lørdag den 18. august 2012

Tour de Thy

Lokket af forskellige billeder af Dukatsommerfugl på nettet, taget i Thy, besluttede jeg mig idag for at besøge Agger Tange, for derefter at opsøge en lokalitet, hvor der er observeret dukatsommerfugl på det sidste.
Agger Tange bygger sig så småt op. Lagunen ved færgelejet er god for vadefugle og de mange pander på engstykket syd for den store lagune har mudderstykker, lige som kanterne langs den sydlige del af den store lagune fremviser vadeflader. Dvs. der var egentlig pænt med vadefugle (bl.a. 166 store præstekraver), men jeg kunne blot ikke finde noget særligt imellem. F.eks. så jeg blot en dværgryle (en 1K), 43 islandske ryler, 5 stenvendere, 2 strandhjejler, etc. Altså små antal - endda 0 krumnæbbede ryler. Derudover var der flere udmærkede fugle på Tangen, f.eks. 17 skestorke, en sydtrækkende dværgfalk og småfuglelusk gav bl.a. 3 bynkefugle.
Dukatsommerfugl, slidt han.
Videre op gennem Thy til Stenbjergområdet, hvor jeg efter et stykke tid fandt en flot, men slidt, han af Dukatsommerfugl. Ny art til mig. Den bliver observeret flere og flere steder op gennem Thy og er senest også fundet ved Vandet Sø.
Slutteligt lagde jeg vejen forbi Hanstholm Havn, hvor jeg fik fine obs. af disse to sorthovedede måger på den høje mole langs sydsiden af yderbassinen. 1K fuglen var i en flot næsten ufældet ungfugledragt som jeg kun har set få gange tidligere.


Og så fandt jeg en interessant større måge. I starten slog jeg den hen som sildemåge, men på grund af fældning i ryggen, svagt vindue i hånden, hvid bug og ganske stor størrelse, mener jeg i stedet at der er tale om en 1K middelhavssølvmåge. Jeg har sendt billederne til en række venner for at høre deres mening, foreløbig kan I danne jeres egen ud fra disse fotos:

torsdag den 16. august 2012

Kommentar fra Peter Adriaens vedrørende Svalbard Gull

Den hollandske mågeekspert Peter Adriaens har været så venlig at kommentere på billederne af "Svalbard Gull".

Hello Henrik,

I agree with you that this looks like an interesting bird, with the potential of being a smithsonianus. The paleness of the greater coverts could be due to wear and fading.
However, unfortunate as it may be, the photographs just do not provide enough detail to be sure...
Various problems should be taken into account:
Older immature smithsonianus are not an easy plumage to identify, especially in summer when wear and fading may suppress some important features.
Also, many immature European Herring Gulls, especially those from Iceland and the Faroes, may look deceptively similar to smithsonianus.
It is therefore very important to study the exact details, such as uniformity of the underparts, uniformity of hindneck, exact pattern on vent and undertail coverts, and pattern of wing coverts, and I find this impossible to do in your set of photos.
The tail pattern alone - even though it looks spot on - is not enough, and neither is the few dark markings on uppertail coverts. 
See this 2w Herring Gull, e.g.:

Sorry to be of little help!
Peter

Total


Lækker morgenstemning ved Høbjerget.
Mandag og tirsdag i denne uge var jeg på totaltælling i Vejlerne. Det var fedt at komme rundt over det hele igen og få styr på mængderne. Og fugle var der pænt med. Af de mest markante arter var der f.eks. 6376 grågæs, 4400 krikænder, 4370 gråænder, 1050 knopsvaner og 182 skestorke. Derudover var det glædeligt med gode rovfugletal som 4 fiskeørne, 3 vandrefalke, 2 havørne (1 adult + 1 2K) samt en dværgfalk.
Vadefuglene er ikke så rigt repræsenteret, men 107 brushøns i Lønnerup og derudover ialt 12 små præstekraver er pænt. Ellers kun spredte klirer og meget få ryler, især på Bygholmengen.
Ellers bl.a. 2 sølvhejrer i Bygholm Nord, ialt 66 traner, 16 atlingænder, 141 knarænder, 66 traner, 11 sorthalsede lappedykkere, 1 1K sortterne samt 1 isfugl.
Ditto morgenstemning på Øster Landdæmning.
Glædeligt at konstatere at engen i Kogleakssøen er slået.

Et udsnit af totalens mange skestorke. 2 havørne sidder på pælene i baggrunden.

mandag den 6. august 2012

Svalbard Gull

På utallige opfordringer (fra Peter Maurus) præsenterer jeg billeder af en spændende sølvmåge som jeg fotograferede nord for Svalbard (på ca. 81 grader N) den 28. juni i år.
Fuglen kom pludselig flyvende ved skibet, men smed sig desværre på vandet og fulgte aldrig efter os, som man ellers tit oplever med måger bag skibe.
Fuglen er interessant da sølvmåger er sjældne på Svalbard. Derudover er den yderligere spændende på grund af den helt sorte hale, tændstiknæbbet og tilsyneladende mørke tertialer. Alt sammen noget der fik mig til at tænke på amerikansk sølvmåge. Alderen må være 3K, altså 2. sommer. Det som forstyrrer er de ret ensfarvede og lyse grå store dækkere, som gerne må have været mere mørke og brune endnu. Kun nogle af de yderste af disse har brunt wash endnu og kan måske være indenfor artens variation?
Jeg håber at der er nogle mågefreaks derude som har lyst til at kommentere billederne.