tirsdag den 11. juni 2013

Super natur i Nordjylland

I sidste uge havde vi besøg af mine forældre og vi benyttede dagene til at se noget af det ypperste natur i Nordjylland, ved om onsdagen at besøge fruesko-lokaliteten i Rold Skov, Lille Vildmose samt Oudrup Østerhede og om torsdagen Hirsholmene. Dertil blev det til en del besøg i Vejlerne i løbet af dagene.
Det gav kongeobs af flere ting. Frueskoene er indhegnet, men med blot ca. 5 meter til de nærmeste planter ser man dem rigtig godt og man må prise den fine skiltning til lokaliteten. Det er virkelig et fint initiativ.
I Lille Vildmose gik vi først og fremmest efter at opleve yngleparret af stylteløber, hvilke var nemme at finde, inklusiv den rugende fugl. Det blev imidlertid rigtig flot da en flok traner fløj ind over området og begge stylteløbere forfulgte dem for at skræmme dem væk. Det var en ret dyr obs.
Langs Hegnsvej nød vi parret af kongeørn som viste sig frem på meget flot vis og havde desuden bl.a. sydlig blåhals, græshoppesanger, to hvepsevåger, ligesom man blot glædede sig over de mange fugle i de vandfyldte gravebaner.
På Oudrup Østerhede lykkedes det fint at få set hedepletvinge, dog kun et eksemplar, men også floraen vakte glæde, bl.a. nogle meget fine engblommer.
Hirsholmene er et fantastisk sted. Med smukke huse og krat som giver påmindelser om Christiansø og dertil splitterne og hættemågekoloni, Danmarks største koloni af tejst og ynglende måger på samtlige stengærder. Småfuglelusk producerede ikke det store, dog lidt kærsangere og rødrygget tornskade som det bedste.
Havde øgruppen blot ligget 10 kilometer længere ude, havde Nordjylland haft sit Christiansø. Øerne har dog helt sikkert potentiale til småfuglehits og timer man sit besøg med diset vejr, hvor fastlandet ikke kan ses kan man sikkert lave stort derude.
I Vejlerne glædede en flodsanger meget, da det kun er andet fund for området og det første siden 1984, vistnok.
Alt i alt en række fine dage som i indtryk er samlet i billeder herunder:
Fruesko, Rold Skov.

 Stylteløberparret fra Lille Vildmose mobber traner væk. Noget af et syn.

En af Vildmosens kongeørne.

Hedepletvinge, Oudrup Østerhede.

Typisk stemning fra Hirsholmene. 
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar