mandag den 26. januar 2015

Rørskovens nye græsser...

Kronhjort er et forholdsvist nyt fast indslag inde i Vejlerne. De seneste ca. 10 år har jeg regelmæssigt stødt på grupper på op til 20 dyr inde i reservatet. Hyppigst på digerne og i rørskoven. Vildtpassager i rørskovene er blevet et almindeligt syn og fejemærker på digernes buske og træer optræder overalt. Der er ingen tvivl om at de bidrager med en vis afgræsning i de tætte rørskove og skaber dynamik og grobund for variation og skaber nye lysåbne biotoper.
I disse tider hvor begrebet "Rewilding" er hipt og oppe i tiden, glæder jeg mig over krondyrene som selv har fundet vej og som selv bestemmer om de vil ud eller ind...
Rørskovene har fået en ny beboer.

Rundt om hjørnet stod disse seks yngre hjorte.
Bygholm-møllen er i høj grad et symbol for Vejlerne. Den står smukt i den vestlige ende af Bygholmdæmningen og det er altid værd at tjekke møllevingerne som tjener som en perfekt udsigtsplads for rovfugle. Forleden sad en smuk adult vandrefalk og gjorde møllen endnu flottere.


Sluttede dagen af med at besøge Vester Torup Plantage. Her fandt jeg for nylig en lille flok hvidvingede korsnæb i området omkring "Stenen", som er et sted, hvor denne flotte art har holdt til under tidligere invasioner. Der gik ikke lang tid før jeg fandt en hun i en stor flok lille korsnæb. Senere fandt jeg endnu en hun lidt derfra og så kom der desuden en flok på fem overflyvende fugle. Man kan sikkert lokalisere en del fugle, hvis man går systematisk til værks deroppe.
Hvidvinget korsnædb, hun, Vester Torup Klitplantage.

onsdag den 21. januar 2015

Midvintertælling i Vejlerne

Der er gang i et større korps af optællere fordelt på mange vandfuglelokaliteter i Danmark. Det er nemlig tiden for den landsdækkende midvintertælling. Jeg har stået for at dække Store Vildmose (bl.a. >2400 sangsvaner og >9000 kortnæbbede gæs) samt markarealerne mellem Vejlerne og Brovst.
Som en fast del af min kontrakt dækker jeg desuden Vejlerne og igen var der tale om en meget fin tælling som foregik søndag og mandag.
Vejret var suverænt. Næsten ingen vind og efterhånden blanke vandflader gjorde det til en nem opgave. Nem men tidskrævende.
Aftenstemning ved Selbjerg Vejle. Martin Lunds kaffe smagte ekstra godt da vi fulgte 13 blå kærhøge til overnatning i rørskoven nedenfor Lynge.
Vejret er mildt og vandstanden er høj. Det er opskriften på mange fugle. Forårsstemningen er der også så småt, bl.a. fordi mange grågæs flyver og står i par og flere steder fløj de parvis op fra rørskovssøerne. Desuden så jeg bl.a. rørhøg (ad. hun), 17 knarænder, 2 skeænder og de to overvintrende traner, men blot 2 viber.
Svømmeænderne er talrige med 6572 gråænder og 2294 pibeænder som de almindeligste. Hvornår mon jeg får hjælp til at finde den sortbrune and eller den amerikanske pibeand?
De to vintertraner ved Lund Fjord.
Vinterrørhøgen.
Blandt de 5684 kortnæbbede gæs, 5983 bramgæs, 96 blisgæs og 2489 grågæs fandt jeg bl.a. en flot snegås ved Vesløs Vejle men blot 2 tundrasædgæs. 101 skovsædgæs i de Østlige Vejler vakte glæde. Desværre rastede ingen skovsædgæs ved Tovsigengene og en lokal fortalte at den nye ejer af de yderste engstykker drev en lidt for intens jagt på gæs derude, efter hans smag (han er selv jæger) og det er jo træls, hvis det fortrænger en forekomst af denne fåtallige art.
Snegås ved Vesløs Vejle.
Behagelige overraskelser i tællearbejdet var bl.a. 30 bjergpibere (primært i de Østlige Vejler), mosehornugle (Østerild Fjord), 31 lille skallesluger, 5 havørne, 2 vandrefalke, dværgfalk ad. han (Selbjerg Vejle), duehøg (Bygholmengen) og isfugl (Storåen ved Lønnerup Fjord).
Der er altid gode fugle at se i Vejlerne og det kan kun undre at ikke flere ornitter, lokale såvel som besøgende, benytter sig af at opleve hvad en rundtur i området giver af oplevelser.
Mosehornuglen ved Østerild Fjord.
Isfuglen ved Lønnerup Fjord.
Igår var jeg for en gangs skyld på tur med Peter H. Kristensen, aka Maura, hvor Agger Tange, Thyborøn og Harboøre Tange blev endevendt. Det blev til en del gode fugle og vi ville have ønsket at vi havde haft mere tid til Harboøre Tanges sydligste lagune hvor en stor flok bjergænder var blandet godt op med troldænder og taffelænder. Det lugtede fælt af noget stort, så de må opsøges igen på et tidspunkt. Ellers gav dagen topskarven udmærket, på en mole ved færgelejet ved Thyborøn, gråmåge i havnen, pænt med lysbugede knortegæs, 2 fjeldvåger på Harboøre Tange samt en adult vandrefalk på både Agger og Harboøre Tanger. Vi gik desuden ud til spidsen af den lange mole på Agger Tange, hvor 11 sortgrå ryler rastede.
Topskarven, yderst...


torsdag den 15. januar 2015

Våd, vindblæst vinter

Det er en tid hvor stemninger er i højsædet. Tunge hagl- og snebyger, lysende horisonter, silhouetter, skumsprøjt og bølger i håret...
To rådyr...
Det ensomme træ...
Kragefugle på vej ind i haglbyge.
Det er ret fedt, men det føles nu godt at vinden lægger sig, og så er fuglene gode her i Vejlerne. Der er vand overalt og Bygholmengen er næsten vanddækket og i Arup Vejle er øen Melsig næsten helt oversvømmet. De milde temperaturer betyder at der er mange ænder og gæs i området som så danner grundlag for at holde på ørnene og vandrefalkene. Alt i alt føler man sig altså underholdt når man tager ud i landskabet. Jeg glæder mig til den kommende totaltælling, formentlig kommende søndag og mandag.
Igår var en fin dag, hvor turen op ad Øster Landkanal blev krydret med en flot stor tornskade, samt et ret heftigt synsfelt som indeholdte to havørne, en mosehornugle og en adult vandrefalk som lavede udfald mod både ørnene og mosehornuglen. Derudover fik jeg set de to traner som har stået nogle dage i en majsmark ved Lund Fjord.
Bygholmengen p.t.
Stor tornskade langs Øster Landkanal diget.
De to vintertraner ved Lund Fjord.
I tirsdags tog Peter H. Kristensen og jeg nordpå, hvor Hirtshals og Skagen var målene. Det var hyggeligt og vi så nogle udmærkede fugle, men vi producerede ikke rigtigt noget selv. I Hirtshals så vi mange rødstrubede lommer som trak sydvest i stor højde og i store flokke og der var mange ederfugle og rimeligt med måger at tjekke, men vi fandt som sagt ikke rigtigt noget spændende. På P-pladsen ved rådhuset fandt vi, i anden omgang, en toplærke, vel nok Danmarks sjældneste ynglefugl. I Skagen så vi tre bjergpibere og tre skægmejser på Grenen, mens havnen bød på et par kendte gråmåger - en 2K og en 4K.
De her her byboere har sgu altid travlt...
What a stunner!
2K gråmåge, Skagen Havn.
4K gråmåge, Skagen Havn.


tirsdag den 6. januar 2015

Nytår i Skåne

Abefest og papnæser blev i år skiftet ud med familiehygge i Skåne, hvor nytåret kunne fejres dæmpet og hyggeligt. Afslapning er nemlig et nøgleord når man sætter sine fødder i mine forældres hus i Centralskåne.
Mine forældres hus. Det indbyder til ro og hygge...
Flere af dagene tog vi på ture ud i landskaberne, hvor vi kørte på ørneture i bedste 1980er stil, med besøg ved Vomb, Ellestad, Sövde og Fyledalen suppleret op med de store gåseflokke på Ilstorps Ängar. Det er sgu fedt og særligt havørnene imponerede med store mængder som legede i de ret stærke vinde.
Havørn.
Havørn mellem overnattende kragefugle i Fyledalen.
Rød Glente, indbegrebet af Skåne.
I Fyledalen kunne man stå i læ for vestenvinden og nyde op til fem havørne på en gang ovenfor den modsatte skrænt. Vi havde to eftermiddagsbesøg i Fyledalen hvor vi udover havørnene oplevede de røde glenter flyve til kollektiv overnatning, med op til 50 fugle i de forskellige skruer. En adult og en ung kongeørn sås også i løbet af dagene dernede.
Der var imidlertid også et hængeparti fra mit sidste besøg i Skåne i starten af december. Nemlig den stationære plettede mudderklire som vi missede dengang.
Den skal der arbejdes for, men efter halvanden times eftersøgning lykkedes det endeligt på Östra Hammeren ved Rinkaby Skjutfält. Vi så den godt i flere omgange og fik styr på alle detaljer. Området er i øvrigt meget smukt og vi så bl.a. 3 havørne og vandrefalk.
Man skal se godt efter mellem stenene. Plettet Mudderklire.
Plettet Mudderklire, bemærk jizzet, med den korte hale, desuden stærkt farvede gule ben og ret kraftigt næb.
Samme bemærkning.
Bemærk det korte vingebånd som kun er udbredt i hånden og den yderste del af armen.
Akkurat nord for området besøgte vi Tosteberga Hamn, hvor der var udsigt til 13 havørne på en foderplads samt en flok på 285 lille skallesluger. Alt i alt en række stærke fugleoplevelser at slutte 2014 og begynde 2015 med. Godt nytår!