onsdag den 27. april 2011

Bloggen har været nede...

P.g.a. ændringer i mit internet har bloggen været nede. Derfor har der været en mangel på indlæg, men der dukker snart noget nyt op. Fedt at den virker igen.

mandag den 18. april 2011

Vestkysten

Igår drog Jes Graugaard, Søren Kragh og u.t. vestpå og ud til æ kyst. Formålet var at tjekke ænder for yanks og ellers satse på bedre valuta for pengene i forhold til Skagen, som ellers var planen.
Vi blev ikke skuffede. Da vi først var sluppet af med den generende havgus på Agger, hvor vi luskede bl.a. syngende Sortstrubet Bynkefugl, 2 Ringdrosler og en del Løvsangere var det tid til at chekke svømmeænderne igennem. På tværvejen gik vi igang og blandt Krikænderne lykkedes det også at finde en Amerikansk Krikand. Ny art for Agger for u.t....

Amerikansk Krikand, til højre. Agger Tange.
Ellers bl.a. Indisk Gås, 413 Klyder, adult Vandrefalk, Dværgfalk m.m.
Hjejlerne var meget talrige på hele kysten og vi talte ialt godt 13.000 i løbet af dagen, bl.a. 3250 på Agger.

Hjejlerne var meget talrige på hele kysten. Agger Tange.
Videre til Harboøre, hvor vi droppede havnen, men i stedet fandt den adulte Hvidvingede Måge i en af panderne langs grusvejen, men udover Snespurv, Lapværling og 2 Dværgfalke var tangen en lidt død sild. Frem for alt var det påfaldende at mængderne af fugle manglede.

Adult Hvidvinget Måge, Harboøre Tange.
På Plet Enge fik en nordtrækkende Trane gæssene op og Veserne gav 290 Brushøns og 2 Sorthalsede Lappedykkere.
Slutteligt brugte vi lang tid på Bøvling Klit, hvor vi tilsyneladende missede både Steppehøg og Grønlandsk Blisgås, men i stedet så 8630 Hjejler, 6565 Bramgæs, 2K Vandrefalk og hun Sortstrubet Bynkefugl.
Fin dag!

lørdag den 16. april 2011

Ørn!Vores faste 2K Havørn som holder til langs Øster Landkanal var idag ude at lufte gæssene...
I øvrigt en udmærket fugledag med tjek af en masse ænder etc. Ingen sjældenheder, men glædeligt var det at Blåhalsen fra sidste søndag endnu er på plads, syngende. Ellers bl.a. ialt 367 Klyder omkring Bygholm, Dværgfalk og Vandrefalk ved Tømmerby Fjord,Tundrasædgås samme sted, 3 Sorthalsede Lappedykkere i Kogleaks m.m, m.m.

tirsdag den 12. april 2011

Maurus look-alike

Som man kan læse og se på  http://langelandsfugle.wordpress.com/ har der været gang i en mauruslignende sortstrubet bynk dernede. Jeg synes, efter at have set billederne, at langelandsfuglen er lige vel meget farvet på undersiden til en typisk maurus, men at især overgumpen er stor og hvid. Det ses dog på nogle rubicolaer og det var med stor glæde at erfare at det nu er illustreret i den seneste udgave af Fugle i felten (bogen).
Som en yderligere kommentar til Langelandsfuglen og for at bidrage til billedet af rubicolas variation præsenterer jeg hermed en række billeder af en fugl som i 2 sæsoner holdt til på Bulbjerg. Den var ekstrem idet halspletten virkede meget stor, overgumpen ditto og så var orangefarvningen i høj grad begrænset til selve brystet.
Ligesom med Langelandsfuglen afslørede undervingerne den som rubicola. Det er yderst vigtigt at konstatere denne karakter. Dette kan ikke gøres i kikkert, men man er nødt til at fotografere den og så håbe på at undervingerne bliver tilstrækkeligt eksponeret.
Forårsmaurus i Danmark skal kræve god dokumentation. Efter at have oplevet dem på yngleplads i Kazakhstan sommeren 2009, synes jeg at halspletten virker endnu større og ofte kun er delt af en yderst smal streg i nakken. På Bulbjergfuglen og Langelandsfuglen er der trods alt tale om en lidt bredere streg gennem den hvide halsplet.mandag den 11. april 2011

Lange lukkertider i forårsskoven

Jeg har igen været ude at lege med lange lukkertider. Denne gang i forårsskoven, hvilket gav nogle ret besynderlige billeder...Festfyrværkeri af anemoner.

Rutchende anemoner.

Sydlig Blåhals

Gårsdagens sydlige blåhals i sangflugt.
Igår fandt jeg en syngende Sydlig Blåhals ved Tømmerby Fjord i Vejlerne. Dermed fortsætter arten altså med at finde vej hertil og indenfor overskuelig fremtid er det sikkert rimeligt at formode at vi har en bestand heroppe.
Fundet er endda ret tidligt efter nordjyske forhold, kun overgået af det første fund for Vejlerne, den 2/4 2002.
Siden da er der af sikre fund i Vejlerne tale om 1 fund fra 2009 og 5 fund i 2010. Altså i alt 8 sikre fund for området når man regner gårsdagens fugl med.
Dertil er der to usikre fund, men som i bagklogskabens lys bør henregnes til sikre fund af racen: Medio april 1995 1 hun og 18/4 2008 1 syngende.

søndag den 3. april 2011

Pibeand med afvigende hovedtegning.

Jeg faldt forleden over denne Pibeand som fremviste en lidt atypisk tegning i hovedet, hvilket skyldtes blissen som var betydeligt mere udbredt, både over næbbet samt langt om i nakken.
Nogle ville måske mistænke den for en hybrid, men intet i dragten antyder det overhovedet.
Faktisk ses ganske regelmæssigt pibeænder med afvigende hovedtegning og denne type ses årligt heroppe.

Afvigende pibeand, det er fuglen længst til højre på begge billeder.