fredag den 23. august 2013

Hanstholm Havn - hotspot for efterårs-sorthovedede måger

Sorthovedet måge optræder nu meget reget regelmæssigt i det Nordvestjyske, hvor især Hansthom gennem de seneste ca. 15 år har markeret sig med en stadigt stigende forekomst af sorthovedede måger, særligt i månederne juli-oktober. I 2012 kunne man på en enkelt dag medio september opleve 11 1K og 2 adulte i havnen!
Tirsdag i denne uge var jeg forbi havnen med mine forældre og kunne konstatere at sorthovedet måge-sæsonen var skudt igang.
På stenene i den vestlige del af yderbassinet fandt vi hele 4 ex; 2 adulte (vinterdragt), 1 2K og 1 1K.
Særligt 2K-fuglen var interessant, dragtmæssigt, med en kraftig fældning i halefjer, armsvingfjer m.m. hvilket gav den et noget særegent udseende i flugt.
Herunder kan I se billeder af alle fire:
Den ene adulte fugl. Bemærk forskellen i hoved/næbtegning i forhold til den anden adulte. Foto: Jan Haaning Nielsen.

 Den anden adulte fugl. Bemærk den meget begrænsede hovedtegning. 1K-fuglen til højre.

1K-fuglen.

 2K-fuglen.

 2K-fuglen. Bemærk fældningen som giver den et noget særegent udseende.
 
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar