søndag den 2. juni 2013

Drama i Kogleakssøen

I fredags tilbragte jeg ca. 3 timer i Kogleakssøen, i håbet om at få styr på både dværgmåge- og sortternesituationen. Dværgmågerne fangede min opmærksomhed hurtigt, da parret, en adult og en 3K-type, som jeg tidligere har set parre sig, fløj meget rundt og var nede at sidde flere steder. En enkelt gang parrede de sig, men ellers lignede det et par der var ude efter et egnet redested.
Desværre blev de, næsten hver gang, jaget væk af både hættemåger og fjordterner og deres projekt virkede længe håbløst. Det er åbenbart svært at etablere sig sent i selskab med lignende arter som har været etableret længe (hættemågerne har således fået unger).
Jeg fulgte dem i mere end halvanden time, men billedet var hver gang det samme og det blev temmeligt enerverende at se på.
Pludselig sker der imidlertid det at 3K-typen (hunnen) bliver overfaldet af en hættemåge og bliver grundigt kanøflet. Således bliver den holdt nede, men undslipper, for blot at flyve et kort stykke. Her bliver den overfaldet af en anden hættemåge, på samme vis. Optrinnet samler enkelte andre hættemåger, men hvad der præcist sker kan jeg ikke se på grund af ret høj urtevegetation. Imidlertid kommer dværgmågen ikke op igen og magen tager en runde over stedet, men fortrækker hurtigt og i den næste time ser jeg ikke noget til nogle af dem!
Blev dværgmågehunnen dræbt af hættemåger? Jeg tror det, desværre.
Vi tjekker naturligvis Kogleakssøen grundigt de næste dage også, og så må vi se, hvordan situationen er. Under alle omstændigheder en højst overraskende udvikling.
Sortternesituationen så desværre heller ikke for opløftende ud, da blot ialt 16 fugle sås opflyvende, hvilket, ud fra erfaringerne i.f.t. fænologi i forbindelse med sortterneprojektet sidste år, svarer til ca. 14 par, hvilket stemmer godt overens med de 15 fouragerende fugle.
Sortternetårnet fra sidste år er imidlertid sat op på ny og kan forhåbentlig bidrage med yderligere inden længe.
Ellers er vi nu færdige med enggennemgangene omkring Arup Vejle og Østerild Fjord som glædeligt gav tre forskellige engryler og en brushøne. Der er sandsynligvis to rugende skestorke idet jeg tæt ved den første rugende fugl, så et par parre sig og derefter lagde hunnen sig ned og forsvandt fuldstændig i den stadigt højere vegetation.
Slutteligt så jeg denne våge som var stor og langvinget og som jeg bestemte til fjeldvåge efter et stykke tid. Blev ellers lidt bange...
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar