onsdag den 20. august 2014

Influx af kaspiske måger

Vejrudsigten så endelig god ud til en havobs så jeg tog i morges til Roshage ved Hanstholm for at se og forudsigelser holdt stik. Jeg blev ikke skuffet idet der i løbet af knap 5 timer trak en almindelig skråpe, 325 mallemukker, 10 storkjover, 18 almindelige kjover, 4 sorthovedede måger samt en kaspisk måge.

1K kaspisk måge trækker forbi Roshage.

Kaspisk måge er ikke almindelig på disse kanter så da jeg besøgte havnen efter havobsen blev jeg overrasket over at finde endnu en. Denne var imidlertid lidt usædvanlig idet den var i en meget juvenil dragt, umiddelbart kun med enkelte rygfjer der var fældet til 1. vinter. Den voldte derfor lidt hovedbrud, inden jeg turde bestemme den på grund af undervingetegningen, jizz, næb, hoved, halebånd, over- og undergump samt vindue i hånden.
Input er dog velkomne, hvis man mener noget andet.
Lidt våd, bemærk næbbets længde og form, de lange ben, tertialer, dækfjersmønsteret og ryggen. Det brunt spættede mønster på bug, bryst og ansigt var lidt forvirrende til at starte med.

Fuglen længst til venstre.

Bemærk de lyse armhuler og det lyse bånd centralt i undervingen. Se også billedet herunder.


Bemærk overgump og haletegning, de store dækkere og vindue i hånden.

Endnu et undersidebillede.

Hjemme igen glæder jeg mig over at der er kommet vand på strandengen foran huset med viber, grågæs og måger - og dér står der sgu endnu en kaspisk måge.
Tre individer på en dag er ikke hverdagskost heroppe og i Vejlerne er der måske i størrelsesorden 10 fund.
Herligt.


søndag den 17. august 2014

Immature hvidvinget måge vs. kumliens måge

Sidste forår skrev jeg dette indlæg hvor jeg såede tvivl om bl.a. mine egne mange bestemmelser af kumliens måger i 2012. Det skyldtes at jeg fandt nogle billeder af immature gråmåger fra pakisen udfor Østgrønland, som viste ret tydelige mørke tegninger i de yderste håndsvingfjer - faktisk tegninger som var identiske med hvad en del af de påståede kumliens måger viste i Danmark. Traditionelt regnes gråmåge og hvidvinget måge for at følges ad, dragtmæssigt, og hvis gråmåge kan fremvise mørke tegninger i håndsvingfjerene kan hvidvinget måge vel også?
I september sidste år deltog jeg i et togt i Melville Bugten i Nordvestgrønland og fik desuden to sejladser i Baffin Bay mellem Upernavik og Aasiaat. Alt i alt betød det at jeg fik set en stor mængde immature gråmåger (mange hundrede) og fik tillige fotodokumenteret mange af dem.
I Aasiaat, hvor vi gjorde ophold to gange, var mængden af hvidvingede måger imponerende (minimum 1000 ex.) og heldigvis var mange af dem immature, hvorfor det betød et solidt grundlag at dokumentere ud fra - og blive klogere af.
Alt i alt var resultaterne særdeles spændende - også selv om det betyder at måske kun een dansk fugl fra invasionen 2012 kan holde som sikker kumliens måge! En af de ting som var usædvanlig for invasionen var at der var overvægt af immature fugle og altså i aldre vi ikke er vant til at håndtere. De fremviste mere eller mindre allesammen kontraster mellem mørkere ydre - til lysere indre håndsvingfjer og vi var mange der ikke kunne forliges med at det kunne være "rene" hvidvingede måger og derfor kumliens måger. Kumliens måger havde man altid lært var yderst variabel og havde den bare lidt mørkt i de yderste håndsvingfjer var der altså tale om kumliens måge. Det var den gængse opfattelse, men vi vidste altså ikke nok om hvidvinget måge inden vi gik igang...
Studierne fra dette års togt viste at både immature grå- og hvidvingede måger fremviser mørke tegninger i hånden og kontrast fra ydre til indre håndsvingfjer. Netop fordi gråmåge fremviser disse kendetegn er jeg overbevist om at det også gælder for de hvidvingede måger. Alle de undersøgte immature hvidvingede- og gråmåger fremviste mørke tegninger i håndsvingfjerene og konklusionen bliver naturligvis at det er TYPISK for de hvide måger at fremvise det så længe de er immature (2-4K). En kumliens måge vil fremvise noget lignende på en stående fugl og mange er formentlig identiske når man ser dem stå. Derfor er det meget vigtigt at se en mistænkt kumliens måge flyve. Den skal kunne fremvise distinkte sortbrune tegninger i håndsvingfjerene so inkluderer yderfanen af de enkelte fjer og tillige gerne må runde spidsen af fjeren. Variationen hos kumliens er ret godt beskrevet i litteraturen, mens jeg ikke synes den har været tilstrækkelig for hvidvinget måge. Derfor var det meget spændende at se så mange immature fugle på sidste efterårs togt i Grønland. Jeg fik dokumenteret en del både stående og flyvende og mener de bidrager til at forstå bestemmelse af hvidvinget måge kontra kumliens måge.
Nederst i indlægget inkluderer jeg også en række af de hvidvingede måger fra Danmark i 2012, som jeg var fortaler for var Kumliens Måger, så de kan sammenlignes direkte med Grønlandsfuglene.
Allerførst præsenterer jeg en række gråmåger som er fotodokumenteret i september i 2013. Bemærk hvorledes tegningerne er identiske med dem som fuglene fra Danmark viste (som jeg og flere andre fejlagtigt kaldte for Kumliens Måger).
2K gråmåge, Grønland september 2013. Bemærk kontrast mellem mørkere yderste håndsvingfjer til lysere inderste.

 2K gråmåge, Grønland september 2013. En anden fugl, men kontrasten mellem mørkere tonet yderste håndsvingfjer og lysere inderste er ret tydelig, men dog ikke sortagtig og distinkt.

2K gråmåge, Grønland september 2013. Bemærk mørkere yderste håndsvingfjer i kontrast til lysere inderste.

2K gråmåge, Grønland september 2013. Bemærk hvor tydelig de mørke tegninger i spidserne af de yderste håndsvingfjer er.

2K gråmåge, Grønland september 2013. En anden fugl men samme bemærkning som ovenfor.


2K gråmåge, bemærk håndsvingfjerstegningerne.

Nu til de hvidvingede måger. Alle billederne er fra Aasiaat, hvor der opholdte sig store mængder hvide måger. Jeg hyrede en tilfældig fisker i en jolle på havnen og sejlede ud til de små øer, hvor mågerne opholdte sig. Han så noget forundret ud, da det gik op for ham at det var mågerne det gjaldt. Han var sikker på at det var hvaler jeg ønskede at se. Jeg tror aldrig han havde oplevet et gullhead før, men han var god og vi nærmede os forsigtigt så jeg kunne få mine skud. Prisen var overkommelig: 100 kr for en time.2K hvidvinget måge. Bemærk mørk kerne yderste håndsvingfjer i kontrast til lidt lysere kerne i håndsvingfjeren som er synlig bag tertialerne. Der er ingen afstikkende eller distinkte mørke tegninger i yderfanerne.2K hvidvinget måge. Samme fugl som ovenfor. Bemærk at der er tale om et mørkt individ, men med ensartede mørke tegninger i håndsvingfjerene. Ingen står ud som distinkte eller afstikkende og hånden er trods alt det lyseste i vingen.


2K hvidvinget måge. Et lysere individ. Bemærk mørke kerner i yderste - i kontrast til lysere kerne i inderste håndsvingfjer. Fuldstændig som man oplever hos alderssvarende gråmåger.

2K hvidvinget måge, samme kommentar som ovenfor.

2K hvidvinget måge, ensartet vingetegning uden afstikkende distinkte mørke tegninger i yderfaner eller spidser.

2K hvidvinget måge. Nogle vil måske argumentere for at dette kunne være en Kumliens Måge, på grund af en lidt afstikkende mørk tegning nær spidsen af 3. håndsvingfjer. Problemet er bare at man ser tilsvarende tegninger på mange 2K gråmåger. Nærstuderer man tegningerne (se også billedet herunder) er de heller ikke meget distinkte, snarere lidt smudsige eller beskidte at se på. Hånden virker trods alt som det lyseste i vingen.

Samme fugl som ovenfor. Bemærk en "beskidt" tegning snarere end en distinkt tegning.

2K hvidvinget måge. Bemærk håndsvingfjerene og sammenlign med gråmågerne øverst i indlægget.

2K formentlig hvidvinget måge.Imidlertid virker hånden afstikkende mørk yderst og at udelukke kumliens 100% er umuligt. De mørke tegninger måtte gerne have været mere distinkte efter min mening. Bemærk udover håndsvingfjerene også den meget mørke hale. Karakteren er imidlertid svær at bruge på immature fugle, men et så massivt halebånd næppe vil sidde på en 1. vinter fugl.

2K hvidvinget måge. Gråbrune kerner i håndsvingfjerene uden distinkte mørke tegninger i yderfanerne. Sammenlign med de danske fugle.

2K hvidvinget måge. Samme fugl som ovenfor.

3K hvidvinget måge. Også i denne alder ses svage mørke tegninger i håndsvingfjerene, hvilket åbenbart er helt normalt hos hvidvinget - og gråmåge. Sammenlign med de danske fugle.

Samme fugl og bemærkning som ovenfor. 

3K hvidvinget måge. Samme fugl som ovenfor. Sammenlign med de danske fugle.

2K hvidvinget måge. Bemærk de smalle streger langs skaftet i de yderste håndsvingfjer. Det var en karakter der blev set på flere af de danske fugle, men som åbenbart er fuldt ud muligt hos almindelige hvidvingede måger.

2K hvidvinget måge, samme individ som ovenfor. Bemærk hvorledes de yderste håndsvinfjer danner kontrast til lysere indre.

2K hvidvinget måge. Et lysere individ, men bemærk at kernerne i de yderste håndsvinfjer danner en kontrast 5. yderste håndsvingfjer samt de bedskidte mørke tegninger i de inderste. På mange individer (mørkere typer?) ser man disse beskidte tegninger i de yderste også (som dokumenteret ovenfor).

Adult og 2K hvidvinget måge. Bemærk de kontrasterende håndsvingfjer. Præcis som vi oplevede det på flere fugle i Danmark. og som man ser det hos gråmåge.

2 2K hvidvingede måger. Den nederste er samme fugl som den på billedet ovenfor.. Bemærk håndsvingfjerenes tegning, bl.a. med det beskidte look.

Adulte og 2K (i midten) hvidvingede måger. Bemærk de kontrasterende håndsvingfjer.

2K hvidvinget måge (samme som på billedet ovenfor), De mørke kerner i håndsvingfjerene er åbenbart typiske på hvidvingede måger i immature dragter.

3 2K hvidvingede måger blandt adulte. Bemærk at de mørke tegninger i håndsvingfjerene ses hos alle tre individer og at de bedst kan beskrives som smudsige eller beskidte frem for distinkte.

2K hvidvinget måge (nr. 2 fra højre). Bemærk de kontrasterende mørke tegninger i håndsvingfjerene og at karakteren også ses på gråmåge til højre med samme alder.

Hvidvingede måger. Bemærk størrelsforskellene.

2K hvidvinget måge, bemærk tegningerne i de yderste håndsvingfjer og sammenlign bl.a. med gråmåge ovenfor.

3K hvidvinget måge. Bemærk de mørke tegninger i de yderste håndsvingfjer. En karakter jeg ikke mente var mulig hos hvidvinget måge dengang invasionen stod på i 2012, men som har vist sig er fuldstændigt normalt hos immature hvidvingede måger. Karakteren svarer meget til hvad de danske fugle fremviste.

2K og 3K hvidvinget måge. Bemærk de mørke kerner i de yderste håndsvingfjer. En typisk karakter hos immature aldrene.

2K, kumliens måge (til venstre). Bemærk sortbrune håndsvingfjer.

2K kumliens måge (til venstre). Bemærk distinkte sortbrune tegninger som inkluderer yderfane og tillige distinkt runder fjerspidserne som en krog.

For pædagogikkens og fuldstændighedens skyld viser jeg ogå nogle eksempler på de danske fugle som under invasionen i 2012 blev bestemt til kumliens måger baseret på mørke tegninger i hånden. Fuglene som jeg ovenfor har præsenteret fra grønland repræsenterer efterårsfugle. Det vil sige at 2K fuglene dragtmæssigt svarer til 3K fuglene fra Danmark, ligesom 3K fuglene fra Grønland svarer til 4K fuglene fra Danmark. Det er af den simple grund at de danske fugle blev set efter nytår og dermed skifter aldersbetegnelse.


4K hvidvinget måge, Hanstholm. Denne fugl var den første under invasionen og blev bestemt af bl.a. mig til kumliens måge på grund af kontrasten i håndsvingfjerene.. Sammenlign med de grønlandske 3K ovenfor. Der er tale om en typisk immature hvidvinget måge.

Samme fugl. Bemærk at det er kernerne i svingfjersspidserne som er mørke. Der er ingen distinkte mørke sortagtige tegninger i yderfanerne.

3K hvidvinget måge, Hanstholm. Tegningerne i de yderste håndsvingfjer danner kontrast, men hvad jeg førhen troede var en valid karakter for kumliens viser sig nu at være typisk for hvidvinget...

3K hvidvinget måge, Hanstholm. Bemærk tegningerne i hånden som ikke inkluderer distinkte mørke tegninger i yderfanerne, men derimod fremviser typisk tegning for immature hvidvinget måge.

4K hvidvinget måge, Hanstholm. Bemærk at de mørke tegninger i håndsvingfjerene ikke er distinkte, men mere smudsige eller beskidte og dermed typisk for immature hvidvinget måge.

3K hvidvinget måge, Thyborøn. De mørke tegninger er koncentreret omkring skafterne og selve tegningen er ikke distinkt, snarere diffus.

Samme fugl som ovenfor. Sammenlign vingetegning med de grønlandske fugle.

Kumliens måge, formentlig 3K, Hirtshals. Denne fugl er muligvis den eneste der holder som sikker bestemmelse til kumliens måge fra invasionen 2012? Håndsvingfjerene virker mørkere, inklusiv yderfaner, men det er en god ide (læs:must!) at se den i flugt. Se herunder.

Samme fugl som ovenfor. Bemærk kontrastrig hånd med mørke yderfaner og spidser på p10-p6. Bemærk desuden det distinkte hvide spejl eller vindue på p10, hvilket ses hos kumliens måge og ikke hos hvidvinget måge.