mandag den 29. april 2013

To nordjyske rødhalsede!

I morgenens terror-regn og blæst besluttede jeg mig for at køre til Ulvedybsområdet på grund af gårsdagens melding om rødhalset gås og fordi jeg øjnede en chance for at få nogle af sæsonens sidste halringe-aflæsninger.
Der var dog ikke mange gæs at se (og kun en ring), så tiden blev brugt meget i Perlen, hvor næsten 300 klyder, 6 skestorke, gule vipstjerter, præstekraver og klirer underholdte.
Meldingen om at den rødhalsede gås var genfundet, men fløjet lavt mod Bjerget/Gjølvej fik os til at opsøge engene ved Bjergetsvej, hvor der var en del gæs i luften. Efter et stykke tid genfandt vi den og så den efterhånden ret godt.
Ulvedybets rødhalsede...

 Efter at have nydt gåsen et stykke tid (og fundet en tundrasædgås) vendte jeg snuden mod Vejlerne. Fænologien sagde sibirisk hjejle, hvorfor jeg opsøgte Lund Fjord i håbet om at genfinde den tilbagevendende fugl (som godt nok ikke har været her de sidste par år...).
Lund Fjord gav en del præstekraver og et par stenpikkere, men da jeg kommer til Tømmerby Kirke ved Selbjerg Vejle beslutter jeg mig for at tjekke en mindre flok gæs og hurtigt (i håndkikkert) finder jeg så dagens anden rødhalsede gås!
Jeg sniger mig ned langs kirkegårdsdiget og får flokken drømmegodt. Rødhalset gås er en sand vinder og i klasse med en cosmic mindfucker. Glædeligt er det at den er blevet regelmæssigt og de seneste 3-4 år, vel årlig i Vejlerne.
 Vejlernes rødhalsede.
 
 
 

søndag den 28. april 2013

Adamsii nyt

Kent Olsen har som ventet lagt billeder ud fra sidste weekends succesfulde Adamsii-tour i Kattegat. Hans gode arbejde med kameraet har nu afsløret at der i stedet for 6 islommer var 8!
Se selv her: http://birdsdk.blogspot.dk/2013/04/the-great-kattegat-adamsii-tour-april.html
De to "nye" fugle blev givetvis bestemt til sortstrubede lommer i felten, men billederne afslører noget andet. Billederne af de to nye fugle er taget ca. 20 minutter efter positionen med tre fugle og lægger dermed blot yderligere til dokumentationen af den koncentration af islommer som vi oplevede og altså stadig en skarp opdeling af de to store arter.
Som man kan læse på indlægget jeg henviser til, ligger islommerne på 8 meters dybde og de hvidnæbbede lommer på 12 meters dybde.
Skipper har foreslået at vi på fremtidige ture prøver at se nærmere på havbunden ved hjælp af et undervandskamera som de har ombord, ligesom han foreslår at vi kan lodde dybden mere nøjagtigt. Det kunne være interessant at prøve.
I øvrigt talte jeg med en af deltagerne på Adamsii-touren fra Gilleleje igår. Deres projekt lykkedes desværre ikke, da der simpelthen var for langt op til området. Således havde det taget ca. 8 timer at sejle derop og derfor fik de blot ca. 20 minutter i området med vores positioner på hvidnæbbet lom. Dem fandt de ingen af, men dog en 2K islom.

fredag den 26. april 2013

Vejlerne netop nu

En af de, foreløbigt, fem kortlagte Sydlige Blåhalse.
Foråret kom for alvor mandag, i sidste uge. Det var fantastisk at være vidne til mængden af årsarter som pludselig bare var der. Svaler, stenpikkere, havterne, fiskeørne, husrødstjert var bare nogle af dem som blev registreret på totaltællingen i sidste uge. Læg dertil yngleaktive rørhøge, paukende rørdrummer, trompeterende traner så man måske kan fornemme den stemning som Vejlerne står for på denne årstid.
Det har i dagene indtil nu været specielt at opleve at fuglene nu bare kommer som om de aldrig har hørt om forsinket forår (det har de nok heller ikke...) og nogle endda pænt tidligt som sortterne og sivsanger i onsdags.
En glæde er det at de sydlige blåhalse er blevet fast inventar. Foreløbigt er det blevet til fem forskellige, med tre på Jernbanedæmningen mellem Lund Fjord og Hanvejle og to ved Tømmerby Fjord.
 
Derudover holder vi lidt øje med skestorke (op til 23) som spøger på Melsig i Arup Vejle. Svømmeandemæssigt er det en spredt affære. Vejlerne er tørre, hvilket for nogle områders vedkommende, bl.a. skyldes valg som kan diskuteres i forbindelse med forvaltningen. Andre steder skyldes det at der ikke har været mulighed for at holde på vandet kombineret med et meget nedbørsfattigt forår.
Blot 2 klyder på Bygholmengen forleden fortæller meget om tilstanden på dén lokalitet!
Ønsker man at tjekke svømmeænder vil jeg anbefale Kraptårnet, Vesløs Vejle, Tømmerbytårnet og Kogleakssøen, men forvent ikke meget store antal. Eneste pænt repræsenterede er spidsand som endda benytter Selbjerg Vejle, som ellers er en ret utraditionel lokalitet for arten, med størst antal.
Kogleakssøen er ret underholdende med en god hættemågekoloni, pænt med sorthalsede lappedykkere samt op til 5 dværgmåger.
 

tirsdag den 23. april 2013

Adamsii-touren, et overblik

Nedenfor illustreres fint, hvorledes turen forløb samt storlommernes fordeling. Det er lidt pudsigt at se, hvor adskilte Islommerne og de Hvidnæbbede Lommer er i forekomsten.
Det må der være en grund til og det kunne være meget interessant at undersøge nærmere.
 

mandag den 22. april 2013

Vellykket Adamsii

Gårsdagens første Adamsii!
 
Igår, søndag den 21. april, lykkedes det at gennemføre en af de annoncerede Adamsii-tours. I sidste uge måtte vi desværre aflyse på grund af for kraftig vind, men igår var forholdene noget nær ideelle.
Som vanligt vil jeg fremhæve mandskabet på skibet Seadog (se www.seadog.dk) som samarbejdede godt med os og styrede skibet upåklageligt efter fuglene efter vores anvisninger.
Turen forløb utroligt godt, med flot solopgang over Læsø, lækkert morgenlys på Suler, de mange Fløjlsænder, trækkende Bramgæs, Tejster, Havlitter m.m. Regelmæssigt sås trækkende småfugle og blandt dem bl.a. en Stor Tornskade midt ude over åbent hav!
I farvandet udfor Læsø så vi en del Rødstrubede Lommer. Lidt længere sydpå blev indslaget af Sortstrubet Lom tydeligt og efter ca. 3,5 timers sejlads blev turens første Islom, en adult i sommerdragt fundet og den næste times tid blev det til yderligere 4 Islommer, bl.a. tre sammen!
Alle Islommerne (også den sjette) blev fundet i et område længere mod nordvest i forhold til de Hvidnæbbede.
Med hensyn til ruten til de Hvidnæbbede Lommer valgte vi at sejle direkte ned i området, hvor vi sidste år fandt 9 eks. og jeg havde få minutter forinden proklameret at "der nu er 7 minutter til første Adamsii-position", da Peter H. Kristensen flyver op og melder Adamsii i sommerdragt!
Adamsii i sommerdragt!

Det er skægt at se at Hvidnæbbet Lom er meget mere tillidsfulde og kun svømmer langsomt væk og betragter os i længere tid inden de dykker, i forhold til Islommerne som lynhurtigt stikker af ved at dykke og være væk i lang tid, for så at dukke op langt fra udgangspositionen.
Endnu en gang blev vi dog mindet om at det er svært at finde dem. Selv om de er store, ligger kroppen lavt og bliver nemt væk i de høje bølger.
Man skal se godt efter...
Fire af de fem Hvidnæbbede Lommer var i - eller i overvejende sommerdragt. Den ene manglede at fælde en del i baghovedet, men den fik jeg desværre ikke billeder af. Den femte fugl, mindede en del om nogle af de fugle vi så sidste år, dvs. med 2K-lignende lysebrun farve på isse og baghals, men med hvide perler på ryggen, og denne turs fugl, også med begyndende sort i ansigtet. Er det 3K eller er det en adult på vej i sommerdragt? Egentlig tror jeg mest på det første med baggrund i de øvrige fugles næsten færdigfældede sommerdragt.
Mulig 3K Adamsii.
Islommerne blev udgjort af tre fugle i fuld, eller næsten fuld sommerdragt, en 2K, samt to adulte som ikke var i ren sommerdragt, og hvor næbbets yderste trediedel var lys, hvilket er typisk for arten i stadiet mellem vinter- og sommerdragt.
I den forbindelse skal der lyde et speciel tak til Kent Olsen for indsatsen med kameraet, da vi ofte gjorde brug af at han fotograferede mistænkelige fugle, som på billederne entes kunne afsløres som fugle der skulle undersøges nærmere, eller som fugle vi blot skulle sejle videre forbi, så indsatsen på at finde yderligere af de store kunne intensiveres. Kent fik en række billeder af Islommerne (og de Hvidnæbbede) som givetvis vil kunne findes på hans blog.
I det hele taget var der godt gang i kameraerne og jeg ser frem til at se fotografernes resultater på diverse hjemmesider i nærmeste fremtid.
Jeg vil forsøge at få lagt vores rute og positioner på fuglene ind på Google Earth hurtigst muligt samt sørge for at aflevere positionerne fra vores fugle til deltagerne på Adamsii-touren som udgår fra Gilleleje næste søndag.
Tak til alle deltagerene; Rune Søe Neergaard, Kent Olsen, Erhardt Ecklon, Erik Overgård, Henrik Møller Thomsen, Jan Haaning Nielsen, Sigrid Kistrup Ilsøe, Tim Hesselballe Hansen, Jørgen Kabel, Jens Frimer Andersen og Peter H. Kristensen for en fornøjelig dag og held og lykke til deltagerne næste uge!
Adamsii-deltagere: Rune Sø Neergaard  (til højre) og Kent Olsen i forgrunden. I baggrunden fra venstre mod højre: Erhardt Ecklon, Erik Overgaard, Sigrid Kistrup Ilsøe, Tim Hesselballe Hansen (med ryggen til), Henrik Møller Thomsen og Jan Haaning Nielsen.
 
Adamsii-Deltagere: Jens Frimer Andersen (til venstre) og Peter H. Kristensen.

Adamsii-deltagere: Sigrid Kistrup Ilsøe og Tim Hesselballe Hansen nyder en stille vase...

 


torsdag den 18. april 2013

Feltarbejde i Egypten

I perioden 25/3 - 8/4 var jeg så priviligeret at blive hyret til en opgave i Egypten. Opgaven bestod i at dække fugletrækket over et ørkenområde på kanten af Rødehavet, ca. 150 kilometer nord for Hurghada.
Udover at tælle de sete fugle, bestod opgaven også i at lave målinger ved hjælp af en laser-range-finder, hvor man kan måle afstand, højde og vinkel på fuglene.
Det hele skyldes at der er interesse for at opstille vindmøller i området, mange vindmøller, og derfor er det nødvendigt og interessant at få et billede af trækkets forløb, korridorer og ruter.
Jeg har altid drømt om at skulle opleve dette fugletræk, som måske er det største i verden. Via området omkring Rødehavet tømmes Afrika for trækfugle som skal besætte et enormt landareal i Centralasien og Vesteuropa og koncentrationerne af fugle skuffede ikke.
Først og fremmest imponerede de store flokke af især Hvide Storke og Hvide Pelikaner, med op til 5000 og 2500 i flokstørrelser. Dernæst Steppevågerne som visse dage i skruer på 300 fugle fik selskab af mange Sorte Glenter, Steppeørne og små skrigeørne samt spredte Ådselsgribbe, Ørnevåger, Slange- og Dværgørne. Småflokke af Sorte Storke blandede sig regelmæssigt og blandt fåtallige gæster så vi bl.a. 2 Gåsegribbe, 3 Kejserørne, 2 Store Skrigeørne, 2 Steppehøge og 2 Hedehøge.
Hvide Storke

Hvide Storke

Hvide Storke

Hvide Pelikaner

En Lille Skrigeørn, mellem Steppevågerne

Steppevåger, Sort Glente og... kan du finde Ørnevågen?

Slangeørn med tre Sorte Glenter

Kejserørn

Tre Sorte Storke

Rastende Steppeørn i ørkenen

Og så denne. Uffe Gjøl Sørensen har gjort mig opmærksom på at denne Sorte Glente er af racen lineatus, hvilket formentlig holder. Bemærk masken i hovedet, den meget lyse håndflade og indslag af lyst på bugen. Racen har længe været mistænkt for at forekomme i området, men er aldrig blevet dokumenteret, hvorfor dette potentielt set er det første dokumenterede fund for Egypten!

Hver anden dag (hvor arbejdet sluttede klokken 16) havde vi mulighed for at luske lidt småfugle efter endt arbejdstid ved et rensningsanlæg i nærheden eller i Wadi Dara. Det var fedt at blande de mange store fugle op med opdateringer af Balkansangere, Østlige Blege Gulbuge, Feldegg Gule Vipstjerter, Vendehalse, Hærfugle, Rødhovedede Tornskader, Masketornskader, Østlige Middelhavsstenpikkere samt med gode fund af bl.a. Trænattergal, Rustværling (14. juni, sidste nyt: Rustværlingen er nu bestemt til Bjerghortulan som ny art for det Arikanske kontinent! - følg diskussionen her: http://www.netfugl.dk/pictures.php?id=showpicture&picture_id=54684#44651baf28db364e) og Sortstrubet Sanger. Samtidig rastede der ofte arter som Tyndnæbbet Måge, Hvidskægget Terne, Sporevibe (ynglende) samt forskellige hejrer i dammene i rensningsanlægget.
 Trænattergal
 
Bjerghortulan, ny art for Afrika!
 
Masketornskade
 
Vagtel
 
Ørkenen var en flot scene at udføre sit arbejde i. Særligt i morgen- og aftentimerne, hvor det lave lys skabte kontraster og farvesammensætninger som så fantastiske ud. Fuglemæssigt var der imidlertid tale om meget fattige områder og meget forskellige fra f.eks. Marokko som jeg tidligere har besøgt. Vi så dog regelmæssigt større- og mindre flokke af sandhøns, hvor Kronet Sandhøne var den der klart dominerede. Således blev det kun til to sikkert bestemte flokke af Plettet Sandhøne. Sommetider faldt vi over enkelte Korttåede Lærker og Markpibere og i buskene registrerede vi i farten kun få småfugle, bl.a. Rødhovedet Tornskade flere gange. Overraskelsen var dog da vi en formiddag fandt en smuk Ørkenløber, en art jeg ikke havde set i tyve år. Det var stort. Det var også skægt at se den ret store øgle, Egyptian Spine-tailed Lizard, som var ret almindelig.
 
 

 


 
 
Egyptian Spine-tailed Lizard
 
 

søndag den 14. april 2013

Grønlandsk blisgås

Jeg var idag på gåsearbejde i Thy. Undervejs tjekkede jeg Agger Tange, hvor der var mange fugle, bl.a. 6 islandske store kobbersnepper som fouragerede på en vadeflade i sydenden af den store lagune sammen med store regnspover og små kobbersnepper. Derudover bl.a. 3 skestorke ( 2 aflæste farvemærkede), en adult vandrefalk og 170 klyder.
På markerne udfor sydvestdelen af Ove Sø stødte jeg på flere flokke af kortnæbbede gæs. I den ene flok, nær Lyngholm, fandt jeg denne Grønlandske blisgås.
Bemærk det mørke indtryk, det store gullige næb, den lille blis og de meget udflydende bugstriber.