aktiviteten blandt mange af fuglene var ganske lav. Bl.a. fandt vi kun 9 steder med engryle, men det er vist også tendensen andre steder, bl.a. på Agger Tange (Frits Rost pers. medd.).
Af ynglefugle blev det i øvrigt til 263 par viber og 97 par store kobbersnepper. Der er tale om en mindre tilbagegang for begge arter idet der i 2011 blev registreret henholdsvis 281 par viber og 111 par store kobbersnepper. For stor kobbersneppes vedkommende er det desuden bekymrende at vi ikke har nogle ynglepar i de Vestlige Vejler i år.
Udover ynglefuglene blev vi underholdt af bl.a. 167 tinksmede, 83 temmincksryler, 2 krumnæbbede ryler, 50 store præstekraver, 5 stenvendere, 21 traner, 5 skestorke, 2K havørn m.m.

Et par af engens engryler.

2K havørn.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar