tirsdag den 12. maj 2015

Enggennemgang på Bygholmengen

Skridtstøvlerne blev trukket på igår, da årets første enggennemgang skulle gås på Bygholmengen. Jeg havde allieret mig med Jens Frimer til denne mastodont af en enggennemgang. Bygholmengen er rundt regnet 500 hektar, men det er ikke kun på grund af dimensionerne at der er tale om en mastodont - det er også fordi der er tale om en engfuglelokalitet i sværvægterklassen som huser nogle af landets vigtigste ynglebestande af engfugle.
Skestork udgør et underholdende indslag, da en del fugle dagligt bruger Bygholmengen som spisekammer. Mange af dem kigger os an, og kommer derfor meget tæt på.
Forholdene på engen er meget våde og med en ideel vandstand, hvor der med vejrudsigten den kommende tid, ikke bliver tale om fordampning i stor stil. Forholdene for engfuglene er derfor ideelle og påmindende om forholdene i 2014, på samme tid af året.
Det samme gør sig gældende for resultaterne af optællingen, som minder meget om sidste år. Ligesom i 2014 registrerede vi usædvanligt mange spillende engryler, hvor særligt to kerneområder skilte sig ud. Det ene bestod af vandfyldte pander med små græsbeklædte øer og det andet var et område med mange vandfyldte grøblerender. I alt registrerede vi hele 36 engryleterritorier.

36 ynglende engryler blev registreret, hvilket er næsthøjeste antal der er registreret på maj-gennemgangen. På anden enggennemgang i juni får vi et heldækkende billede af den samlede bestand.
Stor kobbersneppe gik lidt tilbage og er igen under 100 par. 96 par blev registreret (109 i 2014), men jeg har også hørt fra Tøndermarsken at der er færre i år. Bygholmengen udgør en af de vigtigste lokaliteter i Danmark for stor kobbersneppe.

Stor kobbersneppe har de seneste år svunget mellem ca. 90 og 110 par på Bygholmengen. Året i år må betegnes som et udmærket år med 96 registrerede. Bestanden er imidlertid blot halvdelen af hvad der var for 15 år siden. Arten er fra og med i år uddød i de Vestlige Vejler. Trist.
Ellers talte vi 30-31 par klyder, 43 par havterner (hvilket skal ses i forhold til blot 16 på sidste års første enggennemgang - det endelige tal fremkommer ved løbende at kortlægge bestanden og supplere med anden enggennemgangs resultater i juni), 17-18 par knarænder, 15 par skeænder, 4 par spidsænder og tre par atlingænder.
Blandt trækfuglene var der særligt gang i tinksmedene med 316 ex og brushønsene med 179 ex., mens mindre tal sås hos bl.a. strandhjejle, temmincksryle, hvidklire m.m.
I alt tre vandrefalke gæstede engen (1 adult og 2 2K). Særligt den adulte så spændende ud med smal og distinkt skægstribe og meget lyst bryst.

Lys, adult vandrefalk med smal skægstribe. Sandsynligvis en calidus.

Det blev også til en dværgfalk og en af de adulte havørne.
Enggennemgangene byder næsten altid på overraskelser og igår var ingen undtagelse idet vi først havde en østtrækkende adult hun hedehøg og senere blev thorshanen (som blev fundet i Kogleaks i sidste uge) genfundet i en pande tæt på Krapdiget. Den satte et flot punktum på en 12 timers travetur på Bygholmengen...

Thorshanen (hønen) poserede fint for de to glade observatører.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar