onsdag den 13. marts 2013

Foråret er bremset op

I Vejlerne er vandfladerne igen tilfrosset og blæsten går gennem marv og ben. I sidste uge var foråret igangmed paukende drummer, hugorme, trompeterende traner, syngende rørspurve etc.
Nu er det stoppet og i stedet har vinterstemningen påny indfundet sig.
En tur rundt i Vejlerne giver mest ved et besøg ved Lønnerup Fjord, hvor vågerne indeholder både svømme- og dykænder og på markerne rundtomkring raster store flokke af gæs. Det gælder i hele området omkring Limfjorden og i øjeblikket følger vi med i gæssenes fordeling, aflæser halsringe og kigger på deres kondition.
Indslaget af mange blisgæs er slående og i hele Thy havde jeg igår 617 af slagsen og i Vejlerne har der i løbet af de seneste 7 dage rastet i størrelsesorden 500 blisgæs.
Ellers raster der lidt viber rundt omkring i småflokke, men ikke meget andet.
Oven i købet er engene allerede meget tørre og i bl.a. Østerild Fjord er der nu deciderede vadeflader. Det er en situation som er velkommen i sensommeren, men ikke nu, hvor det vækker bekymring for de ynglende engfugle.
Nu må vi se, når foråret kommer, hvis det kommer...
Indslaget af blisgæs er slående i gåseflokkene i øjeblikket.

Trompeterende trane. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar