fredag den 27. april 2012

Vadehavet

I den forløbne uge har jeg været på ynglefuglearbejde i Vadehavet og marsken. Det har været nogle suveræne dage, med store oplevelser og gode fugle. Jeg skulle dække Magisterkog, Rudbøl Sø, Hasberg Sø, Ballummarsken og hele østsiden af Rømø.
Dagene gav bl.a. 47 sydlige blåhalse, 2 savisangere, pomeransfugl, amerikansk pibeand, dværggås, 7 mosehornugler, hedehøge, hvidbrystede præstekraver, 2 havørne, sølvhejre, amerikansk krikand, 8 sorthovede måger, hybrid mellem knortegås og rødhalset gås og meget andet.
Jeg glæder mig allerede til næste uge, hvor jeg skal dække flere forlande samt, ikke mindst, lokaliteter på Mandø.
Herunder forskellige billeder fra ugen der gik.
Amerikansk pibeand, Ny Frederikskog.
Hedehøg, Ballummarsken.
Britisk sildemåge, Ballummarsken.

Moseugle, Ballummarsken.

Poms, Husum Enge.

Hvidbrystet præstekrave, Havsand, Rømø.

Ringdrossel, Rømø.

Sølvhejre, Astrup Engsø.

Dværgmåge i en lidt usædvanlig 2K (?) dragt.

Amerikansk krikand, Astrup Engsø. Fuglen dannede tydeligt par med en hun som var blegere i grundfarven end de øvrige krikænder. Desuden havde den tydeligere hovedtegninger.

Hunnen - ser lidt spændende ud...

Rødhalset x knortegås...

I forbindelse med ynglefuglearbejde i Vadehavet faldt jeg igår over denne afvigende "knortegås" ved Sneum, syd for Esbjerg. I håndkikkert var min første tanke en ung sortbuget knortegås, hvorfor jeg sprang ned i bilen efter kameraet.
Et ekstra kig afslørede imidlertid at noget var galt - således var halstegningen meget afvigende, fuglen var mindre - og et ekstra detaljeret kig afslørede at der i hovedet var en svagt afsat lys kant rundt om kinden, hovedet var mere fladt i issen og fuglen havde indimellem en statur mindende om rødhalset gås!
Jeg følte mig ret sikker på at der kunne være tale om en hybrid mellem rødhalset - og knortegås!
Jeg kontaktede Jens Thalund som, da jeg sagde at jeg havde en underlig knortegås, begyndte at beskrive fuglen perfekt. Det viste sig at han havde haft den 14 dage i forvejen og havde tillige en mening om at det kunne være en rødhalset gåsehybrid.
Meget overraskende havde Eva Foss Henriksen lagt en collage af billeder på her stort set samtidig med at jeg observerede fuglen. Det drejer sig tydeligvis om samme fugl, men hun har fotograferet den på Mandø tilbage til 3. april.
Jeg tror på at bestemmelsen til hybrid mellem knorte- og rødhalset gås holder. Døm selv.


fredag den 20. april 2012

Wild goose chase

Forekomsterne af kortnæbbede gæs bliver færre og færre og mere spredte i Nordjylland. Vi i ornit.dk har kørt det meste af Nordjylland tyndt for at få styr på halsmærker, abdominalprofiler, pardannelser etc. Det har betydet udmærket underholdning og siden 19. marts, hvor projektet startede, har arbejdet givet gode fund som rødhalset gås, dværggås samt mange tundrasædgæs. Siden 6. marts hvor jeg så den første tundrasædgås er det blevet til 50 ex!
I onsdags var jeg på gåsearbejde i Thy, hvor det bl.a. lykkedes at finde en adult grønlandsk blisgås ved Ørum Sø (min 3. i år) og så blev jeg lokket til Agger tange af en melding om en meget sandsynlig sortbuget knortegås ved færgelejet. Jeg genfandt nemt fuglen blandt >200 mørkbugede og jeg mener også at det er en sortbuget. Fuglen er tilbagevendende og har ved flere lejligheder været diskuteret, men når man sammenligner med div billeder på nettet ser den god ud pga. halspletten, rygfarven som er mere mættet brun, den mere mættede bugfarve samt den hvide kiletegning. Jeg mener ikke der er anledning til at tale hybrid i forhold til denne fugl.
Ad. grønlandsk blisgås, Ørum Sø.
Sortbuget knortegås, Agger Tange.

Tundrasædgås, til venstre. Talrig forekomst i gåseflokkene.

tirsdag den 17. april 2012

Forårstotal

Totaltællingsdag i Vejlerne med forår i luften trods slud-regn- og haglbyger. Jeg var i de Vestlige Vejler. Overskrifterne var blåhals han og hun ved Tømmerby Fjord, >7000 bramgæs, 10 skestorke, formodet hybrid mellem dværg- og bramgås, vandrefalk m.m.
Den syngende sydlige blåhals var i særklasse idag:

Og så var bøgen sprunget ud og anemonerne stod smukt i Tovsig:

mandag den 16. april 2012

The Adamsii experience tour!

Lige siden observatører fra DHI/Marine Observers (bl.a. Troels Eske Ortvad, Thomas W. Johansen og Henrik Knudsen) i 2009 fandt en forekomst af Hvidnæbbet Lom i Kattegat, er vi flere som har talt om at det kunne være spændende at lave en pelagic ud for at opleve dem.
Jeg bestemte mig for at gøre noget ved det dette forår, så siden efteråret 2011 har jeg været i gang med at undersøge mulighederne. Det har ikke været synderligt let. Jeg har fundet fiskekuttere der gerne ville sejle ud med os, men hvor både tiden og priserne har været for urealistiske. Imidlertid faldt jeg over båden Seadog (se mere på www.seadog.dk) som havde plads til 12 personer og en skipper med den rette indstilling og en pris der var ok. Jeg kunne få båden for 10.000 kroner for 16 timer (2 timer gratis), hvilket ville betyde en pris på 834,00 kroner pr. mand. På få timer havde jeg samlet en flok der ville med, med afgang fra Sæby kl. 05:00 søndag den 15. april.
Deltagerne var Martin Lund, John Pedersen, Jørgen Kabel, Ole Amstrup, Kent Olsen, Henrik Læssøe, Stephan Skaarup Lund, Simon Rosenkilde Waagner, Kim Aaen, John Kyed, Søren Kristoffersen og Henrik Haaning Nielsen.
Troels Eske Ortvad havde forsynet mig med GPS-positioner, hvor de hvidnæbbede lommer blev fundet i 2009 og skipper havde derpå lagt dem ind på hans søkort, så vi vidste hvilke områder vi skulle koncentrere os om. Vi var klar!
Området, hvor lommerne lå i 2009, er langt ude til havs. Det tog ca. 5 timer før vi var fremme ved første position. Turen derned føltes ikke langt da vi oplevede flere steder med koncentrationer af især fløjlsænder, der kom en dværgfalk overflyvende på åbent hav sydvest for Læsø, en gransanger landede pludseligt på rælingen, få meter fra os og spredte rødstrubede lommer, enkelte sortstrubede lommer, få gråstrubede lappedykkere og trækkende hvide vipstjerter m.m. holdt os igang.
Hele tiden lurede spændingen og forventningen i baghovedet. Vi følte os meget heldige over vejrudsigten med næsten blankt vand og svag vind på turen ud. Med et følte vi os imidlertid uheldige da havgus kom buldrende idet vi nærmede os området, hvor der blev set mange hvidnæbbede lommer i 2009. Havgusen lå i et par timer og slukkede en stor del af vores håb, men heldigvis lettede den igen og skipper sejlede os lidt frem og tilbage i området.
Pludselig dukkede de op! 2K Hvidnæbbet Lom.
Pludselig dukkede de op. Som enormt store, langhalsede og brede fugle lå de der og stak hovedet og næbbet skråt op i vejret over bølgedalene. De var årvågne og forbeholdne, men de fløj ikke - de dykkede i stedet og blev væk i længere tid. En fugl dukkede pludselig op 600 meter fra, hvor vi havde opdaget den i en helt anden retning. Takket være skippers indstilling og opsathed på at vi skulle have en god oplevelse, nærmede vi os ligeså stille fuglene og flere så vi rigtig godt, bl.a. en adult i sommerdragt som vi så drømmegodt!
Adult Adamsii - en af verdens heftigste fugle!
Koncentrationen var påfaldende og vi så 9 af de 10 fugle på ca. en time, lidt østligere end positionerne i 2009. Bl.a. så vi tre fugle på samme´sted og to sammen et andet sted. Det holdt hårdt, men vi blev belønnet til fulde.
Vores data bliver afleveret til Troels Eske Ortvad som arbejder på en artikel om denne unikke forekomst. Takket være vores tur blev området bekræftet som tilbagevendende rasteplads (formentlig overvintringsplads) for arten, hvilket er uden sidestykke i Europa. For nylig skulle et lignende område dog være blevet fundet udfor Tyskland.
Hjemturen føltes anderledes lang. Vinden var tiltaget og trods en middelvind på ca. 7,5 m/s (som ikke lyder af meget) byggede bølgerne sig op og vi fik en 5 timers vippetur med skumsprøjt i hovedet og kaffen. Det føltes meget heldigt at ingen blev søsyge.
Skulle folk være interesserede vil jeg gerne bidrage med GPS-koordinater fra denne tur og kan kun opfordre til at kontakte folkene bag http://www.seadog.dk/ som er et godt, åbent og interesseret team.
Læs mere og se flere billeder på club300.

lørdag den 14. april 2012

Blåhalse optur!

Overskriften hentyder ikke kun til at sydlig blåhals bliver mere og mere talrig i Vejlerne. Den hentyder også til at jeg virkelig har optur over denne art som er et dejligt nyt indslag i Vejlernes fauna.
Igår tog jeg ud for at opleve fuglen som Jørgen Bech fandt ved Maskinhuset i Tømmerby Fjord. Jeg så den meget fint og længe, aktivt syngende flere gange.

Imorges var jeg ude af fjerene klokken 5 da jeg ønskede at opleve de tre fugle som blev fundet forleden langs Jernbanedæmningen. Det var en meget stemningsfuld morgen med tåge, småregn og solskin på samme tid, med paukende drummer, larmende lappedykkere, vandrikser m.m.
På turen hen over dæmningen blev det til hele tre fugle på Lundsiden (nordsiden), heraf 2 siddende ret tæt i østenden, samt 1 i Hanvejle, akkurat øst for gangbroen.
Senere havde jeg også en syngende fugl ved Røde Bro i Læsvig. Det bliver til foreløbig 6 fugle allerede og det er det højeste antal der er registreret heroppe nogensinde. Det bliver spændende at se hvad totalen ender på denne sæson.

mandag den 9. april 2012

Påsken

Påsken i Vejlerne har budt på udmærket underholdning med observationer af bl.a. amerikansk krikand i Glombak, grønlandsk blisgås samme sted, nordisk lappedykker i Østerild Fjord, op til 21 skestorke på Melsig, pungmejse i Han vejle, 2 forskellige havørne og meget andet.
Herunder lidt stemninger fra ugen.
Morgenmåger.

Kortsnuder.


Blå kærhøg.


Grønlandsk blisgås.


Skestork.


Bygholmdæmning - stemning...


I vandrefalkens rige...


7 kronhjorte på Øster Landdæmning.


Redebyggende rørhøg.

mandag den 2. april 2012

Borealis og lidt statusopdatering fra Vejlerne.

Kent Olsen ringede igår med en bahagelig melding fra Hanstholm Havn idet han havde fundet en ederfugl med sejl på ryggen og stærkere gul farve på næbbet - karakterer der svarer til racen borealis som er udbredt i det arktiske område mellem Franz Josef Land i øst til Baffin Island i vest henover Island og Grønland. Racen er ikke tidligere truffet med sikkerhed i Danmark. Udover de nævnte karakterer viste den også lidt anderledes proportioner, særligt i hovedet. Læs mere og se bedre billeder her og læs evt. lidt mere på club300.

I Vejlerne rykker foråret. Svømmeænderne bliver mere og mere talrige og Kraptårnet, Kogleakssøen og Vesløs Vejle byde på pæne antal. Tranerne trompeterer fra flere pladser i rørskovene og rørdrum ser ud til at have et ok år, hvor antallet er påfaldende i Bygholm Nord, hvor bestanden ellers ikke har været så stor de senere år. Rørskoven ser også ud til at have det bedre ovenpå en årrække, hvor udbredelsen af denne var reduceret i dette område.
De store kobbersnepper har ladet vente på sig i deciderede antal, men forleden aften, hvor jeg besøgte Krapdiget stod en stor flok på 160 som en lang pølse, langs halvkanalen i Bygholm Nord. De havde selskab af 45 brushøns og det så utroligt godt ud. Antallet svarer til det meste af Vejlerbestanden og den er altså næsten kommmet i en stor flok. Fedt.

Ca. 125 store kobbersnepper.

Tundrasædgås optræder i en del af gåseflokkene.

Yarrellii

Jeg faldt igår over denne fugl langs Arupdæmningen i Østerild Fjord. Ved første øjekast en sortrygget, ved andet øjekast blev der en smule usikkerhed og ved bogning blev jeg overbevist om at det er en sortrygget yarrellii hun.
Netop denne mørkegrå ryg med iblandede sorte fjer er typisk hos hunner. Desuden er der brede hvide bræmmer på de store dækfjer og ligeledes på den længste tertial. Der er ikke fældningsgrænse i de store dækfjer og svingfjerene virker også sorte, hvorfor der må være tale om en 3K+. 2K hanner kan vise lignende karakterer, men vil så have brunlige svingfjer eller føromtalte fældningsgrænse.
Det så også ud til at overgumpen var sort, hvilket også er et plus i forhold til sortrygget.