onsdag den 11. januar 2012

My preciousssss....

Det var tæt på håndgemæng da Kyed og jeg havde set os mætte på den stationære 3K kumliens måge som idag rastede i en stor flok stormmåger midt i brændingen. Jeg tror at vi begge opdagede klumpen på samme tid men jeg skreg op "DET ER MIN" mens jeg knugede den, gnækkende på bedste Gollum-vis. Det er første gang jeg finder et så stort stykke rav (94 gram) og det udløste da også blomster til konen...
Kumliens mågen var som sagt stationær, men var ganske vanskelig at arbejde med i det meget skarpe eftermiddagslys. At der er markeringer i hånden kan godt ses i felten, men jeg syntes det var vanskeligt under de omstændigheder idag. På billederne ses det dog relativt tydeligt. Jeg håber virkelig at vi snart finder en tydeligt markeret adult.

De seneste to dage har jeg været på total i Vejlerne. Det har været meget underholdende og på grund af rigeligt vand og mildt vejr er her mange fugle. Rørhøg ønsker at overvintre. Således så jeg to ex. igår. En flok på 8000 stære der fløj fra overnatning var også ganske usædvanlig for årstiden. De store tornskader optræder talrigt med 4 ex. i de Østlige Vejler. Ellers bl.a. 7000 svømmeænder på Bygholmengen (bl.a. enkelte ske- og knarænder) og i Han Vejle endnu 52 knarænder. Godt og vel 14.000 kortnæbbede, 2500 bramgæs samt 90 blisgæs. Glædeligt er det også at skovsædgæssene har fundet tilbage til Tovsigs marker med 160 ex. Derudover bl.a. 17 bjergpibere, adult havørn og 3 vandrefalke.1 kommentar: