onsdag den 12. november 2014

Totaltælling i Vejlerne

De sidste par dage har stået på totaltælling i Vejlerne. Det blev endnu en god en af slagsen med store mængder, og det var fedt at se Bygholmengen vise sig fra sin gode side, nu hvor vandet er vendt tilbage.
Det samme gør sig gældende i de Vestlige Vejler, hvor engene er våde og sjappede, eller ligefrem oversvømmede visse steder.
Gæs over Kraptårnet.
Mængderne udgøres af ænder, gæs, viber og hjejler, men selv mere fåtallige arter optrådte med bemærkelsesværdige tal. Således var det ret imponerende at scanne Bygholmengen og se hele seks havørne sidde spredt ud over engen! I alt blev det til 9 havørne fordelt over hele reservatet.

Havørnene satte et vist præg på områderne. 6 individer sås alene på Bygholmengen, måske derfor jeg ikke så en eneste vandrefalk?
10 nordiske lappedykkere overraskede i Selbjerg Vejle, men lokaliteten er ved at udvikle sig til at være tilbagevendende for arten idet store antal (op til 12) har optrådt her i 2012 og 2013, netop på novembertotalen.
At der er mange krikænder (15.760) og pibeænder (2855) kan man forvente, men skeand overraskede med hele 807 ex. og knarand ligeså med 494 (næststørste notering i Vejlerne).
De store hjejleflokke lokker i øjeblikket en del folk til Vejlerne, men det ser også fedt ud, når de store flokke letter, og flyver rundt mellem hinanden. I alt 15.130 blev talt, heraf 14.700 på Bygholmengen. Viberne optræder også i store flokke, og er lige så flotte, 3580 ex. blev det til, hvoraf de største flokke kan opleves omkring Veslø - og Arup Vejle samt ved Krapdiget.
Derudover bl.a. en stationær sølvhejre (Krapdiget), 27 bjergpibere, 14 blå kærhøge og 1 rørhøg.
Bjergpiber.

Storartet solnedgang ved Tømmerby igår aftes.

mandag den 10. november 2014

Vejlernes Le-Laug part 2.

Efter aftale med Vejlernes driftleder drog tre af medlemmerne af Vejlernes Le-Laug afsted igår. Målet var en lille ø langs østbredden af Østerild Fjord.
Gennem flere år har den huset en koloni af klyder, fjordterner, havterner samt et enkelt par knopsvane. De sidste par år har der imidlertid ikke været ynglefugle på øen. I 2013 var vandstanden meget lav i Østerild Fjord, hvorfor den ikke var rævesikker, og i 2014 var den så tilgroet at de otte par klyder, som viste interesse for øen, hurtigt fortrak.
For at bedre forholdene besluttede vi os for at gøre noget ved tilgroningen, og igår drog vi altså derud og slog den høje vegetation med le.
Øen ligger rigtigt godt i forhold til det nye fugletårn, som er ved at blive bygget på diget og rykker fuglene ind til foråret, får man kolonilivet på første parket.
Leen slibes og gøres klar. Bemærk skelettet til det nye fugletårn oppe i højre del af billedet.
Arbejdet var overstået i løbet af ca. en halv time. Den sidste rest er klar til at blive slået.
Øen før...
Øen efter...
Dagens repræsentanter fra Vejlernes Le-Laug. Fra højre: Ejnar Dahl Jensen, Martin Lund og Henrik Haaning Nielsen.