onsdag den 30. maj 2012

Vejlerne update.

Arbejdet kører derudad i Vejlerne og det kniber med at have tid til at opdatere bloggen. P.t. har vi således gang i et intensivt sortterne-overvågningsprogram, hvilket betyder menge timer i et, til projektet opstillet, tårn, hvor vi indgående følger Kogleakssøens koloni af sortterner. Derudover er vi ved at have afsluttet vores program i Vadehavet og så kører det daglige overvågningsprogram i Vejlerne.
På det seneste stjal de to nathejrer, som sås i søndags, billedet fra alt andet. Det er første gang der er observeret to fugle på en gang i Danmark. De blev opdaget af Bjarke Huus jensen om morgenen, hvor de, ivrigt kaldende, kom flyvende sammen og gik ned et sted i Lund Fjord. Jeg opsøgte stedet hurtigt samme morgen og mødte "drengen med guldbukserne" - Jeppe Bundgaard, som netop havde set den ene ca. et kvarter før min ankomst. Heldigvis gik der blot ca. 20 minutter før en anden fugl kom flyvende, som vi så ret godt. Dragtmæssigt var der forskel på de to fugle, idet den ene synede adult (bl.a. med hvid prydfjer i nakken), mens den anden var mere dæmpet i farverne, bl.a. svagere farvet ryg og isse og var dermed en 3K.
Den ene af de to nathejrer (adult).
Senere på dagen sad begge tæt i en busk tæt op ad Øster Landkanal, hvor flere fik set dem ret godt.
Fundet er det 27. i danmark og bliver regnet for det andet i Vejlerne, på grund af en 2K som rastede ved Lønnerup Fjord 5/1 - 8/2 2004.
Ellers har der af bemærkelsesværdige iagttagelser bl.a. været to sortstrubede lommer som forsøgte at trække nord over Bygholmengen. De kom ude fra limfjorden, men vendte ret hurtigt om, da de akkurat var kommet ind over engen. Det er blot anden gang jeg ser sortstrubet lom i Vejlerne og er umiddelbart ca. 4. fund for området.

To sortstrubede lommer, Bygholmdæmningen. Adult i sommerdragt til venstre og 2K til højre.
Igår var jeg på natlyt. Desværre uden det store resultat. Dog hele 6 sydlige blåhalse langs Jernbanedæmingen og i Han Vejle, plettet rørvagtel på spidsen af Skårup Odde samt nattergal i krattet ved Kraphytten.
Idag stod den på enggennemgang ved Arup Vejle. Først tjekkede jeg hithullet i Læsvig, som husede ganske mange vadefugle, deriblandt 6 krumnæbbede - og 3 dværgryler. Under enggennemgangen kom en overraskende flok på 450 overflyvende (nordtrækkende) lysbugede knortegæs, hvilket må være en af de største flokke der er set i Vejlerne.

Udsnit af flokken på 450 lysbugede knortegæs over Arup Vejle.
På vejen hjem tjekkede jeg Melsig og ganske bekymrende kunne jeg tælle 44 skestorke derude. Bekymrende fordi at flokke på dette tidspunkt ofte er fugle som har opgivet et andet sted. Et hurtigt opkald til Jan Skriver, som har styr på Nibe Bredning kolonien afslørede imidlertid at der ikke var grund til uro fra den front. Jeg aflæste en mærket skestork i Læsvig tidligere på dagen. Måske kan den kaste lys over hvor de mange fugle kommer fra.

torsdag den 24. maj 2012

Hektiske dage!

Varme og vinde fra sydøst i slutningen af maj har for alvor vist sit værd den seneste uge med invasion af hvidskægget terne, mange lundsangere samt ikke mindst superhittet ørkensanger.
Netop ørkensangeren i Skagen i søndags var en drøm som gik i opfyldelse. Det har altid været en art jeg troede jeg skulle opleve i en sandet vestjysk klit en novemberdag - præcis som mine forældre og bror gjorde det tilbage i november 1994 ved Stængehus i Nordsjælland. En fugl jeg rykkede på fra Vejlerne i selskab med Dennis Nielsen og Martin Lund - uden held. Ventetiden på at opleve den i Danmark har været lang og da meldingen vækkede mig, meget tidligt, søndag morgen var der ikke meget tvivl i mit sind om at jeg skulle afsted. Heldigvis var fuglen meget medgørlig og man så den drømmegodt.


Ørkensangeren fra Skagen. 4. fund i Danmark.
Søndag aften tog Carsten Krog Pedersen og jeg til Mandø, hvor jeg skulle have overstået de sidste ynglefugletællinger i Vadehavet fra min hånd, denne sæson.
Mandag startede vi med at luske de mange krat og producerede bl.a. en trækkende rødrygget svale som dagens store overraskelse. Den trak målrettet nord langs bydiget og vi så den rigtig godt, men relativt kort. Samme sted gav også to gulirisker og dagen gav i øvrigt også 2 karmindompapper, et ynglepar af mosehornugle samt den spøjse hybrid mellem rødhalset gås og knortegås.
Samme aften kom der flere meldinger på hvidskæggede - og hvidvingede terner og man begyndte at længes efter Vejlerne igen.
Tirsdag morgen var sløv uden særligt mange småfugle i Mandøs krat, men på forlandet fandt vi denne sorthovedede gule vipstjert. I "gamle dage" ville den nok være blevet bestemt til feldegg, men nakken afslørede den som en meget mørk thunbergi.


Ligner stadig en feldegg...

Ævs...
Vi besluttede os for at vende snuden nordover. Undervejs vendte vi vejen forbi Ole Amstrups nyligt fundne hvidskæggede terne ved Skjern Enge og missede dermed Helge og Sus´ lundsanger i Østerild Plantage, da klokken var blevet for mange og sangen var forstummet.
Det rettede jeg heldigvis op på dagen efter, Idet jeg både så og hørte lundsangeren meget fint, men først efter at have fundet en flot hvidskægget terne i Kogleaks i Vejlerne. Det viste sig at Rune Sø Neergaard også havde opdaget fuglen uafhængigt af mig, hvilket han pointerede meget tydeligt, så hans ædelkryds kunne reddes hjem...

Den hvidskæggede fra Kogleaks.

Og lundsangeren fra Østerild Plantage/Tovsig. 
Idag har været en mere stille dag, uden de store meldinger, men det skal blive spændende at se, hvad morgendagen bringer.

fredag den 18. maj 2012

Vadehavet part 3.

Mandag og tirsdag i denne uge tilbragte jeg igen i Vadehavet. Mandag stod på en omgang enggennemgange og fjernkortlægninger på Rømø og tirsdag dækkede jeg Rudbøl Sø, Magisterkog og Hasberg Sø. Det var nogle fine dage med mange fugle, også fordi jeg mixede arbejdet med tjek af digesøer, forlande etc.
Efter endt arbejde mandag besøgte jeg stylteløberne ved Nagbøl, og tjekkede hele området mellem Vester Vedsted og Rømødæmningen. Det gav bl.a. Mosehornugler i parringsflugt nær Vester Vedsted, 102 Pomeransfugle nær Kammerslusen og Rød Glente på Ribe Holme.
Tirsdag startede jeg før solopgang med en gåtur langs hele diget ved Magisterkog. Det gav først og fremmest imponerende 10 (!) savisangere på hele strækningen, 15 sortterner, der var ved at etablere sig, bisamrotte m.m. - og i Hasberg Sø 32 sortterner der var ved at etablere sig.
Herunder lidt indtryk:

Et par hvidbrystede præstekraver var klar med en tidlig pullus på Rømø.


Stylteløberne ved Nagbøl.

Rød glente på Ribe Holme.


Poms, nær Kammerslusen.


onsdag den 16. maj 2012

Bygholm enggennemgang.

I søndags, den 13. maj, foretog Jens Frimer, Jørgen Peter Kjeldsen og undertegnede årets første enggennemgang på Bygholmengen.
Engens tilstand var påfaldende god på grund af en, ynglefuglemæssigt, god vandstand og engen havde således ingen udtørrede pander, der var sjapvand mange steder og kanaler og grøblerender var vandfyldte.


Engens våde tilstand var optimal.
Tællingen bar præg af det kølige vejr og aktiviteten blandt mange af fuglene var ganske lav. Bl.a. fandt vi kun 9 steder med engryle, men det er vist også tendensen andre steder, bl.a. på Agger Tange (Frits Rost pers. medd.).
Af ynglefugle blev det i øvrigt til 263 par viber og 97 par store kobbersnepper. Der er tale om en mindre tilbagegang for begge arter idet der i 2011 blev registreret henholdsvis 281 par viber og 111 par store kobbersnepper. For stor kobbersneppes vedkommende er det desuden bekymrende at vi ikke har nogle ynglepar i de Vestlige Vejler i år.
Udover ynglefuglene blev vi underholdt af bl.a. 167 tinksmede, 83 temmincksryler, 2 krumnæbbede ryler, 50 store præstekraver, 5 stenvendere, 21 traner, 5 skestorke, 2K havørn m.m.

Et par af engens engryler.

2K havørn.

onsdag den 9. maj 2012

Vadehavet part 2.

Fire dage i sidste uge brugte jeg på ny i Vadehavet. Denne gang stod den på en masse kortlægninger (af især rødben) på en lang række forlande. Jeg dækkede Mandø rundt, Ballum forland, forlandene syd og nord for Rømødæmningen, Astrup forland samt Brøns forland. Det blev til mange kilometer i sure skridtstøvler, men i det gode vejr var det en fornøjelse, det meste af tiden.
Det dryppede også lidt på degnen idet jeg kunne tilbringe to morgener med lusk på Mandø og fordi der igen sås en række gode fugle. Bl.a. 3 vendehalse (en som jeg trådte op midt på et forland, mosehornugler i parringsflugt, gulhovedet gul vipstjert, 3 sølvhejrer i Astrup Engsø, stor tornskade, 10 sorthovedede måger m.m.
Herunder lidt indtryk:
Gulhovedet gul vipstjert, Mandø.

3 sølvhejrer, Astrup Engsø.

Rødhalset gås, Mandø.

Hvidbrystet præstekrave, Rømø.