torsdag den 29. december 2011

2011 birding review

Ligesom i fjernsynet og i radioen er det blevet tid til et tilbageblik på året der gik. Nedenfor har jeg samlet en del af årets bemærkelsesværdige oplevelser som jeg har taget del i .
Samlet set blev det til 217 dage i felten og kun en ny Danmarksart kom på tasken: Rødøjet Vireo på Mandø. Til gengæld fandt jeg en ny art for Norge: Gråvinget Måge.
Af nye danske ædelkryds blev det til 4: Hvidøjet and, stor skrigeørn, toplærke og nonnestenpikker.
Derudover var det fedt at opleve ynglende sandterner og skestorke, prøve Anholt i efterårsferien og gense Lapland efter 19 års fravær.

Herunder følger en kavalkade i fænologisk rækkefølge af årets største oplevelser:
3/1 Adult hvidvinget måge Ørhage.
11/1 45 lapværlinger Plet Enge.
24/1 1 odder + 1 adult havørn Ørum Sø samt 1 odder + 1 2K havørn Ove Sø.
8/2 1 adult og 1 2K hvidvinget måge samt 1 2K gråmåge Hanstholm Havn.
9/2 1 rødhalset gås Arup Vejle.
13/2 1 rødhalset gås Østerild Fjord.
22/2 2 2K gråmåger Hanstholm Havn.
27/2 hvidsisken m. 80 gråsiskener Lund Fjord.
5/3 1 odder Ørum Sø og drømmeobs af sibirisk fløjlsand Blåvandshuk.
6/3 Amerikansk sortand Blåvandshuk.
13/3 Ankomst af stor kobbersneppe Bygholm Vejle og første paukende rørdrum.
15/3 Rødhalset gås Arup Holm.
21/3 Skestork i yngledragt på melsig, Arup Vejle og 2 adulte islandske store kobbersnepper, Bygholmengen.
22/3 Sølvhejre i Vesløs Vejle.
10/4 Ankomst af sydlig blåhals, Tømmerby Fjord.
17/4 Ædler amerikansk krikand på Agger Tange. Desuden adult hvidvinget måge på Harboøre Tange.
19/4 Amerikansk krikand Glombak.
21/4 2 syngende sydlige blåhalse Lund Fjord.
24/4 Steppehøg 1 2K, 2 sorte glenter, m.m. Skagen.
25/4 Konstaterer at Skestork yngler på Melsig, Arup Vejle. 1 islandsk stor kobbersneppe, Læsvig.
30/4 Silkehejre Lønnerup Fjord.
2/5 Ædler en hun af hvidøjet and i Kogleakssøen. Dagen før er en han fundet samme sted. Det viser sig imidlertid at det drejer sig om et par, hvilket også kan ses på det første dokumentationsbillede af hannen. Det har jeg imidlertid ikke lagt mærke til på forhånd, honest! Parret ses også dagen efter, men er væk den 5/5.
7/5 Tredækker + silkehejre Bygholmengen.
8/5 2 sorte glenter og 2 hedehøge trækkende, Bulbjerg.
9/5 Ædler stor skrigeørn som ny art for Vejlerne ovenpå en god enggennemgang på Bygholmengen med bl.a. silkehejre og 6 rastende hvide storke. Senere trækobs på Bulbjerg med bl.a. 2 aftenfalke, 2 lærkefalke og 1 sort glente.
10/5 8 rugende skestorke på Melsig og 12 pomeransfugle Torup Fjordholme.
17/5 Hvidskægget sanger Bækbygård Strand.
18/5 Odder Kogleakssøen.
20/5 1 kærløber Bygholmengen.
23/5 Han + hun hvidbrystet præstekrave og odinshane på Bygholmengen. Syngende karmindompap i haven.
27/5 2 østtrækkende sandterner, Bygholmengen.
31/5 Finder sandterne ynglende på Agger Tange.
4/6 Sandternerne pp. Agger Tange, NØ-trækkende hvid stork fra matriklen.
12/6 2 sandterne pull. sammen med de to forældrefugle, Agger tange.
20/6 Sandternerne får præderet den sidste unge af en svartbag. Begge adulte sandterner trækker derefter nord sammen.
25/6-16/7 Sommerferie i Lapland med et fantastisk udbytte. Først og fremmest ædles gråvinget måge som ny art for Norge. Derudover ses bl.a. laplandsugle, blåstjert, hvidvinget korsnæb, krognæb, nordsanger, kongeederfugl, stellersand, jagtfalk, hvidnæbbet lom, lapmejse,tjur, tretået spætte, høgeugle, stribet græshoppesanger, hvidhvaler m.m.
19/7 Odder, Selbjerg Vejle.
20/7 Rovterne, Holmtangelagunen.
3/8 4 hvidvinget korsnæb, Vester Torup Plantage + 8 SV Bulbjerg.
5/8 Ædler toplærke, Nr. Vorupør.
8/8 38 hvidvingede korsnæb, Vester Torup Plantage.
11/8 48 hvidvingede korsnæb, Vester Torup Plantage.
16/8 - 10/9 EAGER 2011 togt i Grønlandshavet, bl.a. med observationer af 140 ismåger, 15784 søkonger, thorshane, 26 mellemkjover, 17 lille kjove, 451 polarlomvier, 5 isbjørne, 61 vågehvaler, 6 finhvaler, 1 blåhval, 2 pukkelhvaler og 2 grindehvaler.
12/9 Ædler høgesanger i min have.
13/9 Ædler thorshane rastende, Roshage.
21/9 1K wilsons svømmesneppe, Thissing Vig, Mors.
24/9 2K kongeørn, Kroghs Stensiloer.
27/9 Ædler hvidbrynet løvsanger på Bulbjerg.
4/10 2K islom SV Ørhage.
5/10 17 store stormsvaler SV +  islom 1 ad. odr. SV Ørhage.
8/10 Ædler nonnestenpikker Østerild Plantage + rødstrubet piber 1 Ø samme sted.
12/10 Islom ad. odr. V + 1K lille kjove V Lild Strand.
17/10 Ædler kongeederfugl ad. han odr. rastende Totten, Anholt.
22/10 Adult sabinemåge i Hanstholm Havn.
25/10 Rødøjet Vireo Mandø + fuglekongesanger Skallingen.
29/10 Ørkenstenpikker, Hanstholm.
2/11 Vestlig middelhavsstenpikker Thorsminde + ørkenstenpikker Hanstholm.
9/11 Ædler 3 rødhovedede ænder Østerild Fjord.
11/11 Adult bonapartemåge Hirtshals Havn.
19/11 2 spurveugler Ullerup Skov. Særligt drømmeobs af den ene fugl!
30/11 1K han nonnestenpikker Strandby Havn.
24/12 Ialt 23 ørne fordelt på 17 hav- og 6 kongeørne i Näsbyholm/Sillesjö området i Skåne.

Godt nytår til alle!

onsdag den 28. december 2011

Jul blandt ørne, glenter og gæs...

Familien og jeg tilbragte julen i Skåne. Det var fedt at mixe højtiden med ture ud i det Skånske landskab. Vejret var ikke rigtig med os, men juleaftensdag var det flot - og frem for alt stille.
Den dag gav bl.a. 23 ørne - 17 hav- og 6 konge. Det var frem for alt Näsbyholm og Sillesjö områderne som var gode, f.eks. med 6 havørne i et træ og en 1K kongeørn i infight med 2 adulte kongeørne. Vombs Enge sydede af gæs med >2000 blisgæs og 1600 bramgæs, dertil adult vandrefalk og 2 havørne.
Tåget dag i Fyledalen.
Det var imidlertid lidt ærgeligt at modtage meldingen om lapugle ved Vomb da vi var på vej over Fyn - på vej hjem. Vomb ligger ca. 15 minutter fra huset vi bor i når vi er derovre...
Storke med henblik på udsætning ved Fultofta.
Lidt fotokunst i Fyledalen.

onsdag den 21. december 2011

Decemberstemninger

Stakket frist for siddepladser for store tornskader. Gad vide hvor mange vi finder når alle ledninger er kommet i jorden?

Vintergransanger. Fuglen opholdte sig i rørskoven sammen med en flok blåmejser og havde et humei-agtigt kald "tji-irp".

onsdag den 14. december 2011

Lavtryk

Det evindelige lavtryksvejr kan på de forkerte dage opleves enerverende. Andre dage er de ret fede med varierende og intenst lys.
Nogle fugle træffer man også steder man ikke lige regnede med, som f.eks. de to adulte rider langs Bygholmdæmningen idag. Desuden endnu 20 traner endnu i Vejlerne og to brushøns, mængder af viber og hjejler etc. OK, hellere dette milde vejr end isvinter...
De to rider fra Bygholmdæmningen.

fredag den 2. december 2011

Ynglefuglerapport, Vejlerne 2011.

I onsdags udkom ynglefuglerapporten 2011, for Vejlerne. Rapporten er skrevet af Jørgen Peter Kjeldsen og undertegnede, tilsammen ornit.dk.
En presseomtale af rapporten kan ses her:
og selve rapporten kan læses og downloades her: