onsdag den 18. november 2015

Novembertotal

De sidste to dage har jeg været på totaltælling i Vejlerne. Igår (tirsdag) dækkede jeg de Østlige Vejler og idag de Vestlige.
Det blev en rigtig god total. Vandstanden er god til mange vandfugle, og her raster endnu mange viber og hjejler. Dertil var vejret og lyset dramatisk, og gjorde det til en yderligere fornøjelse at være på arbejde i området.
Mommerskrænten set fra Tømmerbyvej.
Vesløs-Rør ved Vesløs Vejle.
Svømmeænderne dominerede særligt på Bygholmengen, i Arup Vejle samt i Østerild Fjord. Følgende totaler (i runde tal) var særligt imponerende: Krikand 14.300, pibeand 5540 og skeand 880. I alt raster der mere end 22.000 svømmeænder i Vejlerne i øjeblikket.
De tiltrækker naturligvis en del rovfugle, og dagene har budt på intet mindre end 8 havørne og 6 vandrefalke, 1 duehøg samt en rørhøg.
Havørn (1K) over Østerild Fjord.
En af totalens helt stærke oplevelser var da jeg studerede en adult havørn på Arupengene. Den var som vanligt omgivet af mange krager. Egentlig troede jeg, at kragerne var der på grund af havørnen, men det viste sig at de var kommet dertil på grund af en odder, som pludselig dukkede frem få meter fra ørnen. De kiggede hinanden noget an, og det var overraskende at se, hvor stor odderen faktisk var i forhold til ørnen. Sådan gik der et par minutter. Odderen sprang i vandet indimellem, men pludselig gjorde den et udfald mod ørnen, som forskrækket lettede, og fløj ca. 10 meter. Odderen fortsatte et stykke tid med at løbe på engen, men gled efterhånden i vandet, og forsvandt.
Flere af Vejlernes vandområder var spækket med svømmeænder i en herlig blanding af arter.
Også hjejlerne optræder talrigt endnu.
Af øvrige råtal fra totaltællingen skal nævnes: Sølvhejre 4, hjejle 17.700, vibe 3040, stor kobbersneppe 1 (vinterdragt, måske en islandsk?), 22 bjergpibere samt en gransanger som var sibirisk (racen tristis) af udseende, men desværre kaldte den ikke en eneste gang.
Dagens overraskelse igår var da jeg faldt over, hvad der lignende en bæverdæmning. Jeg var dog noget usikker, men et par kammerater (hvoraf den ene tillige havde studset over den igår) undersøgte den nærmere idag, og fandt entydige beviser på, at det vitterligt er bæver! Jeg tog forbi stedet idag, med bedre tid, og kunne bekræfte, hvad de havde sagt: At der var tre dæmninger, og der var tydelige gnavemærker i træerne og buskene i området. Dæmningerne var ret imponerende, og bevirkede, at der var en meters forskel mellem vandstandsniveauerne på begge sider af dæmningerne.
Velkommen til området. Jeg venter liiige med at skrive hvor det er...
Den ene bæverdæmning, bemærk den store forskel på vandstandsniveauerne.
Bævergnav...
Ditto.