torsdag den 19. juni 2014

Skestorken yngler på Melsig

Jeg var igår med Poul Hald på Melsig. Øen i Arup Vejle med skarvkolonien. Poul har gennem 30 år samlet skarvgylp, hver måned i yngletiden og har derfor et omfattende materiale vedrørende skarvers fødevalg. Materialet fortæller en del om hvilke fiskearter de spiser og kan samtidig give gode fingerpeg om, hvor de primært henter føden.
Jeg var stærkt interesseret i at komme med da jeg ved flere tilfælde havde set mulige indicier på at en gruppe skestorke havde etableret sig på øen.
På grund af markant opblomstring af primært lugtløs kamille er det ikke muligt på afstand at observere eventuelle rugende fugle.
Mængder af lugtløs kamille trives i Melsigs guano.
Et udsnit af de 44 skestorke som opholdte sig på øen.
Da Poul samlede gylp opsøgte jeg området, hvor jeg havde mistanken og fandt 7 reder!
Skestorkerederne var placeret lavt i den høje vegetation.
Perfekt, jeg skyndte mig væk og snart efter var vi i kanoen igen på vej mod land.
Det var fint at opleve øen igen efter 11 år, hvor jeg sidst var derude.
Sortternerne trives endnu og ingen har tilsyneladende opgivet.
Ellers ser det endnu fint ud for sortternerne og da jeg var rundt forleden for at samle vandprøver stødte jeg på 2 sølvhejrer på spidsen af Skårup Odde.
Et andet fænomen som hører sommeren til er de omstrejfende topmejser som man i princippet kan støde på allevegne. På det seneste har jeg bl.a. haft dem i min have, på Bygholmdæmningen samt i nogle pilebuske i rørskoven, midt inde i reservatet.
Omstrejfende topmejser kan man i princippet støde på overalt i øjeblikket.

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar