tirsdag den 27. september 2011

Bryn på Bulbjerg

Op tidligt (- om tirsdagen skal jeg nemlig ikke aflevere børn -) og birde. Især de mange hvidbrynede dagen i forvejen fik mig til at satse på Hanstholm. Efter godt 2 timers lusk var resultatet relativt magert, med 21 gransangere som det bedste.

En flot dag i det nordvestjyske.
Det flotte vejr bragte mig naturligvis til Vejlerne, hvor jeg dyrkede de Østlige Vejler, intensivt. Her var der godt. Bl.a. 44 skestorke, sølvhejre, islandsk stor kobbersneppe, mandarinand, 103 traner, 4 vandrefalke, 1 havørn og i alt 4420 kortnæbbede gæs på Bygholmengen. Sølvhejren gik ved Krapdiget og mandarinanden ligger sammen med gråænder, akkurat øst for Vestsøen.

De kortnæbbede vælter ind.
I Selbjerg Vejle sad en fed Duehøg (ad.) i en af buskene og i Hanvejle endnu 2 sorthalsede lappedykkere samt 1 nordisk og 8 lille ditto.
Videre til Bulbjerg som jeg de senere år har dyrket lidt lusk ved. Især det sidste egekrat som ligger i skovkanten akkurat inden skoven slutter ud mod heden, har været giftigt. Idag nåede jeg kun lige akkurat at stige ud af bilen og lukke døren da et fint kald fra hvidbrynet løvsanger nåede mine ører. Kanon. en kaldte en del, men var svær at få at se. Flere gange fik jeg dog set den rigtig godt. Den bevægede sig frem og tilbage i egekrattet, men efter ca. 1½ time fløj den ud i nogle buske på heden, hvor jeg med overraskende besvær også så den flere gange, men pludselig sank den i jorden og forsvandt for mig.

Bryn på Bulbjerg...
Det er anden gang der ses bryn på Bulbjerg. For to år siden, nærmest på dato, sad den første i selvsamme egekrat.
Bulbjerg gav i øvrigt også en noget sen broget fluesnapper, 6 gransangere og 2 sortstrubede bynkefugle.

mandag den 26. september 2011

Fotofestival i Thy.

Denne weekend blev der afholdt Fotofestival, for tredie år i træk, her i Thy. Festivalen bød på flere spændende foredrag, flere workshops samt konkurrencer i form af en overordnet, som i år havde temaet "Kysterne i Thy" samt en fotosprint, hvor kreativiteten skulle i højsædet. Sidstnævnte konkurrence havde en voksen- og en børnedel.
Festivalen blev afholdt på Vigsø Feriecenter, hvilket var en fin ramme for både overnatninger, udstillinger og foredrag. Desuden kan man endnu (dog kun i weekender) i Thisted (på Det gamle rådhus) opleve udstillingerne "Wild wonders of Europe" og "Water portraits".
Foredragsmæssigt oplevede jeg alle tre og var alle store oplevelser. Fredag var det Uri Golman med fotografiske historier fra det høje nord og lørdag var det først Florian Möellers med en præsentation af det imponerende projekt Wild wonders of Europe og bagefter var det Sandra Bartocha som fortalte om hendes rolle i Wild wonders of Europe (udsendt til Danmark, hvor hun skildrede Thy, Møn og Råbjerg Mile) og dernæst oplægget Art in nature.
Alle tre skal fremhæves for deres flotte billeder, men jeg vil især fremhæve Sandra Bartochas Art in nature som noget helt enestående flot.
Tjek mere ud på flg. hjemmesideadresser:
Sandra Bartocha: www.bartocha-photography.com/
Wild wonders of Europe: www.wild-wonders.com/
Uri Golman: http://www.urigolman.dk/

Jeg deltog i konkurrencen "Kysterne i Thy" og kom blandt de 10 bedste med dette billede:


Derudover bidrog jeg med flg. billeder:
Vinderbillederne, og særligt 3. pladsen, var meget flotte. Efter min mening burde 3. pladsen have vundet. Inden længe vil man kunne se vinderbillederne på http://www.fotofestival.dk/

Og forresten skal også musikken lørdag aften fremhæves. Det var bandet Cato & co. featuring Reptilet som underholdte, først med underlægningsmusik til en billedserie og senere en egentlig koncert. Musikken gav nogle lækre stemninger og fadøllen smagte helt rigtigt til musikken...

Jeg er klar igen til næste år og jeg håber på at se endnu flere fotografer til dette glimrende arrangement.

onsdag den 21. september 2011

Wilsons!

Det naturgenoprettede vådområde, Thissingvig på Sydmors, blev for alvor sat på Danmarkskortet. Lokale Jens Kristian Kjærgaard fandt igår, sent, en Wilsons Svømmesneppe, men manglede det sidste i at være helt sikker. Heldigvis opsøgte han stedet igen idag og genfandt fuglen, hvorfor han straks kontaktede netværket af Nordvestjyske fuglekiggere og ca. en time efter var vi flere der indfandt sig på lokaliteten. Hurtigt derefter havde vi fået styr på den og det var fedt.
At bestemme den var rimeligt straightforward. I flugt virkede den påfaldende lys. Den lysegrå ryg stod i rimelig kontrast til de lidt mørkere vinger. I flugten virkede bagkanten af vingen let gennemskinnelig, hvilket kunne tolkes som en kontrast. De gule ben var overraskende påfaldende. Den begrænsede mørke skygge ved øjet skulle man kigge godt efter for at se når fuglen fløj. Den hvide overgump fremstod som en kridhvid sukkerknald i flugten.
Flugtmåden var klireagtig og ofte med tyrkerdueagtige vingeslag, hvilket var påfaldende - og således mere rolig i forhold til de andre svømmesnepper.
Når den lagde sig på vandet blev det til en typisk svømmesneppe, hvor igen det lyse indtryk var påfaldende.
Obsen var også en lærdom i at være grundig ved tjek af vadefugleflokke i græs etc. Selvom vi nøjagtig vidste, hvor den var, gik der ofte lang tid inden vi fandt den og et kig i håndkikkert var bestemt ikke nok - noget som man ellers ofte gør i den daglige omgang med fugleflokke...
Området var som helhed rigtig fint med bl.a. 2 Islandske Store Kobbersnepper, 1800 Krikænder m.m. Da der var flere folk på vej dukkede en adult Vandrefalk pludselig op og fik alt på vingerne. Wilsons stak af sammen med en flok Brushøns langt mod nordøst og forsvandt tilsyneladende.
Flere folk opgav at finde den og kørte væk fra området, men en standhaftig flok fuglekiggere fra Sjælland kunne imidlertid melde fuglen ud som genfundet kl. 18.30.
Der er sandsynligvis gode chancer for at se den igen imorgen.


tirsdag den 20. september 2011

Afvigende stenpikker.

Indrømmet, jeg blev lidt bange da jeg satte kikkerten på denne stenpikker idag. Den virkede lille, havde ikke noget øjenbryn, varmt brunlig ryg, ret varmt brystbånd (eller snarere en tendens dertil) og et underligt gråtonet hoved.
Jeg brugte derfor lang tid på den fordi jeg tænkte i retning af middelhavsstenpikker. Selvfølgelig havde jeg ikke nogen bog med, så jeg prøvede at dokumentere den så grundigt som muligt.
Frem for alt ville jeg se halen, men tænkte at det kun var realistisk på et billede, hvorfor jeg havde kameraet skudklar. Heldigvis dukker en anden stenpikker op og min fugl bliver opmærksom og efter kort tid begynder den heldigvis at jage den nye fugl. Mine skud viste hurtigt en typisk stenpikkertegning i halen og fuglen var dermed dømt ude.
Dog en spændende fugl. Døm selv.Fuglen til venstre!

tirsdag den 13. september 2011

Arktis

De seneste knap 4 uger har jeg tilbragt i Arktis på den svenske isbryder Oden. Jeg repræsenterede DMUs afdeling for arktisk miljø der havde fået tilbudt en plads til en observatør. Formålet, for mit vedkommende, var at tælle og kortlægge fugle og havpattedyr ud fra en standardiseret tællemetode.
Oden, sejlklar på Svalbard.
De øvrige forskere var typisk geologer eller geofysikere som bl.a. arbejdede med at kortlægge havbunden langs den Østgrønlandske ryg.
Det blev et spændende togt og et af håbene var at finde koncentrationer af Søkonger, hvilket lykkedes til fulde, med i alt > 15.000 talte. Dette var også den suverænt mest talrige art. De øvrige fuglearter sås i stedet i hundreder, bl.a. polarlomvie med > 400.
Turene ind i drivisen var klare højdepunkter da der herinde sås > 100 Ismåger, en del Mellemkjover, flokke af Havterner og i alt 5 Isbjørne. Dog sås den ene bjørn aktivt svømmende aktivt stik nordøst uden udsigt til noget is før omkring Svalbard! De kan dog uden de store problemer svømme 1000 kilometer, så den skal nok klare det.
En anden overraskelse var de mange observationer af hvaler, men det hang nok sammen med  at vi typisk lå i området nær den Østgrønlandske Ryg, hvor dybderne varierer og hvor der givetvis sker store bevægelser og flytninger af fødeemner fra dybet.

På vej ind i isen.
I løbet af togtet sås hele 61 Vågehvaler, 1 Blåhval, 5 Finhvaler, 2 Pukkelhvaler og 2 Grindehvaler.
Derudover var det en stor fornøjelse at være sammen med så mange gode mennesker, både blandt besætningen og blandt forskergruppen.
Mallemukker sås i forskellige farvefaser, ofte som skibsfølgere.
Isbjørn i sit rette element.

Mellemkjove var rimeligt almindelig i isen.

Ismågerne var en sand fornøjelse at opleve i deres rette miljø:
mandag den 12. september 2011

Hjemkomst med høgs!

Er netop hjemvendt fra togtet i Arktis i nat.
Formiddagen går med at blive opdateret fra forskellige vinkler, både hvad angår fugle og arbejde og det er under en sådan telefonsamtale jeg bliver opmærksom på en stor småfugl i mine bærbuske. Det ligner sgú en høgesanger, tænker jeg og fortæller at jeg vil ringe tilbage.
Synet i kikkerten bekræfter mistanken og jeg får travlt med at dokumentere fundet. Jeg får taget nogle skud gennem vinduesruden, hvor relevante karakterer heldigvis kan ses. Ny matrikelart!
Dermed måske blot Vejlernes 3. fund? Så vidt jeg husker er der et fund fra Han Vejle (ringmærket), fundet fra Steens have i november 2010 og så denne.
Er der andre Vejlerfolk, eller andre, der ved mere?