torsdag den 29. december 2011

2011 birding review

Ligesom i fjernsynet og i radioen er det blevet tid til et tilbageblik på året der gik. Nedenfor har jeg samlet en del af årets bemærkelsesværdige oplevelser som jeg har taget del i .
Samlet set blev det til 217 dage i felten og kun en ny Danmarksart kom på tasken: Rødøjet Vireo på Mandø. Til gengæld fandt jeg en ny art for Norge: Gråvinget Måge.
Af nye danske ædelkryds blev det til 4: Hvidøjet and, stor skrigeørn, toplærke og nonnestenpikker.
Derudover var det fedt at opleve ynglende sandterner og skestorke, prøve Anholt i efterårsferien og gense Lapland efter 19 års fravær.

Herunder følger en kavalkade i fænologisk rækkefølge af årets største oplevelser:
3/1 Adult hvidvinget måge Ørhage.
11/1 45 lapværlinger Plet Enge.
24/1 1 odder + 1 adult havørn Ørum Sø samt 1 odder + 1 2K havørn Ove Sø.
8/2 1 adult og 1 2K hvidvinget måge samt 1 2K gråmåge Hanstholm Havn.
9/2 1 rødhalset gås Arup Vejle.
13/2 1 rødhalset gås Østerild Fjord.
22/2 2 2K gråmåger Hanstholm Havn.
27/2 hvidsisken m. 80 gråsiskener Lund Fjord.
5/3 1 odder Ørum Sø og drømmeobs af sibirisk fløjlsand Blåvandshuk.
6/3 Amerikansk sortand Blåvandshuk.
13/3 Ankomst af stor kobbersneppe Bygholm Vejle og første paukende rørdrum.
15/3 Rødhalset gås Arup Holm.
21/3 Skestork i yngledragt på melsig, Arup Vejle og 2 adulte islandske store kobbersnepper, Bygholmengen.
22/3 Sølvhejre i Vesløs Vejle.
10/4 Ankomst af sydlig blåhals, Tømmerby Fjord.
17/4 Ædler amerikansk krikand på Agger Tange. Desuden adult hvidvinget måge på Harboøre Tange.
19/4 Amerikansk krikand Glombak.
21/4 2 syngende sydlige blåhalse Lund Fjord.
24/4 Steppehøg 1 2K, 2 sorte glenter, m.m. Skagen.
25/4 Konstaterer at Skestork yngler på Melsig, Arup Vejle. 1 islandsk stor kobbersneppe, Læsvig.
30/4 Silkehejre Lønnerup Fjord.
2/5 Ædler en hun af hvidøjet and i Kogleakssøen. Dagen før er en han fundet samme sted. Det viser sig imidlertid at det drejer sig om et par, hvilket også kan ses på det første dokumentationsbillede af hannen. Det har jeg imidlertid ikke lagt mærke til på forhånd, honest! Parret ses også dagen efter, men er væk den 5/5.
7/5 Tredækker + silkehejre Bygholmengen.
8/5 2 sorte glenter og 2 hedehøge trækkende, Bulbjerg.
9/5 Ædler stor skrigeørn som ny art for Vejlerne ovenpå en god enggennemgang på Bygholmengen med bl.a. silkehejre og 6 rastende hvide storke. Senere trækobs på Bulbjerg med bl.a. 2 aftenfalke, 2 lærkefalke og 1 sort glente.
10/5 8 rugende skestorke på Melsig og 12 pomeransfugle Torup Fjordholme.
17/5 Hvidskægget sanger Bækbygård Strand.
18/5 Odder Kogleakssøen.
20/5 1 kærløber Bygholmengen.
23/5 Han + hun hvidbrystet præstekrave og odinshane på Bygholmengen. Syngende karmindompap i haven.
27/5 2 østtrækkende sandterner, Bygholmengen.
31/5 Finder sandterne ynglende på Agger Tange.
4/6 Sandternerne pp. Agger Tange, NØ-trækkende hvid stork fra matriklen.
12/6 2 sandterne pull. sammen med de to forældrefugle, Agger tange.
20/6 Sandternerne får præderet den sidste unge af en svartbag. Begge adulte sandterner trækker derefter nord sammen.
25/6-16/7 Sommerferie i Lapland med et fantastisk udbytte. Først og fremmest ædles gråvinget måge som ny art for Norge. Derudover ses bl.a. laplandsugle, blåstjert, hvidvinget korsnæb, krognæb, nordsanger, kongeederfugl, stellersand, jagtfalk, hvidnæbbet lom, lapmejse,tjur, tretået spætte, høgeugle, stribet græshoppesanger, hvidhvaler m.m.
19/7 Odder, Selbjerg Vejle.
20/7 Rovterne, Holmtangelagunen.
3/8 4 hvidvinget korsnæb, Vester Torup Plantage + 8 SV Bulbjerg.
5/8 Ædler toplærke, Nr. Vorupør.
8/8 38 hvidvingede korsnæb, Vester Torup Plantage.
11/8 48 hvidvingede korsnæb, Vester Torup Plantage.
16/8 - 10/9 EAGER 2011 togt i Grønlandshavet, bl.a. med observationer af 140 ismåger, 15784 søkonger, thorshane, 26 mellemkjover, 17 lille kjove, 451 polarlomvier, 5 isbjørne, 61 vågehvaler, 6 finhvaler, 1 blåhval, 2 pukkelhvaler og 2 grindehvaler.
12/9 Ædler høgesanger i min have.
13/9 Ædler thorshane rastende, Roshage.
21/9 1K wilsons svømmesneppe, Thissing Vig, Mors.
24/9 2K kongeørn, Kroghs Stensiloer.
27/9 Ædler hvidbrynet løvsanger på Bulbjerg.
4/10 2K islom SV Ørhage.
5/10 17 store stormsvaler SV +  islom 1 ad. odr. SV Ørhage.
8/10 Ædler nonnestenpikker Østerild Plantage + rødstrubet piber 1 Ø samme sted.
12/10 Islom ad. odr. V + 1K lille kjove V Lild Strand.
17/10 Ædler kongeederfugl ad. han odr. rastende Totten, Anholt.
22/10 Adult sabinemåge i Hanstholm Havn.
25/10 Rødøjet Vireo Mandø + fuglekongesanger Skallingen.
29/10 Ørkenstenpikker, Hanstholm.
2/11 Vestlig middelhavsstenpikker Thorsminde + ørkenstenpikker Hanstholm.
9/11 Ædler 3 rødhovedede ænder Østerild Fjord.
11/11 Adult bonapartemåge Hirtshals Havn.
19/11 2 spurveugler Ullerup Skov. Særligt drømmeobs af den ene fugl!
30/11 1K han nonnestenpikker Strandby Havn.
24/12 Ialt 23 ørne fordelt på 17 hav- og 6 kongeørne i Näsbyholm/Sillesjö området i Skåne.

Godt nytår til alle!

onsdag den 28. december 2011

Jul blandt ørne, glenter og gæs...

Familien og jeg tilbragte julen i Skåne. Det var fedt at mixe højtiden med ture ud i det Skånske landskab. Vejret var ikke rigtig med os, men juleaftensdag var det flot - og frem for alt stille.
Den dag gav bl.a. 23 ørne - 17 hav- og 6 konge. Det var frem for alt Näsbyholm og Sillesjö områderne som var gode, f.eks. med 6 havørne i et træ og en 1K kongeørn i infight med 2 adulte kongeørne. Vombs Enge sydede af gæs med >2000 blisgæs og 1600 bramgæs, dertil adult vandrefalk og 2 havørne.
Tåget dag i Fyledalen.
Det var imidlertid lidt ærgeligt at modtage meldingen om lapugle ved Vomb da vi var på vej over Fyn - på vej hjem. Vomb ligger ca. 15 minutter fra huset vi bor i når vi er derovre...
Storke med henblik på udsætning ved Fultofta.
Lidt fotokunst i Fyledalen.

onsdag den 21. december 2011

Decemberstemninger

Stakket frist for siddepladser for store tornskader. Gad vide hvor mange vi finder når alle ledninger er kommet i jorden?

Vintergransanger. Fuglen opholdte sig i rørskoven sammen med en flok blåmejser og havde et humei-agtigt kald "tji-irp".

onsdag den 14. december 2011

Lavtryk

Det evindelige lavtryksvejr kan på de forkerte dage opleves enerverende. Andre dage er de ret fede med varierende og intenst lys.
Nogle fugle træffer man også steder man ikke lige regnede med, som f.eks. de to adulte rider langs Bygholmdæmningen idag. Desuden endnu 20 traner endnu i Vejlerne og to brushøns, mængder af viber og hjejler etc. OK, hellere dette milde vejr end isvinter...
De to rider fra Bygholmdæmningen.

fredag den 2. december 2011

Ynglefuglerapport, Vejlerne 2011.

I onsdags udkom ynglefuglerapporten 2011, for Vejlerne. Rapporten er skrevet af Jørgen Peter Kjeldsen og undertegnede, tilsammen ornit.dk.
En presseomtale af rapporten kan ses her:
og selve rapporten kan læses og downloades her:

onsdag den 30. november 2011

Nonnestenpikker.

Idag besluttede jeg mig for at køre til Strandby Havn for at se nonnestenpikkeren som blev opdaget for to dage siden.
Fuglen var helt sikkert turen værd og det var fedt at have tid til at studere denne smukke dragt ordentligt. Fuglen holdt især til omkring den sydlige del af havnen, men lavede også en tur ud på stranden, hvor den fouragerede i det opskyllede tang. En gang lavede den en længere flyvetur ud over åbent vand og senere fløj den ind bag klitterne og forsvandt. Den vendte dog tilbage til havneområdet igen, men måske kunne det tyde på at der var en del trækdrift i den...

Interessant blog fra Varangerområdet.

Min bror var så venlig at gøre opmærksom på denne blog: http://blog.biotope.no/ som bl.a. omtaler birding på Varanger. Bl.a. er der en omtale af sommerens gråvingede måge, med kanonbilleder, men der er også en række henvisninger til gode overnatninger m.m. på Varanger og i Pasvikdalen.
En oplagt blog at besøge, hvis man har planer om at besøge disse verdensklasselokaliteter!

søndag den 27. november 2011

Storm!

Var en tur ved Bulbjerg et par timer før stormens kulmination. Det gav våde fødder, men var det hele værd... Foreløbig ikke de store skader (kl. 16.30) udover en knækket tagrende, et væltet (lille) træ, en skade på legehuset og en væltet kanin...

onsdag den 23. november 2011

Det vælter med tornskader!

I øjeblikket kører invasionen af spurveugler massivt på Sjælland, med nye fugle som bliver fundet, næsten dagligt. Her i Jylland er det ikke blevet til så mange men det bliver et glimrende vinterprojekt. Bevægelserne skyldes gnaveråret i Nordskandinavien og en anden art som p.t. er talrig, og som også er et resultat af gnaveråret, er den store tornskade. I Vejlerne har jeg set min. 5 forskellige individer, i Østerild Plantage min. 3, 1 ved Bulbjerg, 1 Vangså, 1 ved Hanstholm m.m. Alt i alt væsentligt flere end jeg normalt ser i området.
Det giver kanonoplevelser med denne smukke art, som samtidig også er interessant at chekke for evt. sjældne racer eller arter!

tirsdag den 22. november 2011

Spurveugleshow

Jeg var i denne weekend på Sjælland og havde bl.a. stor fornøjelse af at opleve de to spurveugler i Ullerup Skov nær Hundested.
Klokken 7.04, lørdag morgen, startede den første med at kalde, vedholdende og efter et stykke tid opdagede Michael Trasborg fuglen siddende i toppen af et træ. Morgenlyset var endnu så begrænset, men man oplevede en lille fin rastløs silhouet som konstant virrede stresset med hovedet og når den kaldte sås den fine åben-næbbede silhouet mod den lysere himmel.
Pludselig begyndte fugl nummer to at kalde samtidig med at vi kiggede på den første og så kan det nok være at fugl nummer et kom afsted for at markere at den anden ikke skulle komme for tæt på. På et tidspunkt så vi begge fugle og det virkede som om deres territorialgrænse nogenlunde fulgte alfaltvejen gennem skoven.
Særligt en af fuglene var meget underholdende og vi så den bl.a. drikke vand fra grenkløfter, flyve flere strækninger og slutteligt havde vi den i lang tid, siddende i øjenhøjde.
Kanonoplevelse!

søndag den 13. november 2011

Julefrokost på vestkysten

Vi, Peter H. Kristensen, Søren Kristoffersen, Kenneth Bach Christensen, Carsten Krog Pedersen og undertegnede, satte denne weekend hinanden stævne på den jyske vestkyst. Vores traditionelle julefrokost var i år rykket til november med fast beslutsomhed efter at give vestkysten bank for til slut at mødes ved Ole Amstrup, hvor også Henrik Knudsen dukkede op som guest star.
Turen nedad kysten lørdag gav ikke det store. De bedste fugle var et par sortstrubede bynkefugle ved Stenbjerg, en sen 1K skestork, havørn (imm), sølvhejre, lapværling og 2 søkonger på Agger Tange.... - og derefter ikke så meget på trods af lusk i Vorupør, på Harboøre Tange, Thorsminde (en almindelig stenpikker) samt ved Nørre Lyngvig.


Søkonge ved den lange mole på Agger Tange.
 I Oles hus gik vi i lag med lækker mad, øl og hjemmelavet snaps og indtil et stykke ud på natten blev vi underholdt af billeder fra Oregon, USA - Lapland - Arktis - Nicaragua samt Costa Rica.


Den skaldede kok kom forbi og lavede gourmetmad.
 Idag valgte vi så at køre direkte til Agger Tange, hvor det væltede med fugle, men som vi ikke fik chekket tilfredsstillende igår. Både på selve Tangen og i Krik Vig var der imponerende mængder af fugle. De bedste var 1 sølvhejre, 7 bjergpibere, 1 islandsk stor kobbersneppe, 2 imm. havørne, 462 pibesvaner og 20.000 hjejler!


20.000 hjejler rastede på Agger Tange og i Krik Vig.
 Vi sluttede af med at besøge ørkenstenpikkeren i Hanstholm. Meget tyder på at det er en anden fugl end den tidligere fotograferede. Det skyldes at der tilsyneladende er forskel i vingetegningen og hovedtegningen og så snakkede vi om at denne virker mere varm i farve-helhedsindtrykket. Det er imidlertid pissesvært og måske dukker der nyt op når gamle og nye billeder sættes op mod hinanden?


Ørkenpikkeren i Hanstholm, måske nr. 2?

Asfaltluskerne, the talking heads.


HA-birder.


To fyrtårne fra Thy - Jydekrogen og Hanstholm Fyr.