torsdag den 5. maj 2011

Riderne på Bulbjerg

Jeg var forleden ved Bulbjerg for at lave en optælling af Ridereder. Jeg har været meget uenig med data som kan læses i Naturstyrelsens folder "Bulbjerg og klitplantagerne", hvor man bl.a. kan læse at der yngler op mod 500 par Rider på Bulbjerg. Det svarer ikke overens med mine indtryk, heller ikke for de seneste år. Desværre er der ingen lokale som systematisk har talt kolonien op, så vidt jeg ved, og bl.a. derfor valgte jeg at lave en optælling.
Det blev til ialt 258 par.
Derudover sås bl.a. en Mallemuk som fløj langt til havs lige da jeg ankom.
Der skal lyde en opfordring til at holde øje med Tejster. Vi har flere gange, i forbindelse med trækobs, bemærket Tejst liggende nedenfor klinten. Allerede sidste år blev det tillige bemærket.
Måske kommende ynglefugle?Stor Regnspove i sit rette element. Kun et ynglepar holder til på klitheden ved Bulbjerg. Flere par kunne sikkert yngle, hvis de mange hundeejere som nyder naturen derude, ville respektere reglerne, og holde deres hunde i snor!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar