onsdag den 30. maj 2012

Vejlerne update.

Arbejdet kører derudad i Vejlerne og det kniber med at have tid til at opdatere bloggen. P.t. har vi således gang i et intensivt sortterne-overvågningsprogram, hvilket betyder menge timer i et, til projektet opstillet, tårn, hvor vi indgående følger Kogleakssøens koloni af sortterner. Derudover er vi ved at have afsluttet vores program i Vadehavet og så kører det daglige overvågningsprogram i Vejlerne.
På det seneste stjal de to nathejrer, som sås i søndags, billedet fra alt andet. Det er første gang der er observeret to fugle på en gang i Danmark. De blev opdaget af Bjarke Huus jensen om morgenen, hvor de, ivrigt kaldende, kom flyvende sammen og gik ned et sted i Lund Fjord. Jeg opsøgte stedet hurtigt samme morgen og mødte "drengen med guldbukserne" - Jeppe Bundgaard, som netop havde set den ene ca. et kvarter før min ankomst. Heldigvis gik der blot ca. 20 minutter før en anden fugl kom flyvende, som vi så ret godt. Dragtmæssigt var der forskel på de to fugle, idet den ene synede adult (bl.a. med hvid prydfjer i nakken), mens den anden var mere dæmpet i farverne, bl.a. svagere farvet ryg og isse og var dermed en 3K.
Den ene af de to nathejrer (adult).
Senere på dagen sad begge tæt i en busk tæt op ad Øster Landkanal, hvor flere fik set dem ret godt.
Fundet er det 27. i danmark og bliver regnet for det andet i Vejlerne, på grund af en 2K som rastede ved Lønnerup Fjord 5/1 - 8/2 2004.
Ellers har der af bemærkelsesværdige iagttagelser bl.a. været to sortstrubede lommer som forsøgte at trække nord over Bygholmengen. De kom ude fra limfjorden, men vendte ret hurtigt om, da de akkurat var kommet ind over engen. Det er blot anden gang jeg ser sortstrubet lom i Vejlerne og er umiddelbart ca. 4. fund for området.

To sortstrubede lommer, Bygholmdæmningen. Adult i sommerdragt til venstre og 2K til højre.
Igår var jeg på natlyt. Desværre uden det store resultat. Dog hele 6 sydlige blåhalse langs Jernbanedæmingen og i Han Vejle, plettet rørvagtel på spidsen af Skårup Odde samt nattergal i krattet ved Kraphytten.
Idag stod den på enggennemgang ved Arup Vejle. Først tjekkede jeg hithullet i Læsvig, som husede ganske mange vadefugle, deriblandt 6 krumnæbbede - og 3 dværgryler. Under enggennemgangen kom en overraskende flok på 450 overflyvende (nordtrækkende) lysbugede knortegæs, hvilket må være en af de største flokke der er set i Vejlerne.

Udsnit af flokken på 450 lysbugede knortegæs over Arup Vejle.
På vejen hjem tjekkede jeg Melsig og ganske bekymrende kunne jeg tælle 44 skestorke derude. Bekymrende fordi at flokke på dette tidspunkt ofte er fugle som har opgivet et andet sted. Et hurtigt opkald til Jan Skriver, som har styr på Nibe Bredning kolonien afslørede imidlertid at der ikke var grund til uro fra den front. Jeg aflæste en mærket skestork i Læsvig tidligere på dagen. Måske kan den kaste lys over hvor de mange fugle kommer fra.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar