tirsdag den 31. januar 2012

Istid...

Havørn i isørkenen på Bygholmengen.
Det er blevet vinter og Vejlerne lukker ligeså stille ned. Der er endnu enkelte våger med fugle på de store vandflader, men ellers er det især på Limfjordsiden af dæmningerne man kan opleve vandfugle. En undtagelse er Lønnerup Fjord, hvor varme kildevæld holder liv i vandet og hvor rigtig mange vandfugle samler sig i øjeblikket.
Jeg havde en fin runde årets sidste januardag og billederne dokumenterer udmærket stemningerne.
 
Spøjse isformer i Østerild Fjord.

Vinterdrum.


Dagens overraskelse, en 2K kongeørn over Thorup og Klim Fjordholme.


onsdag den 25. januar 2012

Hvidvinget Måge i Vejlerne!

Jørgen Peter Kjeldsen var idag så venlig at finde Vejlernes 4. hvidvingede måge. Det var et lidt sølle eksemplar med slidte dækfjer og en hængende vinge, så måske den vil være at finde også de kommende dage. Den fløj imidlertid udmærket, men den virkede træt og forkommen. Den var at finde på østspidsen af Holmtange, tæt op ad Bygholmdæmningen.

mandag den 23. januar 2012

Thyborøn Kumlieni

Ovenpå de seneste dages mange hvidvingede og kumliens måger i både Hanstholm og Hirtshals besluttede jeg mig for at give Thyborøn en chance.
I havnen var der ikke mange måger så det var kun med små forhåbninger jeg entrede havnen. Ved 999-bygningerne var der kun få måger og der var ingen der så mistænkelige ud. I den centrale del af havnen opdager jeg imidlertid en hvidvinget måge som flyver rundt i den nordlige del af havnen. Den er lys, men har et markant halebånd, hvilket får mig hurtigt i bilen igen for at opsøge den. Jeg finder den hurtigt, liggende på vandet, og straks er mørkere tegninger i håndsvingfjerene slående. YES! Jeg får taget en række billeder og hygger mig desuden med en tillidsfuld gråsæl og pludselig ser jeg den adulte hvidvingede måge flyvende forbi i retning af den sydlige del af havnen.
Dagens kumlieni.

Dagens gråsæl.

Turen op over Agger Tange gav mange fugle. Bl.a. 1 2K gråmåge på engen syd for den store lagune, 2K havørn, adult vandrefalk, 7 viber og mange ænder bl.a. 89 spidsænder og 740 krikænder.

Hyldest til Nationalpark Thy.

Alle billeder er taget idag, langs kystvejen, mellem Agger og Hanstholm. Hvor er jeg dog glad for at bo tæt på Thy...

søndag den 22. januar 2012

Mer´ kumliens

Jeg var igår i Hanstholm for at få styr på lidt hvide måger. Kyed har meldt en del her på det sidste og han har vist fået billeder af samtlige, så der kan laves et (foreløbigt) galleri over samtlige fugle.
Det var en fin dag i havnen igår. Samlet set så jeg 2 hvidvingede måger, 4 kumliens måger og 4 gråmåger. Jeg fik fotos af alle hvidvingede - og kumliens måger.

Fugl 1, aka "Brunos måge". Den første kumlieni som sås i år:

Fugl 2. Også en kumlieni og en 4K fundet af u.t.:


Fugl 3. Også en 4K kumlieni, fundet af Kyed 19. januar:


Fugl 4, en 3K kumlieni, som muligvis er set tidligere, men jeg afventer kommentarer fra tateren og Kyed:


Og slutteligt et par hvidvingede, den ene en klar adult, den anden en 3K. 3K fuglen har ganske vist lidt smuds i håndsvingfjerene, men ikke på en sådan måde at den positivt kan bestemmes til kumlieni.

fredag den 13. januar 2012

To 4K kumliens i Hanstholm

Jeg tog idag og tjekkede kysten fra Stenbjerg til Hanstholm i håbet om at finde måger. Det blev dog en skuffende omgang indtil jeg nåede Hanstholm. I havnen opdager jeg i cafeteriabassinet en flyvende hvidvinget måge. Den har tydeligt halebånd og tænker at det er fuglen som Bruno opdagede i søndags. Jeg kan dog hurtigt konstatere at det er en anden fugl og jeg synes ikke at jeg kan se noget mørkere i hånden, hvorfor det må være en hvidvinget måge. Efter et stykke tid ringer John Kyed og siger at han synes at han kan se lidt mørkt i hånden på fuglen. Det får mig til at opsøge fuglen igen og vi får den drømmegodt både flyvende og svømmende. På billederne kan vi se at der er noget i P9 i venstre vinge og når den ligger på vandet ses også en mørkere kort kant på yderfanen. Det er ikke meget, det er vanskeligt at se i felten, men jeg mener at det godtgør at bestemme den til kumliens måge. En hvidvinget måge skal ikke vise det mindste mørkt i håndsvingfjerene. Gør den det, må det skyldes indblanding af andre gener og derfor kumliens måge. Det er en gængs opfattelse at kumliens måge er en hybridform som er en overgang mellem hvidvinget måge og thayers måge. De må kunne variere ufatteligt meget, fra velmarkerede til næsten ikke markerede individer. Derfor er det også næsten umuligt at beskrive hvor lidt eller hvor meget der skal være i hånden for at godtgøre kumlieni. Bl.a. derfor mener jeg, at så snart der er mørke aftegninger i håndsvingfjerene (og fuglen ligner en hvidvinget måge i proportioner) må det dreje sig om kumliens måge (når man ser bort fra de 1. vinter hvidvingede måger som har meget smalle pilespidsformede tegninger i håndsvingfjerene. Se f.eks. billede 35B.6 i Gulls of the americas).

Mens vi stod og studerede denne måge dukkede den anden 4K og mere velmarkerede kumliens måge op ligeså tæt på som den anden. Det var superfedt at sammenligne de to fugle og jeg kan kun opfordre folk til at opsøge havnen i weekenden for at opleve fuglene.

Den nye fugl. Højre vinge er intakt og lidt mørkere tegninger ses i P10 og P9.

I venstre vinge mangler P10 og P3. Mørk tegning ses i P9.

Bemærk igen tegningen i P9 samt det markante halebånd.
 På den liggende fugl kan akkurat anes en kort mørk kant på P9.
Nærbillede af tegningen i P9.

Den kendte fugl som blev opdaget i søndags er herligt markeret.

Kontrasten i håndsvingfjerene er slående.

onsdag den 11. januar 2012

My preciousssss....

Det var tæt på håndgemæng da Kyed og jeg havde set os mætte på den stationære 3K kumliens måge som idag rastede i en stor flok stormmåger midt i brændingen. Jeg tror at vi begge opdagede klumpen på samme tid men jeg skreg op "DET ER MIN" mens jeg knugede den, gnækkende på bedste Gollum-vis. Det er første gang jeg finder et så stort stykke rav (94 gram) og det udløste da også blomster til konen...
Kumliens mågen var som sagt stationær, men var ganske vanskelig at arbejde med i det meget skarpe eftermiddagslys. At der er markeringer i hånden kan godt ses i felten, men jeg syntes det var vanskeligt under de omstændigheder idag. På billederne ses det dog relativt tydeligt. Jeg håber virkelig at vi snart finder en tydeligt markeret adult.

De seneste to dage har jeg været på total i Vejlerne. Det har været meget underholdende og på grund af rigeligt vand og mildt vejr er her mange fugle. Rørhøg ønsker at overvintre. Således så jeg to ex. igår. En flok på 8000 stære der fløj fra overnatning var også ganske usædvanlig for årstiden. De store tornskader optræder talrigt med 4 ex. i de Østlige Vejler. Ellers bl.a. 7000 svømmeænder på Bygholmengen (bl.a. enkelte ske- og knarænder) og i Han Vejle endnu 52 knarænder. Godt og vel 14.000 kortnæbbede, 2500 bramgæs samt 90 blisgæs. Glædeligt er det også at skovsædgæssene har fundet tilbage til Tovsigs marker med 160 ex. Derudover bl.a. 17 bjergpibere, adult havørn og 3 vandrefalke.mandag den 9. januar 2012

Kumliens Baffin Måge

Rune Sø Neergaard, aka Bruno, var igår i Hanstholm for at lave ballade. Det lykkedes fint da han fandt en hvidvinget måge, som han var rimeligt sikker på var en kumliens, men pga. svære obsforhold var han meget usikker.
Heldigvis var den pp. idag, hvor den holdt meget til omkring cafeteriabassinet og fremviste sig meget flot. Der er ikke tale om det mest markerede individ, men er alligevel en klar kumlieni.
Turen i havnen gav desuden en halvmørk mallemuk som var langt inde i havnen at vende, 2 adulte vandrefalke som slåssede i luften over de vestligste havnebassiner samt den stationære 3K gråmåge ved Roshage.
Peter Maurus havde desuden 2 2K hvidvingede måger langs kanten til plateauet som desværre ikke sås yderligere. Der er i sandhed gang i de hvidvingede...så måske det skal lykkes for Bruno at score den som ædelkryds alligevel...