lørdag den 19. januar 2013

Smith eller argenteus part 2

Efter en fin formiddag i Vejlerne med obs af 2 oddere sammen, lille flagspætte, gode bjerglærker m.m. kørte Jes Graugaard og jeg til Hanstholm Havn i håbet om at finde en sjælden måge. Ved Roshage rastede den sædvanlige 4K gråmåge og 5 sortgrå ryler og ved fiskemelsfabrikken rastede en 2K gråmåge. I havnen var der yderligere 2 2K gråmåger og der var både ved Roshage og i havnen mange måger at kigge igennem.
I havnen bliver jeg opmærksom på en gammel kending idet jeg genfinder fuglen som jeg den 5. december 2012 mistænker for at kunne være en mulig amerikansk sølvmåge (Smith). Se indlægget om dengang længere nede på denne side.
Fuglen er stadig slående mørkhovedet, har en lysere grå overside, små hvide pletter i håndsvingfjerene og jizzet er ret stort og groft. I flugt er det mørkhovede indtryk og den brede, sorte - og dermed mere påfaldende hånd slående.
I modsætning til den 5. december lykkes det idag at få dokumenteret fuglen bedre, bl.a. formen på tegningen på P5 samt undervingetegningen.
Herunder kommer en række billeder af den aktuelle fugl. Kommentér gerne.
Det er fuglen længst til højre det gælder. Bemærk størrelse og det grove og kraftige indtryk. Desuden det kraftigt tegnede vinterdragtshoved, de små pletter i håndsvingfjerene samt den lidt lysere overside (sammenlignes bedst med den adulte sølvmåge der står med ryggen til).


Bemærk den W-tegnede tegning i P5. Denne kan forekomme hos europæiske sølvmåger, men er meget usædvanlig. Bemærk desuden den brede sorte håndtegning og de lyse grå "tunger" som går ned i de sorte håndsvingfjer.

Undervingen viser at P10 virker sort kun med en kort  lys "tunge" som ellers er beskrevet skal være lang og af stor vigtighed af Peter Adriaens og Bruce Mactavish i artiklen "Identification of adult american herring gull" i Dutch Birding 26: 151-179, 2004. Imidlertid finder jeg karakteren forvirrende da man ved søgning på arten på nettet kan finde adskillige fotos fra f.eks. Amerika og Irland som er identiske med min fugl. Se f.eks. denne fugl fra Irland og denne (samme?).

Bemærk forskellene i undervingetegningen ift. de to adulte sølvmåger  øverst i billedet.

Og igen her. Bemærk de sorte linier som går op gennem håndsvingfjerene.

Ditto.

Bemærk hvor bredt og markant indtrykket af den sorte hånd er. Er meget forskelligt fra en argentatus sølvmåge.


Bemærk tillige den mindre hvide plet i P10, de lyse "tunger" i hånden samt tegningen på P5.

Seneste nyt:
John Kyed har sendt mig 3 fine billeder af den aktuelle fugl fra 13. december 2012. Her ses den nøjagtige tegning i undervingen meget fint. Meget tyder altså på at fuglen optræder i Hanstholm Havne området, indimellem.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar