tirsdag den 2. december 2014

Vejlernes Le-laug, part 3

Øerne i den åbne rørsump nord for Krapdiget udgør en vigtig yngleplads for hættemåger, lappedykkere og ænder. I et par år, har klyderne også etableret sig her med op til 20 par. Faren er imidlertid at tilgroning af tagrør, bittersød natskygge og pil, med tiden kan forringe mulighederne for ynglefuglene at etablere sig.
Derfor drog Vejlernes Le-laug ud i lørdags for at barbere en række af øerne. Desværre var vi kun tre med le, hvoraf den ene gik i stykker ret hurtigt. Alligevel var vi tilfredse med at have slået fem øer, da vi efter nogle timer var færdige.
Det bliver spændende at se om fuglene kvitterer for vores indsats til foråret.
Mens vi arbejdede derude havde vi bl.a. flere overflyvende bjergpibere og havørn.
Med som fotografer var Steen Brølling og Carsten Krog Pedersen.
Alle nedenstående fotos fra dagen er taget af Steen.
Dagens tre le-mænd. Fra højre Martin Lund, Mikael Lassen og Henrik Haaning Nielsen.
Øernes tilstand var temmeligt langhåret...
Efterhånden blev øerne slået lave og indbydende til kolonifugle. Vi lader den slåede vegetation ligge på øerne.
"Skal vi tage en mere?". Mikael har erstattet den ødelagte le med hans lommekniv og tager sig godt af pilebuskene... Brav indsats!
Arbejdet er slut.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar