mandag den 14. oktober 2013

De amerikanske sølvmåger i Grønland.

I september var jeg på togt i Baffin Bay og Melville Bay i Nordvestgrønland. Jeg vil berette om togtet mere generelt i et senere indlæg her på siden. I dette indlæg præsenterer jeg de tre amerikanske sølvmåger som det lykkedes mig at finde i løbet af togtet.
Specielt 2K-fuglen er interessant idet den kan åbne op for et fornyet syn på fuglen fra Skagen. Døm selv ud fra billederne.
2K-fuglen så jeg først ved Upernavik losseplads den 9. september, hvor den holdt til med en 1K-fugl. Ikke en specielt charmerende scene idet hele byens afføring blev tømt ud i vandet og derfor samlede en del måger. Fænomenet kaldes i øvrigt populært for "the chocolate factory"...  Samme fugle så jeg senere på dagen i Upernavik Havn.
Den tredie fugl fandt jeg ret langt ude til havs, hvor den fulgte efter skibet sammen med mange gråmåger og enkelte hvidvingede måger.
Når jeg sænkede kameraet og lod kikkerten tale var alle tre fugle påfaldende ensartede i indtrykket, kun med glidende overgange og hvor ingen karakterer, udover de påfaldende sorte (i indtrykket) haler, var slående, udover et mørkt brunt indtryk. Således var gumpene mest netop en glidende overgang mellem ryg og den mørke hale, hvor jeg synes sølvmåge altid har en tydelig kontrast mellem hvidlig overgump mod halebåndet.
Jeg kontaktede David Boertmann for at finde ud af artens status i Grønland. Der er tale om yderst få sikre fund og disse kan måske være Grønlands 5-7. fund!
Det er nu op til det danske SU at behandle disse tre fugle, og det bliver naturligvis spændende at få svarene.
Amerikansk Sølvmåge, 1K, Upernavik 9. september 2013. Bemærk glidende overgange, tegningerne på overgumpen, helt mørk hale (kun med tegninger på øverste del af inder- og yderfane på yderste halefjer) samt vindue i hånden.

 Samme fugl. Bemærk de tætte tegninger i undergumpen.

Samme fugl Sammen med adult gråmåge og adult hvidvinget måge. Bemærk hale og overgump.

 Amerikansk Sølvmåge, 2K, Upernavik 9. september. Bemærk hale og resterne af tegninger i overgump og grå ryg mod brune omgivelser. Sammenlign med billedet jeg har linket til fra Skagen.

Samme 2K. Bemærk rester af båndet undergump, brun krop og næb der er begyndt at lysne.

Samme bemærkning som ovenfor.

 Og så den nye 1K-fugl fra det åbne hav den 24. september, sammen med gråmåger (1K og ad) samt 3K hvidvinget måge. Bemærk halen, den meget markerede overgump (der giver en glidende overgang til ryggen) og vindue i hånden.

Bemærk samme karakterer som nævnt ovenfor.

 
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar