mandag den 31. januar 2011

Ægte nationalparkstemning!

Odder, Ørum Sø den 24. januar 2011.
 Tilbage til mandag den 24. januar var min far og jeg på opdagelse i Thy. Håbet var at genfinde den hvide Jagtfalk som var set i Hanstholm og derfor opsøgte vi alle oplagte lokaliteter fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord.
Agger Tange og især Krik Vig var fine lokaliteter som indeholdte en pæn slat fugle. Især skal fremhæves 283 Store Regnspover, Vandrefalk, Fjeldvåge og Dværgfalk.
Næste stop var Ørum Sø, som i sydenden var ret fugletom, men til gengæld underholdte en meget fin Odder i lang tid både i vandet og gående på isen. I nordenden af søen sad en fin adult Havørn og åd et bytte.
Videre til Ove Sø, hvor dagens anden Havørn, en 2K, sad på isen og åd et eller andet. Da jeg ville fotografere ørnen bemærker jeg et mørkt dyr i bunden af søegeren og det viser sig at være dagens anden Odder! Denne er tillige synlig i lange perioder på isen.
Resten af turen bød ikke rigtig på noget, trods besøg ved Stenbjerg, Vorupør, Hanstedreservatet og Hanstholm Havn. I Havnen lå imidlertid 2 Lomvier; 1 i vinterdragt og 1 i fuld sommerdragt.
Den hvide Jagtfalk var ikke at finde...

2k Havørn og Odder på isen, Ove Sø den 24. januar 2011 - ægte nationalparkstemning!

Odder, Ove Sø den 24. januar 2011.

Dværgfalk, Agger Tange den 24. januar 2011.

tirsdag den 25. januar 2011

Beidaihe retro

Sibirisk Jern. Sås kun i perioden 13. marts - 14. april, hvoraf de fleste sås i den første uge.
 Jens Thalund og jeg dækkede, i 1994, en hel forårssæson på det østkinesiske træksted, Beidaihe. Vi var i området i perioden 12. marts – 8. juni og vores resultater var bemærkelsesværdige, da der på det tidspunkt ikke havde været mange der havde forsøgt at dække en hel forårstræksæson. Derudover var vi nogle af de første som havde tilbragt primo juni derude.
Thalund er i øjeblikket ved at shine vores rapport op fra dengang og i den forbindelse er en del af mine billeder scannet ind til brug i rapporten. Nogle af dem kan ses her og de får virkelig noget retro over sig sådan nogle indscannede dias…

Snetraner. 201 sås på forårstræk i perioden 15 - 29. marts. Fandme dyrt!
Forårstrækket bød bl.a. på 5 arter traner heriblandt 201 Snetraner og 248 Japanske Traner, Sibirisk Krikand, 500 pied Harriers på én dag, Stor Skrigeørn, stort træk af Dværgspover, op til 83 Pallas Græshoppesangere, 49 Stribede Græshoppesangere og 5 Store Græshoppesangere på én dag samt hits som Cinnamon – og  Black Bittern, Greater Frigatebird, Tyndnæbbet Måge (første fund for kystKina udenfor Hong Kong), Isabellastenpikker, Grey Bushchat, Streaked Reed Warbler, Middendorfs Grashopper Warbler m.m.

Tyndnæbbet Måge, adult i sommerdragt. Yang Ho, 24. april. Formentlig første fund for kystKina udenfor Hong Kong.

Sibdrossel, Lotus Hills 18. maj.

Per Alström holder hof. I hånden har han en Siberian Bush Warbler.

Streaked Reed Warbler, Legation Point Gully 6. juni. En meget sjælden art som vi registrerede 3 ex af, hvilket er meget bemærkelsesværdigt. Efter sigende har guiden Jesper Hornskov aldrig set den derude, selvom han bor i Beidaihe!

Sibdrossel, Lotus Hills 18. maj.

Stribet Græshoppesanger.

tirsdag den 18. januar 2011

Refleksbrikker i morgenlyset


Stor tornskade med lysere overgump.


Jeg havde idag mulighed for at dyrke min vinterfetisch, store tornskader. På nordsiden af Lund Fjord i Vejlerne sad denne fugl på ledningerne langs vejen.
Den var interessant idet den fremviste ret smal, mere brunlig, tøjle, pænt stort hvidt felt i hånden samt en ret påfaldende lysere grå overgump. Desværre fremviste den ikke haletegningen ordentligt på noget tidspunkt.
Karakterene gør den ikke til en kanditat som en af de sjældne former, men det er interessant at kigge på variationen hos excubitor. F.eks. er det interessant med den lysere overgump som normalt regnes som en karakter i.f.t. østlig oprindelse. Men det kan selvfølgelig også godt være at den kommer ovre østfra...

lørdag den 15. januar 2011

Mere homeyeri

Først en fugl der ligner min fugl og som er blevet bestemt og godkendt af det svenske SU som homeyeri:
Dernæst en noget skræmmende fugl, hvorfra der blev taget DNA:Citat fra Svalan.se vedrørende denne fugl:

"Denna homeyeri-lika individ var trots allt en vanlig L.e.excubitor på DNA. Vid tidpunkten hade Urban Olsson tre teorier om resultatet, som jag idag inte vet status på gällande punkt 3? DNA-resultatet påvisade ingen rasskillnad mot L.e.excubitor och med följande möjliga förklaringar:


1. Det är en vanlig varfågel med mycket vitt i stjärten.
2. Det är en hybrid mellan excubitor och homeyeri, där mamman var excubitor.
3. Homeyeri skiljer sig inte från excubitor på mitokondrie-DNA."
Og til sidst en tredie fugl fra Sverige med en tor hvid vingetegning, også på armsvingfjerene, som måske kunne være et krav til en 100% (?) sikker førstegangs homeyeri i Danmark?:

tirsdag den 11. januar 2011

Havnesæler

Gråsæl, Hanstholm Havn, 10/1 2011.
I forbindelse med mågetjek i Hanstholm fandt jeg denne Gråsæl i Hanstholm Havn. Den opholdte sig i bassinet ved isværket. Spættet Sæl ser man regelmæssigt i havnen, men det er første gang jeg har set Gråsæl hér.
Gråsæl, Hanstholm Havn, 10/1 2011.
I Thyborøn havn lå denne unge Spættede Sæl fint på isen i de inderste havnebassiner. Her var der anslået øvrige 8-10 individer i havnen. En pæn mængde opholdte sig i øvrigt på sandbankerne i den sydlige del af Krik Vig og nordlige del af Nissum Bredning. I alt talte jeg 140 ex.
Spættet Sæl, Thyborøn Havn, 11/1 2011.
Turen idag gik i øvrigt i selskab med Peter Maurus til en række lokaliteter fra Agger i nord til Thorsminde i syd. Det var en tur hvor forårsstemningen var påfaldende, bl.a. pga. en del flokke af Kortnæbbede Gæs, store flokke af Sjaggere og flokke af Ringduer.
Turens højdepunkt var da vi fandt en flok på 45 Laplandsværlinger på vejen ud til Plet Enge, men derudover gav turen bl.a. Vandrefalk (ad.) Agger Tange + 1 2K Bøvling Fjord, 2K Sortstrubet Lom (olieskadet) og Dværgmåge på havet udfor Agger Tange, årets første Vibe ved Langerhuse samt 7 Sortgrå Ryler og 1 2K Kaspisk Måge i Thorsminde.

søndag den 9. januar 2011

Biebzra og Vandsangere

Fugletårnet for enden af ruten Grobla Honczarowska. Herfra sås og hørtes 12 Vandsangere.
Biebzrasumpene i det østlige Polen er et enestående naturområde. I forbindelse med sommerferien besøgte jeg og min familie området sommeren 2010.
En del af forvaltningen af området foregår ved hjælp af gammeldags metoder. F.eks. slås en meget stor del af området med le og hvert år samles en stor del af lokale bønder og slår kollektivt sumpene for at de ikke vokser til i tagrør. Forvaltningen er især sat i værk på grund af områdets store bestand af Vandsanger. Bestanden er den største i Europa og sikkert også en af de nemmest tilgængelige idet der, også som en del af vandsangerprojektet, er etableret fugletårne, bræddestier ud i området og observationsplatforme.
Således er området meget mere tilgængeligt i forhold til 1994 da jeg sidst besøgte området (og kun så een Vandsanger!).


Vandsanger, Dluga Luka, 12/7 2010.
Vandsangere kunne nu ses og høres på flere lokaliteter i området. Således fandt jeg arten på 5 lokaliteter i dagene 10-13/7, hvor de endnu var meget sangaktive i morgen- og aftentimerne. I alt så og hørte jeg 31 Vandsangere i de dage, hvor især ruterne Grobla Honczarowska og Dluga Luka var gode. Begge ruter fører ud i den sydlige del af området, kaldet Bagno Lawki.
Andre gode arter i løbet af dagene var bl.a. 2 Store Skrigeørne, alle tre moseterner (hvor Hvidvinget Terne var særdeles talrig), 1 Citronvipstjert, 1 Dværghejre, 1 Tredækker og meget andet.

Vandsanger, Dluga Luka, 12/7 2010.
Biebzra huser Polens tætteste bestand af Elg. Dluga Luka 12/7 2010.

Stor Skrigeørn, adult, i vandsangerland Grobla Honczarowska 11/7 2010.

Hvidvinget Terne var særdeles talrig. Bl.a. sås 1500 11/7 2010.
Skulle man få lyst til at besøge området vil jeg gerne tilbyde udlån af kort og uddeling af fifs og ideer.
Kontakt mig på hhn@ornit.dk

torsdag den 6. januar 2011

Rare fugle på Christiansø uge 42, 2010

Sibirisk Gransanger, Frederiksø, 20/10 2010.
Jeg besøgte Christiansø for første gang i efterårsferien. Jeg har altid drømt om at opleve øen og da en familieferie på Bornholm i efterårsferien blev en realitet besluttede vi os for at Christiansø også skulle besøges. Vi besøgte øen 19-20/10 og fik gennem gode venner mulighed for overnatning i Skorstenshytten på Frederiksø. Det var perfekt.
19/10 var en barsk dag med blæst og hyppige regnbyger og familierne fortrak til det varme sommerhus på Bornholm efter en rundtur. Tilbage blev Martin og jeg og skrabede de fugle sammen vi kunne; bl.a. en mosehornugle, 2 skovsnepper, 13 kaspiske måger, 2 middelhavssølvmåger samt blandede drosler og en del rødhalse.
I forbindelse med 5-mødet på kroen kom en lokal som på syngende bornholmsk proklamerede at han lige havde set en sortstrubet jernspurv! Det udløste et par velmente klap på skulderen fra os og endte med lidt hyggesnak om fælles bekendte som Mogens "Kaptajn" og Sune...

Sibirisk Gransanger, Frederiksø, 20/10 2010.
Den 20. var vejret stilnet af, bygerne var kortvarige og det lugtede fælt af sjældne fugle. Det virkede til at der i løbet af dagen løbende ankom nye fugle. Det var skidespændende og man var meget tændt. Om formiddagen var et par løvsangere de bedste fugle, men efter en kaffepause i skorstenshytten dukkede en fin Sibirisk Gransanger op på Frederiksø og så omkring middag, fandt jeg på plateauet nær Kongens Have en fin Fuglekongesanger. Dermed var dagen og turen reddet, selvom det under alle omstændigheder havde været en fin tur, så redder en så dejlig og sjælden fugl en hel del - og det fedeste er jo under alle omstændigheder at finde fuglene selv!

Fuglekongesanger, Christiansø, 20/10 2010.

Fuglekongesanger, Christiansø, 20/10 2010.

Christiansø fejres med god øl og whisky...

tirsdag den 4. januar 2011

Mere om homeyeri

Måske er der håb for at kunne bestemme min mulige homeyeri Store Tornskade fra slutningen af oktober (se indlægget "Tosca" nedenfor). I al fald spændende læsning om et lignende IDproblem fra England:

http://birdingfrontiers.com/2010/12/15/sheffields-steppe-shrike-update/

Delvis solformørkelse


Jeg har ikke været opmærksom på at der skulle være delvis solformørkelse idag. Blev derfor temmeligt overrasket da jeg skævede ud på solopgangen, fra stuevinduet, i morges...
Heldigvis var kameraet ikke langt væk.