mandag den 12. maj 2014

Stemninger fra Vejlerne.

Den østlige hvidskæggede sanger fra Skagen.
Det er en spændende tid i øjeblikket, med en del spændende fugle i omløb. Jeg har bl.a. twitchet den østlige hvidskæggede sanger i Skagen.
I Vejlerne er der travlt med gode ynglefugletællinger og spændende trækfugle. "Bedste" fugl det seneste stykke tid er naturligvis thorshanen som rastede på Limfjorden udfor Bygholmdæmningen i 5 dage, men det er glædeligt at konstatere at der er fremgang for stor kobbersneppe og vibe på Bygholmengen og rigtig mange engryler blev registreret på første enggennemgang forleden.
Trækfugle er der ikke store mængder af bortset fra tinksmed som vi så 441 på Bygholmengen på enggennemgangen den 7. maj.
Sortternerne har indfundet sig og er i fuld gang med at etablere sig, hvilket er glædeligt så tidligt efter ankomsten. Forleden tydede tallet på 32 par, men den kommende tid vil kaste yderligere lys over yngleforekomsten. Et par dværgmåger er også ved at etablere sig og en plettet rørvagtel pifter i øjeblikket løs nedenfor Kraptårnet.
Derudover har jeg nu registreret 21 forskellige sydlige blåhalse og to savisangere.
Op til 76 traner holder til i området udover i al fald 11 ynglepar. Flere mener at de præderer engfuglene i stor stil. Det mener jeg er meget langt ude.
Der skal huskes på at traner primært lever af planteføde og at de benytter Thorup Fjordholme til fouragering og Bygholm Vejle til hvil. Selvfølgelig ryger enkelte æg og unger sikkert - and so what! Det er en naturligt forekommende art og så kan jeg fint leve med en prædation. Men som sagt tror jeg slet ikke at det udgør et egentligt problem.
Skyd de invasive arter og glæd jer i stedet over de naturligt forekommende arter med naturlige forekomster og en naturlig fremgang. Det er glædeligt at man kan opleve så mange traner i dette fantastiske vådområde.
Thorshanen (hønen).

Trane, talrig forekomst i øjeblikket.

Skestork.


Engryle.

Sydlig Blåhals. 21 sangterritorier i området.

Stor Kobbersneppe, lille fremgang og findes nu på fire lokaliteter i området.

Vibe. Heldigvis har vi Bygholm Vejle i reservatet, hvor der i år er væsentlig fremgang i forhold til 2013.

Rørhøg, de foreløbige yngletal tyder på en stabil bestand.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar