torsdag den 5. juni 2014

Vejlerne m.m., status p.t.


Den seneste tid har budt på mange fugleoplevelser i Vejlerne, men også ved Sønderklit nær Sæby, hvor jeg har været tilknyttet et vindmølleprojekt. Nærheden derfra til Skagen har betydet enkelte besøg, bl.a. efter rosenstær den 25. maj, som også gav rødstrubet piber, men samme dag sagde vi ja til sovs jvf. denne artikel og missede derved den største danske fugleoplevelse dette forår, i mine øjne, da den sortbrynede albatros må have fløjet forbi Grenen få minutter før vores ankomst. Man kan kun ønske alle de heldige tillykke med denne fantastiske observation.
Arbejdet ved Sønderklit nær Sæby har overrasket positivt idet vi har set 9 islommer (og en ubestemt storlom) i løbet af foråret samt af andre totaler bl.a. 1 sort stork, 9 hvide storke, 2 kongeørne, 3 sorte glenter, adult hvidvinget måge, odder, mellemkjove mm.
Mellem perioderne i Sønderklit har jeg passet Vejlernes ynglefugle, fundet pomeransfugle i Vestjylland, talt ynglefugle på Fruens Holm i Limfjorden, ved Kjellingbro nær Hjallerup og ved Nørre Økse Sø.
Alt i alt en herlig travlhed i butikken som giver mange fugleoplevelser. Det har tillige været en fornøjelse at blande arbejdet op med de mange kærløbere og andre vadefugle i Ulvedybet og ved Gerå.
I Vejlerne har billedet været meget domineret af ynglefugle, men vi blev den 17. maj heldigvis også ramt af de spektakulære hvidvingede terner og 41 kunne ses samtidig i Kogleakssøen. Dagen efter så jeg blot 2 ex og så var det slut. Den 18. maj genfandt jeg meget overraskende thorshanen som nu var i fuld sommerdragt.
Thorshønen overraskede på ny den 18. maj.
22. maj fandt jeg en sølvhejre i Læsvig, men ellers er det som sagt meget få trækfugle perioden har budt på i Vejlerne.
Ultimo maj byder altid på nordtrækkende flokke af lysbugede knortegæs, hvilket ofte er ret spektakulært. Jeg bor tillige godt idet jeg flere gange har oplevet flokke henover matriklen.

400 lysbugede knortegæs over matriklen den 27. maj.
Sortternerne har etableret sig i flere grupper i Kogleakssøen og samlet set ser det godt ud. De enkelte grupper udgør henholdsvis 18, 11, 4 og 3 par, hvilket vil sige 36 par. Tallet passer perfekt med i alt 36 fouragerende den 28. maj. Eneste store bekymring p.t. er hvor vidt vi bliver ramt af skybrudslignende regnbyger, som vi foreløbig har undgået, selvom det er sket meget tæt på os (bl.a. 66 mm i Hanstholm forleden!).
Sortterne, flot fremgang til 36 par (23 par i 2013).
Der har været mange stille nætter og dermed gode forhold for natlyt. Området huser p.t. blot 3 plettede rørvagtler, men pænt med nattergale for Vejlerne (5), stationær savisanger og enkelte græshoppesangere.
Jeg håber meget på at en buskrørsanger lægger vejen forbi i dette store år for arten.

1. juni blev jeg nødt til at twitche. En territoriehævdende dværghejre ved Gl. Hviding Engsø ved Ribe skulle helt klart opleves. Det blev en god oplevelse, hvor stemmen blev oplevet optimalt (blot ca. 15 meters afstand!).
Jeg har lagt en video op her hvor man hører stemmen godt.
Jørgen Bech fandt forleden en sydlig nattergal i Hillerslev. Den opsøgte jeg naturligvis, da det ikke er mange jeg har af dem i Danmark. En video med sangen kan opleves her.

Igår (den 4. juni) blev jeg overrasket over at man allerede kunne opleve 1K skestorke. Tre ex. stod sammen med 10 ældrefugle lige udfor skjulet ved Midtsøen på Bygholm Vejle. Det var skægt at opleve den stædigt plagende tiggeadfærd og fodring på meget tæt hold.
 
Bemærk hvordan ungfuglens næb buler ud i forældrefuglens hals.

Igår, den 4. juni, sås også de første unge skægmejser.
Den kommende tid bliver spændende idet de sidste enggennemgange skal hjem (med fokus på engryle, brushøne og rødben). Desuden skal der løbende følges op på sortternerne og så skal der holdes øje med skestorkene. På øen Melsig i Arup Vejle kunne det tyde på at nogle er skredet til yngel, men det er svært at afgøre med sikkerhed endnu.
Der pauker endnu pænt med rørdrummer, men inden længe vil de lige så stille forsvinde fra lydbilledet. De har haft et fint år med 97 paukende hanner. I den kommende tid vil man kunne opleve en del flyvende fugle, hvilket er typisk for årstiden. Kogleaks er et perfekt sted at opleve dem.
Og, nå ja - efterårstrækket er gået i gang. Idag har jeg haft de første tre sortklirer...
God fornøjelse derude.
Flyvende rørdrum. Tag ud og oplev dem.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar