torsdag den 24. februar 2011

Øjenbrynsstriber Lille Gulbug vs. Steppegulbug

Videoen af den formodede Lille Gulbug fra Neksø Havn er blevet digitaliseret. Jeg glæder mig svært meget til at se den, da den muligvis kan afsløre visse detaljer som ellers ikke har været mulige at se på et uroligt VHS-video billede efter et tryk på stopknappen…
Håbet er selvfølgelig at fuglen kan bestemmes sikkert til art.
Jeg var selv involveret i den oprindelige bestemmelse til caligata da jeg var en del af ”Hedningene” som var holdnavnet på finderne på Bornholmertræffet 2001. Udover mig bestod holdet af Søren Haaning Nielsen, Esben Eriksen og Michael Mosebo Jensen. Ordet ”rama” blev nævnt, men det virkede som om der var enighed om bestemmelsen til caligata og jeg kan huske at Mads Bunch kom hen til mig og sagde ”vi er SÅ enige!”.
Et dårligt billede af Neksøgulbugen kan ses her: 
Tiden for fundet skete på et tidspunkt, hvor rama (Steppegulbug) var ”ny” i folks bevidsthed og hvor artikler om denne nye art dukkede op i diverse magasiner. Disse var i høj grad baseret på rejser til Centralasien og artiklerne var ret forvirrende på grund af masser af forbehold i bestemmelsen af de to arter. Bestemmelserne baseredes på studier af ynglefugle i sommerperioden og beskrev bl.a. en masse overlap i forhold til øjenbrynsstribens form og længde etc.
Min store anke mod flere af føromtalte artikler er at der er tale om karakterer baseret på ynglefugle om sommeren. Det giver et forkert grundlag i.f.t. vurdering af ungfugle om efteråret.
Det har jeg forsøgt at overskueliggøre i min artikel i Fugle i felten 4/2010 s. 14-16. Det var en artikel jeg gerne ville have suppleret med yderligere fotos, men hvor pladsen ikke tillod det. I artiklen gør jeg meget ud af at fokusere forskelligt på, hvor vidt der er tale om sommerfund eller efterårsfund. Derudover sætter jeg fokus på de meget afgørende kendetegn som der SKAL fokuseres på ved en bestemmelse: Øjenbrynsstriben og tertialernes tegning.
Herunder ønsker jeg at fokusere på øjenbrynsstriben ved at bidrage med yderligere fotos. Ligesom i artiklen i Fugle i felten er min pointe og signal at Lille Gulbugs (caligatas) øjenbrynsstribe kan variere i længde på sommerfugle, mens det ser ud til at den ikke varierer i samme grad på friske efterårsfugle, hvor den er tydelig, også et stykke bag øjet. Øjenbrynsstriben virker desuden bred; bredere end på Steppegulbug og mere lys/hvidlig, især mellem næb og øje, hvor sidstnævnte er en karakter jeg ikke var opmærksom på da jeg lavede artiklen, men som ser ud til at holde, når man studerer billeder.
På Steppegulbug virker øjenbrynsstriben derimod ikke variabel, hverken om sommeren eller om efteråret, hvor den højst slutter lige akkurat bag øjet. Desuden virker den smallere mellem næb og øje og knap så hvidlig i forhold til caligata? En karakter der skal prøves af – dermed en opfordring til feltornitologerne!
Det er dog vigtigt at være opmærksom på at øjenbrynsstriben hos steppegulbug indimellem kan virke længere i visse vinkler, men spørgsmålet er om det er noget man oplever i felt eller kun på billeder? I al fald oplevede jeg det ikke på en eneste af de ca. 50 individer jeg så i Kazakhstan, sommeren 2009.
Lille Gulbug, sommer:
En del phylloscopus over denne...

Ikke meget phylloscopusindtryk over denne, hvilket jeg synes er typisk for sommerfugle.
Khurgalzino, Kazakhstan, juli 2009.

Individ med meget svag øjenbrynsstribe bag øjet, Khurgalzino, Kazakhstan, juli 2009.

Øjenbrynsstriben virker svag bag øjet i denne vinkel...

....men er tydelig i denne vinkel. Samme fugl på de to billeder.

Se desuden de næste to links for at se et par fugle, tilsyneladende uden øjenbrynsstribe bag øjet:

Steppegulbug, sommer:
På samtlige fugle virker øjenbrynsstriben til at slutte akkurat bag øjet, men på dette individ og i denne vinkel ses en lang og smal øjenbrynsstribe bag øjet. aroi, Kazakhstan, juli 2009.

Efterårsfugle:

Med hensyn til efterårsfugle vil jeg, bortset fra næste billede, henvise til nedenstående links.

Steppegulbuge 1k bortset fra nummer 2 fra oven som er en Lille Gulbug 1k. Bemærk forskelle i øjenbrynsstribens længde, bredde og generelle indtryk.

Lille Gulbug:


Steppegulbug:

I dette link skal der bladres lidt ned. Det handler om en Bleg Gulbug der nu er ombestemt til en steppegulbug, men omhandler tillige, hvorfor der ikke er tale om en Lille Gulbug:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar