mandag den 16. maj 2011

Raps!I øjeblikket spreder de blomstrende rapsmarker lys og glæde i det, ellers meget, monotone landbrugsland. De bryder landskaberne på smuk vis og bidrager med fine og klare gule farver midt i alt det spirende grønne.
Hvad der har været bemærkelsesværdigt, er at de Gule Vipstjerter udnytter disse rapsmarker og de seneste ca. 15 år har de været helt væk fra engene i Vejlerne. Tidligere var der en stor bestand på Vejlernes enge, men i ca. 12 år har de været helt væk! De seneste tre år er de begyndt at vende tilbage til engene, men der er stadig en pæn bestand i landbrugslandet, tilsyneladende hvor der er rapsmarker.
Det er jo glædeligt at arter finder ud af at udnytte særlige biotoper i landbrugslandet. Nu mangler der bare effektive måder at dyrke Viber, Sanglærker, Agerhøns og Harer på...


Ingen kommentarer:

Send en kommentar