søndag den 28. oktober 2012

Tiden går i øjeblikket med...

... i høj grad, at arbejde på et gåseprojekt, hvor halsringe, fedtindex, familieforhold skal observeres i hele Nordjylland. Det bringer mig rundt i hele Thy, i Vejlerne og så langt østpå som til Store Vildmose. Det giver naturligvis bl.a. en masse genmeldingsdata som er ganske sjove at følge med i.
Men der bliver også tid til at følge med i årstiden ved at besøge Hanstholm, Bulbjerg, tjekke ænder, hjejler m.m.
Småfuglelusk giver ikke det store for tiden, desværre, men den rødryggede tornskade var også på plads dagen efter,  den 24/10, (se desuden indlægget nedenfor) og denne dag havde også de to første bjergpibere indfundet sig i Vejlerne. I Kogleakssøen ligger i øjeblikket 221 knarænder, 1 lille skallesluger (efterårets første?) og så holder der tre havørne og lidt vandrefalke til på Bygholmengen, hvor der igår også var en sortklire.
I Hanstholm Havn genfandt jeg i fredags topskarven som ellers sidst var set 20/10, men havet var ikke imponerende på denne blæsevejrsdag - blot 10 storkjover, 1 søkonge og en sortstrubet lom som det mest spændende.
Det buldrer med gæs visse steder og blandt disse, bl.a. enkelte tundrasædgæs.
Sydøst-trækkende traneflok, Thorup Fjordholme den 24/10.

Topskarven fra Hanstholm Havn, fotos fra 26/10. 

mandag den 22. oktober 2012

En sen sag...

Jeg faldt idag over denne tornskade og fik et mindre chok da jeg erfarede der var tale om en rødrygget. Det bestemte jeg den til umiddelbart udfra farveindtryk - men på grund af manglende litteratur og med historierne i baghovedet om at Gedsers brune tornskade først "blot" var en rødrygget samt en anden brun med en lignende historie fra England - gjorde at jeg forsøgte at få bedre styr på karakterer.
Denne fugl var også  meget rødbrun i selve issen - måtte rødrygget være det? Jeg kunne også huske at brun skulle vise en mere vifteformet hale på grund af kortere yderste halefjer - men hvor meget? Da jeg fik et billede af underhalen fremviste den kortere yderste halefjer og jeg valgte derfor at ringe til Andreas Bruun Kristensen da han sikkert kunne hjælpe med litteratur og egen viden, bare for at være helt sikker på at jeg ikke dummede mig og smed en brun tornskade væk.
Efter udveksling af karakterer og litteraturstudier kunne det konstateres at der helt sikkert var tale om en rødrygget tornskade. Bemærk på billederne: Gråtonet nakke i kontrast til ryg, grålig toning på nederste del af ryggen/overgumpen, lang håndsvingfjersprojektion, yderste halefjer er ca. 3/4 længde af de længste halefjer, på brun skal de ca. være 2/3 længde, hvidlige halesider og hvid grundfarve på bugen.
Alt i alt var det fedt at få styr på karaktererne samt at se hvad der var min næstseneste rødryggede tornskade nogensinde - og måske den seneste i Vejlerne.

fredag den 12. oktober 2012

Oktoberglæder...

Siden jeg kom hjem for knap to uger siden har der været ganske travlt med fuglearbejde. Heldigvis har det meste været feltarbejde varierende fra gåseaflæsninger, optællinger i jagtfrie kerneområder samt optællinger i Vejlerne. Derudover har jeg sørget for at blande det godt op med småfuglelusk og havnetjek.


Hanstholms topskarv.
Det har givet gode fugle i form af hvidbrynet løvsanger, topskarv, sorthovedede måger, steppehøg, sibirisk hjejle (se indlæg om de to sidstnævnte længere nede på siden) og idag en trækkende storpiber i Hanstholm og en rød glente i Aggersborg Vildtreservat.

Sorthovedet måge nr. 1.

Sorthovedet måge nr. 2.

Sorthovedet måge nr. 3. Alle fra Hanstholm Havn.
Tællingerne har været gode med flotte antal af særligt pibeand og krikand i Vejlerne, Harboøre Tange og i Ulvedybet, lysbuget knortegås i Nibe Bredning samt gode fugle som to store tornskader, trækkende bjergvipstjert, lapværling og bjerglærke på Vejlertotalen og så har der været mange hjejler at tjekke igennem.
I næste uge rykker jeg til Skåne, men er ærligt talt noget spændt på, hvad Danmark producerer i den ret spændende vejrudsigt.

Hjejle optræder talrigt i øjeblikket.

tirsdag den 9. oktober 2012

Sibirisk Hjejle

Jeppe Bundgaard har været løs i Thy de seneste dage. Det er fedt med en ekstra og meget aktiv fuglekigger i området og det skulle vise sig at bære frugt i form af en god og eksklusiv raritet, da han fandt en Sibirisk Hjejle ved Vesløs Vejle.
Han fandt den igår og tog nogle billeder, men var ikke helt sikker. Derfor opsøgte han stedet igen idag og kontaktede mig og viste mig billederne. Det så utroligt spændende ud og vi gik begge igang med at finde den.
i første omgang lykkedes det ikke, men jeg blev påny ringet op og det lykkedes os at se den sammen trods mange frustrerende opflyvninger.
Sibirisk Hjejle (i midten), adult i overgangsdragt. 5. fund af arten i Vejlerne. Foto Jeppe Bundgaard
Vi kunne konstatere at den var kort bagtil og senere sås i flugt at undervingerne var grå og fødderne stak ud bag halen. Derfor blev den meldt ud som sikker og i løbet af eftermiddagen sås den af flere Vejlerfolk. Jeppe opsøgte den igen til aften og kunne konstatere at han ikke kunne se svingfjer bag tertialerne (fuglen var på nogen afstand men sås alligevel godt).

fredag den 5. oktober 2012

Arktiske højdepunkter

I perioden 23. august - 1. oktober deltog jeg i et projekt i Melville Bugten udfor Vestgrønland. Det blev en måneds tid med gode arktiske oplevelser både på land og på havet og heldet gav bl.a. en rosenmåge tæt på skibet, endda en fugl i næsten fuld yngledragt. En anden dag lå vi mellem en masse iskosser, hvor en 1K ismåge pludselig lå på vandet. Endelig var der jagtfalken som i flere omgange kredsede omkring skibet, men desværre ikke landede og så var der alle mellemkjoverne, thorshønsene, bairdsrylen, hvidsiskenerne, de mange klapmyds, kaskelotten og finhvalen...
Imidlertid var månedens absolutte højdepunkt for mig da vi sejlede mellem de enorme isbjerge ved Ilulisat. Pludselig åbenbarede der sig en overfed og flot hvid jagtfalk på - og omkring isbjergene. Den havde et bytte og var ikke meget for at opgive det, hvorfor den fløj flere runder omkring os. Superfedt.
Et andet højdepunkt var at studere de mange hvidvingede måger i Ilulisat og Upernavik, men det vender jeg tilbage til på et andet tidspunkt...
Lad billederne tale:


torsdag den 4. oktober 2012

Endelig hjemme igen...til steppehøg!

Det er fedt at være hjemme igen ovenpå lidt over en måned i Vestgrønland og sejlads i Baffin Bay. Jeg vil lægge billeder og lidt tekst på derfra senere.
Ovenpå en afslapningsdag efter hjemrejsen var jeg igår ude at se den hvidbrynede løvsanger som Martin Lund har fundet på den grund, hvor han tækker, nær Klim. Fuglen var meget vokal men sås kun halvgodt i det tætte krat, men det var fedt at skyde mit efterår i Danmark igang på den måde. Martin melder i øvrigt at fuglen også er på plads idag torsdag.
Idag stod den på Tangetælling for mit vedkommende. det var fedt at være på denne tælling som Vejlernes Feltstation i sin tid stod for, men som nu er overtaget af Amphi Consult. De havde hyret mig til at tage den og jeg var ikke sen til, taknemmeligt, at tage imod tilbuddet.
Det var fedt at være dernede igen og hele dagen gik med tællingen. Ret hurtigt finder jeg en kærhøg, men det tager mere end en halv time før jeg har bestemt den sikkert. Det skyldes afstanden (den var på den modsatte side af Agger Tanges nordlige lagune) der gjorde at jeg ikke kunne se hovedtegningerne ordentligt, men det lykkes da den efterhånden passerer tværvejen på sin langsomme færd sydover. Det er en smuk 1K steppehøg og jeg kører ned til lagunen ved færgelejet for at se den trække syd (forestiller jeg mig), men en regnbyge får den tilsyneladende til at vende om og den bliver væk for mig. Resten af dagen ser jeg ikke mere til den.
Der var mange fugle på tangerne, men især på Harboøre, hvilket overraskede mig. Spidsand var kun repræsenteret i lave antal (250 på Agger), hvilket også var overraskende. Men tællingen forløb udmærket med bl.a. 2 vandrefalke (1 på hver af tangerne), dværgfalk (Agger), 2 skestorke (Agger), 8 lapværlinger i flok (Harboøre) samt en ret sen bynkefugl (Harboøre) som andre gode fugle på dagen.