torsdag den 30. maj 2013

Tranetwitch

Det var tid til *mega* åbenbart. Både "Thomas dobbelt-V" og "Thomas enkelt-V" var løs i mandags på Møn og uafhængigt af hinanden opdager de en afvigende lille trane som flyver rundt med en almindelig trane. På billederne kan det ret tydeligt ses at det er en prærietrane, en ny art for landet, som dog har været ventet til en vis grad, da en fugl som blev opdaget på en overvintringsplads i Spanien, siden er set i Holland og Finland. Særligt på billederne fra Finland, kan det tydeligt ses at det drejer sig om samme individ som mandag og tirsdag sås på Møn.
En del nåede frem mandag aften og var så venlige at lægge den "i seng", dvs. at se at den gik til overnatning i Busemarke Mose, hvorfor det virkede til at det var et sikkert twitch dagen efter, så fremt at man var fremme ved solopgang.
Da jeg fik tilbuddet om at komme med i en bil fra Skagen, med Lars Mortensen bag rattet, handlede jeg hurtigt og som vi aftalte stod jeg klar ved Haverslev klokken 21:00 og den lange tur kunne begynde. Undervejs lagde vi vejen forbi Nysø syd for Slagelse, hvor en ivrigt syngende flodsanger og mængder af kvækkende grønne frøer gav en fantastisk stemning i natten.
Vi var fremme på Møn klokken ca. 03:00 og vi fik en times søvn i bilen inden vi stod ud og var klar. Vi skiftede position og efter et kort øjeblik fik vi øje på to traner, hvoraf den ene var prærietranen! De gik på ret stor afstand, men karakterene var dog tydelige nok. Omkring solopgang lettede begge traner og fløj nordøst, hvilket slukkede håbet hos mange, men heldigvis blev de genfundet og dagen igennem blev de fundet på marker rundtomkring i området, men var også meget svære at finde indimellem. F.eks. var der fire timer, hvor de slet ikke blev set.

Lundsangeren ved klinten.
 

Vi valgte at benytte tiden til også at besøge Møns Klint og lundsangeren som sidder meget fint halvvejs nede af trappen ved Geocenteret. Vi ser også en adult vandrefalk på klinten samt nogle eksemplarer af stor gøgeurt.
Eftermiddagen slutter med at vi ser tranen rigtigt godt, ganske vist gennem et læhegn, men karakterer, ansigtsudtryk og farver ses fint, indtil de uprovokeret letter og flyver nordøst. Først tror vi at der blot var tale om at de igen vil blive fundet på en ny mark, men faktisk er de ikke set siden...
Anderledes provokeret var en lokal landmand som rygende rasende smed os væk fra en grusvej, der ikke var skiltet med forbud eller lignende og vi var endda gået ind. Sjældent har jeg oplevet noget lignende, heldigvis og det er en fact at vi havde retten på vores side.
Prærietranen, til venstre. Bemærk den lille størrelse og de kortere ben.
 

På vejen hjem lagde vi vejen forbi Nysø igen og flodsangeren sad nu ved højlys dag og sang frit fremme. Det var en kongeobs at slutte af med.
Det var en dag hvor kikkerten talte og hvor jeg ikke kunne producere nogle rigtigt gode billeder med kameraet, som i nok kan se...
 

onsdag den 29. maj 2013

Ynglefuglenyt


Ynglefuglearbejdet i Vejlerne kører derudad og med rimelige vejrudsigter har vi endnu ikke haft problemer med at få enggennemgange, natlyt, fjernkortlægninger etc. hjem.
Natlyt har på det seneste været ret godt og vi har nu en stationær savisanger som sidder i rørskoven i Selbjerg Vejle udfor landsbyen Skårup. Plettet Rørvagtel er foreløbig kortlagt med 13 forskellige fugle, hvor også Selbjerg Vejle er den bedste lokalitet og Skårup Odde, Skårup by og Lynge er de bedste steder at lytte fra.
Nattergal har et godt år, efter Vejlerforhold, med foreløbigt 6 forskellige og så kan vi glæde os over at Skestork yngler med et par.
Nu venter vi blot på at få styr på sortternerne og dværgmågerne (har parret sig igen idag).
Trækfugle er der ikke mange af, men de seneste dage har budt på flere flokke af nordtrækkende lysbugede knortegæs og så fandt jeg idag disse to snegæs, som sikkert er på vej til Norge.
 

onsdag den 22. maj 2013

Hyggelige havefugle

En velvalgt dag at sidde indendøre og nørkle med et foredrag til Naturrådsmødet i Vejlerne. Udendøre regnede det indimellem, men frem for alt blæste det og nogle gange sendte man bekymrede tanker til sortternerne i Kogleakssøen.
Imidlertid blev tankerne også brudt mere behageligt idet en Karmindompap pludselig begyndte at synge i haven! Midt på eftermiddagen startede den igen og sang vedholdende. Inden da havde jeg rykket på meldingen om at Sus´ og Helges Turteldue var på plads og jeg fandt den uden det store besvær.
Godt at havefuglene kunne "brighten up a dull day"...
Turtelduen fra Gl. Vesløs. Min fjerde i Vejlerne.
 

Skagen

I kraft af at vi i firmaet ikke har nogle "udenbys"-opgaver gennem maj måned, har det været en stor glæde at kunne koncentrere mig næsten 100% om Vejlerne, næsten vel at mærke. For samtidig betyder det også at det giver muligheder for at kunne dyrke Skagen på vejrudsigter og, frem for alt, at tilbringe hele dage deroppe. Det har jeg ikke prøvet i flere år, men i dette forår er det blevet til foreløbig tre hele dage deroppe. I forbindelse med pinsen tilbragte jeg fredag og lørdag deroppe. Dagene var gode med mange rigtige Skagen-highlights; således i alt 4 biædere, 2 piroler, steppehøg, mange hvepsevåger, pænt med lærkefalke og så et massivt træk af gul vipstjert med ca. 8000 på de to dage. Biæderne var delt op i tre og en, hvor de tre underholdte hele fredagen med 6 besøg på Grenen. Om fredagen twitchede vi en lille fluesnapper som blev fundet langs sandormssporet og om lørdagen fangede Rolf to på samme runde i forbindelse med ringmærkning. To hortulaner var ikke medgørlige om fredagen, men om lørdagen trak en forbi morgenobsen. Jeg var ret tilfreds med at finde og melde denne art, før Rolf, denne morgen.
Hvepsevågerne kom ekstremt smukt, krybende i landskabet og lavt i klitterne og det samme gjaldt steppehøgen, som arbejdede sig tættere og tættere på og til sidst passerede os i nærmeste klitrække. Vi så samme fugl både fredag og lørdag, men den blev meldt som sikker ny fugl om lørdagen. Det er jeg dog ikke enig i.
Så var der jo også piberen som af mange blev meldt som rødstrubet piber og indrømmet; jeg var ved at være arbejdet varm til at godtage den som rødstrubet, indtil ABK meldte klart ud at der var tale om en engpiber. Hmm, ok, øjenbrynsstriben var måske ikke så tydelig alligevel, bjælkerne på ryggen måtte nok gerne være tydeligere og pludselig lignede den ret godt en engpiber, hvilket blev bekræftet af kaldet langt om længe. Den var dog markant markeret på brystet af brede pletter og struben var en anelse beigetonet i forhold til den mere gråtonede hvide underside. Men engpiber var det.
Alt i alt nogle herlige dage på toppen af Danmark. Jeg håber på at kunne nå et par dage mere, inden sæsonen er slut. Nu må vi se...
Steppehøg på vej, et herligt syn!

Steppehøg i særklasse! 2K han i øvrigt. Billedet er taget fredag, men lørdag dukkede en fugl op som blev bestemt til et nyt eksemplar. Deri er jeg ikke enig. Sammenlign med dette billede fra om lørdagen. Jeg mener det er det samme individ.

Hvepsevåge hun, lavt i klitterne.

Hvepsevåge han.

Samme individ.

Hvepsevåge, han, mørk type.

Rolf Christensen (t.v.) og John Kyed, gør klar til forevisning af to ringmærkede lille fluesnapper.

Den omdiskuterede piber (også på de næste 4 billeder) som viste sig at være en engpiber.
 Der var ellers sat vand over til en rødstrubet...
 
 

tirsdag den 14. maj 2013

Så er der styr på de Nordvestjyske store kobbersnepper

Jeg var idag på Agger Tange for at fjernkortlægge de ynglende viber, store kobbersnepper, klyder, strandskader og svømmeænder. Det er noget jeg har foretaget hvert år siden 2001 (bortset fra 2009, hvor jeg kun kortlagde kobbersnepper) og har derfor efterhånden samlet et godt materiale ind.

Herunder kan ses en tabel med antallet af ynglepar af stor kobbersneppe på Agger Tange 2001-2013.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
31 50 50 58 61 48 35 51 41 47 27 25 27

Arten havde nogle meget fine år efter årtusindeskiftet, hvor det især var bemærkelsesværdigt at rævebestandene var i bund på grund af sygdommen skab.
I Vejlerne ses samme tendens, da vi også her har oplevet en faldende tendens til nuværende niveau på knap 100 par.
I alt ser det for Nordvestjylland ud således: Bygholm Vejle 91 par, Vesløs Vejle 4 par og Agger Tange 27 par.

Derudover var der fin underholdning på Agger i form af bl.a. 2 subad. havørne som jagede og rastede sammen, 4 skestorke, 4 2K dværgmåger, 10 temmincksryler, 2 nilgæs og lidt småfugle i buskene, bl.a. rødrygget tornskade.

I Vejlerne kan vi bl.a. glæde os over at pomeransfuglene er ankommet. Således 11 på Thorup Fjordholme og 5 på Revlbuske. Igår havde jeg hele 89 traner i Vejlerne, ligesom 15 skestorke på Melsig, 30 ynglepar af sorthalset lappedykker i Kogleakssøen samt 45 sortterner samme sted.
Der er stadig mange bramgæs i området og det er måske muligt at finde den rødhalsede gås endnu ligesom dværgcanadagåsen.
Pomeransfugl. En årlig begivenhed man ikke vil gå glip af.
Vejlernes dværgcanadagås. Vel en fugl af racen minima?
 
 

lørdag den 11. maj 2013

God tid med gode fugle

Det er blevet tid til at opdatere bloggen lidt. Den har ligget noget stille på grund af høj aktivitet i felten, iblandet konfirmationer, skolearrangementer og familieudflugter...
Vejlerne har budt på en lang række gode fugle den seneste tid i form af bl.a. steppehøg, citronvipstjert, rødhalset gås, dværgcanadagås, silkehejre og drosselrørsanger. Ynglefuglemæssigt glæder vi os over at der er ankommet en portion plettede rørvagtler, en savisanger og så er sortternerne igang med at etablere sig, ligesom et par dværgmåger (som parrede sig idag). Idag gennemgik vi også Bygholmengen for ynglefugle. Resultatet er ikke regnet sammen, men udover ynglefuglene blev det til bl.a. 2 tredækkere, 1 enkeltbekkasin, 1 engsnarre, >100 temmincksryler, 2 dværgryler, vandrefalk og meget andet.
3. maj var jeg en hel dag i Skagen, som blev en rigtig fin dag med bl.a. hvidhalset fluesnapper, steppehøg, 2 sorte glenter og meget andet.
Nedenfor lidt billeder fra perioden.
Savisanger, Øster Landkanal 1. maj.

 Hvidhalset Fluesnapper, Gyvelstien, Skagen 3. maj.

Hvidhalset Fluesnapper, Gyvelstien, Skagen 3. maj.

Bynkefugl, Bygholm Nord 7. maj.

Grav-højs-ænder.

Råbuk i morgensol...