onsdag den 27. maj 2015

Gang i feltarbejdet!

Der er godt gang i arbejdet, og travlheden er udtalt. Det er dog især vejrets skyld, hvor det har været svært at planlægge og udføre tællinger på grund af hyppige regnbyger og meget blæsende vejr. Som regel lykkes det, men særligt når denne uges arbejde er overstået, er jeg spændt på vejrudsigterne, da det så er tid til at gennemføre anden runde af enggennemgange i Vejlerne.
Den forløbne uges tid har stået på ynglefugletællinger på Møn og i Odense Fjord, forskelligt vindmøllerelateret arbejde, naturprojekt på Vejlernes Naturfriskole, optælling af Lysbugede Knortegæs samt overvågning af særligt klyde og sortterne i Vejlerne. Gang i den, men da det meste foregår i felten betyder det også mange oplevelser.
Næsten alle bramgæs har nu forladt Vejlerne, inklusiv de to rødhalsede gæs.
En overraskelse var da Henrik Læssøe "genfandt" den amerikanske pibeand sidste fredag. Heldigvis fik jeg set den i søndags og kunne konstatere at det drejede sig om en ny fugl. Den flødehvide blis gik således langt om i nakken i en tynd tilspidset spids og det var ikke tilfældet på fuglen i april. Kan det være fuglen fra Harboøre der er kommet hertil?
Den nye amerikanske pibeand.
Jeg var ret heldig da jeg var på vej til Fyn. Da jeg var ved Vejle bippede nyheden ind op at en sumpvibe var blevet fundet på Nordfyn - perfekt - jeg var nemlig på vej til Nordfyn. Så efter at have talt øen Roholm op nappede jeg lige sumpviben og det var jo et dejligt gensyn med arten. I øvrigt på en ret fed lokalitet, hvor jeg tillige så og hørte drosselrørsanger.
Dogmebillede af Nordfyns sumpvibe.
På Nyord blev jeg budt velkommen af to sølvhejrer i flot aftenlys samt et par mosehornugler som fløj rundt i det sene aftenlys. Det lovede godt for næste dags ynglefugletælling.
De to sølvhejrer fra Nyord. Den ene i yngledragt, den anden i overgangsdragt.
Mosehornugle i dagens sidste lys.
Ynglefugletællingen blev god, med flere spændende resultater og det var i det hele taget fedt at opleve en ny god engfuglelokalitet. 10 timers traven kunne mærkes i benene om aftenen da næsen igen blev rettet ind mod Thy, men gode antal af svømmeænder, ungevarslende viber, 4-5 stor kobbersnepper, havørne, traner, rød glente m.m. havde gjort dagen god og jeg glæder mig til gensynet i juni.
Stor kobbersneppe på Nyords eng.
I Vejlerne har sortternerne etableret sig to steder i Kogleakssøen, havørnene tager for sig af gæslingerne og ænder på fældningstræk er begyndt at dukke op. Samtidig ærgrer man sig over at se de mange oppløjninger der er blevet foretaget i randområderne i Vejlerne. Nogle steder er det gået ud over engarealer og andre steder igen har dybe dræningsgrøfter, pløjning og tilsåning gjort at orkideenge er forvandlet til græsplæner - tilsat de allestedsværende hoch-sitzer.
En række kedelige forandringer, som bl.a. har resulteret i at bestanden af dobbeltbekkasin blot er en skygge af sig selv i forhold til tidligere. Ærgerligt.
Sortternerne har etableret sig to steder i Kogleakssøen. Den nærmeste tid vil kaste lys over bestandsstørrelsen.
Havørn på Øster Landkanaldiget, en 3K, er i gang med at æde en gæsling.
Bekkasinens stemningsfulde "spil på elskovstrommen", som dens brummende lyd er blevet beskrevet som, kan nu kun opleves lokalt på enkelte pladser i Vejlerne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar