mandag den 28. februar 2011

Ny stormsvaleart

Jørgen Peter Kjeldsen var så venlig, forleden, at gøre mig opmærksom på at der netop er beskrevet en ny stormsvaleart for verden. Endda en ret smuk en af slagsen.
Se nærmere her:

Fuglene er fundet og beskrevet fra farvandet syd for Purto Montt i Chile; et område jeg sejlede i i forbindelse med en tur i Sydamerika i 2009, hvor vi tog en fire dage lang sejlads fra Puerto Natales i det sydlige Patagonien til netop Puerto Montt i det nordlige. Under sejladsen så vi en del stormsvaler som jeg bestemte til Wilsons, men denne nyhed gjorde at jeg skyndte mig ind for at tjekke op på mine billeder - men alle viser at min bestemmelse var korrekt.


Jep - der er tale om wilsons. Sammenlign med billederne af den nye art via ovenstående link.
Derudover er der hér lidt andre indtryk fra sejlturen. Vi benyttede selskabet Navimag (http://www.navimag.com/), hvilket skal anbefales varmt for organisation og komfort.
Sortbrynet Albatros er meget almindelig. Den ses også langt inde i fjordlandet.

Southern Royal Albatross, kun dette ex. sås.

Northern Royal Albatross, i alt 4 ex. sås.

Salvins Albatross til venstre. 2 ex. sås. I følge Birds of Chile skulle denne art ikke findes i disse farvande.

Westland Petrel.

I alt 8 Pukkelhvaler sås.

Min. 2 Blåhvaler sås da vi nåede op i Golfo Corcovado.

Blåhval, bemærk den minimale rygfinne og den hvidpigmenterede blågrå kropsfarve.

torsdag den 24. februar 2011

Øjenbrynsstriber Lille Gulbug vs. Steppegulbug

Videoen af den formodede Lille Gulbug fra Neksø Havn er blevet digitaliseret. Jeg glæder mig svært meget til at se den, da den muligvis kan afsløre visse detaljer som ellers ikke har været mulige at se på et uroligt VHS-video billede efter et tryk på stopknappen…
Håbet er selvfølgelig at fuglen kan bestemmes sikkert til art.
Jeg var selv involveret i den oprindelige bestemmelse til caligata da jeg var en del af ”Hedningene” som var holdnavnet på finderne på Bornholmertræffet 2001. Udover mig bestod holdet af Søren Haaning Nielsen, Esben Eriksen og Michael Mosebo Jensen. Ordet ”rama” blev nævnt, men det virkede som om der var enighed om bestemmelsen til caligata og jeg kan huske at Mads Bunch kom hen til mig og sagde ”vi er SÅ enige!”.
Et dårligt billede af Neksøgulbugen kan ses her: 
Tiden for fundet skete på et tidspunkt, hvor rama (Steppegulbug) var ”ny” i folks bevidsthed og hvor artikler om denne nye art dukkede op i diverse magasiner. Disse var i høj grad baseret på rejser til Centralasien og artiklerne var ret forvirrende på grund af masser af forbehold i bestemmelsen af de to arter. Bestemmelserne baseredes på studier af ynglefugle i sommerperioden og beskrev bl.a. en masse overlap i forhold til øjenbrynsstribens form og længde etc.
Min store anke mod flere af føromtalte artikler er at der er tale om karakterer baseret på ynglefugle om sommeren. Det giver et forkert grundlag i.f.t. vurdering af ungfugle om efteråret.
Det har jeg forsøgt at overskueliggøre i min artikel i Fugle i felten 4/2010 s. 14-16. Det var en artikel jeg gerne ville have suppleret med yderligere fotos, men hvor pladsen ikke tillod det. I artiklen gør jeg meget ud af at fokusere forskelligt på, hvor vidt der er tale om sommerfund eller efterårsfund. Derudover sætter jeg fokus på de meget afgørende kendetegn som der SKAL fokuseres på ved en bestemmelse: Øjenbrynsstriben og tertialernes tegning.
Herunder ønsker jeg at fokusere på øjenbrynsstriben ved at bidrage med yderligere fotos. Ligesom i artiklen i Fugle i felten er min pointe og signal at Lille Gulbugs (caligatas) øjenbrynsstribe kan variere i længde på sommerfugle, mens det ser ud til at den ikke varierer i samme grad på friske efterårsfugle, hvor den er tydelig, også et stykke bag øjet. Øjenbrynsstriben virker desuden bred; bredere end på Steppegulbug og mere lys/hvidlig, især mellem næb og øje, hvor sidstnævnte er en karakter jeg ikke var opmærksom på da jeg lavede artiklen, men som ser ud til at holde, når man studerer billeder.
På Steppegulbug virker øjenbrynsstriben derimod ikke variabel, hverken om sommeren eller om efteråret, hvor den højst slutter lige akkurat bag øjet. Desuden virker den smallere mellem næb og øje og knap så hvidlig i forhold til caligata? En karakter der skal prøves af – dermed en opfordring til feltornitologerne!
Det er dog vigtigt at være opmærksom på at øjenbrynsstriben hos steppegulbug indimellem kan virke længere i visse vinkler, men spørgsmålet er om det er noget man oplever i felt eller kun på billeder? I al fald oplevede jeg det ikke på en eneste af de ca. 50 individer jeg så i Kazakhstan, sommeren 2009.
Lille Gulbug, sommer:
En del phylloscopus over denne...

Ikke meget phylloscopusindtryk over denne, hvilket jeg synes er typisk for sommerfugle.
Khurgalzino, Kazakhstan, juli 2009.

Individ med meget svag øjenbrynsstribe bag øjet, Khurgalzino, Kazakhstan, juli 2009.

Øjenbrynsstriben virker svag bag øjet i denne vinkel...

....men er tydelig i denne vinkel. Samme fugl på de to billeder.

Se desuden de næste to links for at se et par fugle, tilsyneladende uden øjenbrynsstribe bag øjet:

Steppegulbug, sommer:
På samtlige fugle virker øjenbrynsstriben til at slutte akkurat bag øjet, men på dette individ og i denne vinkel ses en lang og smal øjenbrynsstribe bag øjet. aroi, Kazakhstan, juli 2009.

Efterårsfugle:

Med hensyn til efterårsfugle vil jeg, bortset fra næste billede, henvise til nedenstående links.

Steppegulbuge 1k bortset fra nummer 2 fra oven som er en Lille Gulbug 1k. Bemærk forskelle i øjenbrynsstribens længde, bredde og generelle indtryk.

Lille Gulbug:


Steppegulbug:

I dette link skal der bladres lidt ned. Det handler om en Bleg Gulbug der nu er ombestemt til en steppegulbug, men omhandler tillige, hvorfor der ikke er tale om en Lille Gulbug:

tirsdag den 22. februar 2011

mandag den 21. februar 2011

mandag den 14. februar 2011

Bornholmerpetrellen

Det var dengang felttræffene havde pionerånd over sig at det skete. Ovenpå succesen i 2001 (lille gulbug (sp.) og taigapiber) drog vi i 2002 påny til Bornholm.
2002 træffet kom også på alles læber da en hændelse overskyggede træffets øvrige fund af bl.a. sibirisk hjejle - det var petrellen!
Rasmus Turin, Morten Heegaard og Michael Køie Poulsen havde taget opstilling bag røgeriet i Gudhjem i de sidste timer på den blæsende første dag på træffet. Der var kuling fra nordøst og da vi stødte til var meldingen at der blot havde været nogle få havlitter.
Flere stødte til ovenpå en lidt tam dag i felten og snakken gik.
Pludselig udråber Turin at der sgudda er en stormfugl derude. Jeg har kun håndkikkert og ser rigtignok en stormfugl i typiske buer derude. Altimens bliver udbruddene fra især Turin mere anspændte: "Hvad fanden er det?". Jeg spørger om jeg må låne et scop og har en forventning om at jeg skal se en mallemuk. I scopet ser jeg først en lys hale og tænker at det passer jo meget godt på en muk, men da den vender undersiden til får jeg et chok da undervingerne er sorte! Jeg råber med det samme "se undervingerne, se undervingerne"!!! Det ser fantastisk ud med den hvide mave der er klemt inde af sorte undervinger. Nu bliver det også klart at proportionerne er slanke og den fremstår langvinget og langhåndet, med et tydeligt knæk mellem arm og hånd.
Vi råber på kryds og på tværs om hvad vi ser samtidig med vi er underligt til mode fordi det er udspiller sig for vores øjne er totalt ufatteligt!
En måge begynder at jage rundt med fuglen og i de næste minutter flyver den rundt, nærmest i ottetaller, uden at bruge vingerne og i konstante buer.
Tim Hesselballe får godt styr på oversiden og ser bl.a. et mørkere bånd diagonalt på armen og alt i alt har vi godt styr på at det vitterligt er en petrel der er derude, men vi er i en mærkelig tilstand af lamslåethed og eufori.
Telefonerne kimer og folk får kortfattet og bestemt at vide at de skal komme NU. En varskoet birder på vandrerhjemmet bliver berømt fordi han vælger at spise sin jordbæris færdig og misser fuglen - for pludselig vælger den at flyve nordpå og ud af syne. En hel del kommer desværre for sent, men vi er tretten som ser fuglen, hvoraf mange er erfarne udi havfugle, både i Danmark og udlandet. Udover de nævnte ser bl.a. Rasmus Strack, Carl Christian Tofte, Troels Eske Ortvad, Michael Mosebo Jensen, Esben Eriksen og undertegnede den.

Bornholmerpetrel

Fundet bliver imidlertid forkastet af SU, bl.a. med begrundelse i at de medsendte noter ikke var feltnoter (hvilket jeg havde gjort opmærksom på i beskrivelsen).
Imidlertid synes jeg at det er vigtigt at fremhæve at de medsendte noter blev til på baggrund af det vi alle sammen diskuterede og udvekslede efter obsen, hvor vi var mildest talt var målløse men samtidig glade. Det var en utrolig oplevelse og jeg tror ikke der er nogen der midt i en sådan obs er cool nok til at sætte sig og notere og tegne.
Det sker bagefter, det har jeg set flere gange når der er hits, hvor man i teorien skulle være cool og notere og tegne, men ikke er det og ikke gør det. F.eks. i forbindelse med blackpool warbler (lyder federe end stribet sanger) på Mandø, hvor der ikke blev taget notater før fotograferne dukkede op.
Vel blot en menneskelig adfærd...?

Alt i alt en oplevelse der nok aldrig vil overgå én igen , men ikke desto mindre en fed en at tænke tilbage på...

Røgeriet i Gudhjem, et sted for stjernestunder...

tirsdag den 8. februar 2011

Besøg fra Grønland

Havde ellers sat næsen op til en havobs som burde have været udmærket ovenpå den wældige blæst i nat, men måtte opgive efter en time, da jeg da kun havde noteret bl.a. 59 Rider, 3 Suler, 16 Rødlommer og 2 Alke...
Havnebesøg kan dog også være spændende i forbindelse med blæsevejr og efter kort tid havde jeg også lokaliseret Gråmågen som nu virker til at være et fast indslag omkring cafeteriabassinet. Imidlertid bliver jeg kort tid efter opmærksom på en mindre måge af de hvide - en 2K Hvidvinget Måge. Idet den flyver bliver det hurtigt klart at det drejer sig om fuglen fra Roshage i onsdags. Den har nemlig et let genkendeligt hak i højre hånd.
På vej ud af havnen, ved havnesmeden, bliver jeg påny opmærksom på en Hvidvinget Måge, denne gang en adult, som flyver rundt over hovedet på mig. Oplevelsen er dog ret kortvarig da den forsvinder ind bag et tag og op i modlyset inder jeg har kameraet klar.
Derudover bød havnen også på en jagende adult Vandrefalk, hvilket jeg aldrig har set på havnen før. Fedt.

2K Gråmåge

2K Hvidvinget Måge

Den Hvidvingede har et let genkendeligt hak i højre hånd.

Diamanter på dæmningen

Endnu en række eksempler på iskunst. Denne gang på Arupdæmningen ved Østerild Fjord.


søndag den 6. februar 2011

Wældige isskruninger...


Tøvejr og hårde vinde får Limfjordens is til at skrue sig wældigt op langs Amtoft Vig og Holmkær. Et storartet syn der varsler forår forude...

torsdag den 3. februar 2011

Crested Eagle

 I forbindelse med den aktuelle debat på http://www.netfugl.dk/ og fokus på en fotograferet Harpy fra Sani i Amazonas, Ecuador, bringer jeg hermed nogle billeder af en Crested Eagle som bl.a. Jørgen Peter Kjeldsen og jeg observerede samme sted i 2009. Der er tale om et svært artspar, men skeptikerne skulle gerne få lukket munden (?) når de ser disse billeder. Bemærk at toppen ikke er dobbelt samt at næbbet ikke virker voldsomt stort...
Jeg er naturligvis interesseret i at høre argumenter for at dette skulle være en Harpy og er åben hvis disse er tungtvejende.