mandag den 11. marts 2013

Gråmåge - en joker?

I forbindelse med SU-mødet den kommende weekend har John Kyed, Peter H. Kristensen og undertegnede arbejdet på at danne et overblik over sidste vinters forekomst af Baffinmåger i Hanstholm Havn (og Thyborøn). Det har været sjovt at lægge puslespil og få dannet et overblik over forekomsten.
Imidlertid er der dukket en ny spiller op på banen, nemlig gråmåge. Gråmåge og hvidvinget måge regnes traditionelt for at have samme dragtudvikling. Imidlertid har de færreste kigget på dragtvariation i de forskellige aldersgrupper hos gråmåge, da fugle med mørke tegninger i hånden oftest formodes at være hybrider. Se f.eks. kommentarerne til denne fugl .
Forleden da jeg sad og redigerede billeder fra Arktis (fotograferet i pakisen mellem Svalbard og Grønland) faldt jeg over disse fugle:
Gråmåge 2K efterår (september). Bemærk mørke store dækfjer og mørke tegninger i de yderste håndsvingfjer.

Samme fugl, og kommentar, som ovenfor.

Meget mørk 2K gråmåge, september. Bemærk formen på det mørke i de yderste håndsvingfjer.

3K gråmåge, september. Bemærk kontrasterende mørke tegninger i de yderste håndsvingfjer.
 
Hvis det er rigtigt at grå- og hvidvinget måge følger hinanden dragtmæssigt, ser det pludseligt ikke så godt ud for flere at de svagt tegnede claimede baffinmåger, sidste vinter!
Samtidig kræver det dog yderligere undersøgelse af gråmågers variation da det godt kan være at gråmåger udviser disse karakterer og ikke hvidvingede måger. Dermed kunne man frygte at man, billedligt talt, sammenligner æbler med pærer når man sammenligner dragtudviklingen mellem grå- og hvidvingede måger. Der er jo trods alt tale om to forskellige arter og da Peter og Jeg undersøgte skindsamlingen på Zoologisk Museum I københavn fandt vi ingen hvidvingede måger med sådanne karakterer.
Det er en fact at gråmåger kan være meget mørke i dragten, mørkere end hvad man oplever hos hvidvinget måge. Alene her er der en forskel.
Foreløbig vil vi ikke sende en del af de claimede baffinmåger til SU (primært 3K-fugle) før flere ting er blevet undersøgt bedre. Først og fremmest skal forskelle mellem grå- og hvidvingede mågers dragtudvikling kortlægges bedre og der er en spændende udfordring, det bliver i al fald svært at bestemme visse baffinmåger, hvis hvidvingede måger kan udvise dragter som ser ud som gråmågerne herover.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar