lørdag den 20. december 2014

Årets sidste totaltælling i Vejlerne

Det er mildt og vådt derude, og derfor kvitterer vinterfuglene i Vejlerne med store mængder, hvilket gør det til en fornøjelse at lave optællinger af området.
I mandags og tirsdags foretog jeg en totaloptælling, således at de Østlige Vejler blev talt mandag og de Vestlige Vejler i tirsdags.
Drivende regn- og haglbyger bidrog til drama i landskabet og gjorde dagene ekstra flotte!
Gæs ser man ikke så meget til lige nu, med mindre man besøger Bygholmengen tidlig morgen (eller sidst på eftermiddagen) da man så kan opleve overnatningsflokkene. I landskabet omkring Vejlerne ser man ikke meget til dem og flokkene er så domineret af bramgæs. Tallet af sidstnævnte er imidlertid faldet med 2000 individer i forhold til novembertællingen således at der p.t. opholder sig knap 3000 i området.
Ellers er det naturligvis svømmeænderne som dominerer og sætter deres præg på området. I alt raster lige nu 19.500 svømmeænder i Vejlerne, naturligvis domineret af krikand (9230) og pibeand (4650), men knarand imponerer fortsat med 366.
Mange skeænder har takket af i forhold til novembertællingen, men 127 er et pænt decembertal.
At det er mildt kommer også til udtryk i de store vibeflokke som særligt kan opleves på Bygholm Vejle og ved Arup Vejle. I alt taltes 1426.
De mange vandfugle tiltrækker mange rovfugle og særligt havørnene sætter deres præg. F.eks. kunne 4 ses samtidig på Bygholm Vejle og 5 samtidig i Arup Vejle. Det var også en glæde at se to siddende sammen på Ferdinands Ø, som er en lille ø som Vejlernes Le-laug slog tilbage i september måned. I alt 12 havørne blev det til i løbet af tællingen, hvilket er ny rekord for Vejlerne.
Mildt vejr bød på mange sene forekomster og usædvanlige vinterfugle. Sangdrossel, Arup Vejle.
Tællingen bød på mange overraskelser, hvilket blot gør det yderligere sjovt at lave disse tællinger. En 1K skestork på Glombakengen er nok den ene af de to som sås i sidste uge ved Lønnerup Fjord og kunne være en som vil overvintre. Otte traner lugter også af overvintring. Det må tiden vise. I Tømmerby Fjord lå en nordisk lappedykker og samme sted, eller rettere i krattene nedenfor Tømmerbytårnet, pishede jeg et par halemejser ud for at få styr på hvor mange der i virkeligheden var. Overraskelsen var derfor stor da der poppede en flot rødtoppet fuglekonge op. Fundet er ca. det 8. for Vejlerne. På Limfjorden udfor Lønnerup Fjord overraskede tillige en søkonge. Sådan en har jeg ikke set i området siden midten af 1990erne. Herligt.
Ellers blev det bl.a. til 36 bjergpibere samt 110 snespurve.
Det var en kanontotal at slutte tælleåret af med.
Søkongen udfor dæmningen ved Lønnerup Fjord.
Snart kan vi glæde os over endnu et fugletårn i Vejlerne. Dette er placeret ved sydvesthjørnet af Arup Vejle, hvor man får udsigt over Arup Vejle og Østerild Fjord. Det er et område som udover store mængder af fugle har budt på overraskelser i form af klireryle, gulbenet klire, stribet ryle og meget andet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar