mandag den 9. juni 2014

Suveræn enggennemgang

Enggennemgange på Bygholmengen er altid noget man ser frem til. I år måtte jeg klare denne, 2. enggennemgang alene, hvilket betød temmeligt "lange" ben, især i lørdags hvor jeg tog alle fire sydlige parceller. Det betød traven i tidsrummet 0500-2100! Idag har jeg fået overstået de sidste fire nordlige parceller.
Alt i alt har det været en fantastisk enggennemgang, hvor et godt vandstandsniveau viser sig at bære frugt, med store forekomster af ynglefugle.
Rødbenene er meget markante og talrige. I alt registrerede jeg 413 ynglepar, hvilket er en markant stigning fra sidste år, hvor der blev registreret 286 par.
Spillende engryle.

Engryle har også en flot forekomst med 53 registrerede par. Jeg har ikke holdt dette resultat op mod resultatet fra maj gennemgangen, som skal gøres for at finde årets samlede bestand, men denne gennemgangs fundne antal ligger højt.
Engryle, trives og holder en stabil bestand på Bygholmengen. En analyse af årets antal er dog nødvendig for at finde årets nøjagtige bestandstal.

Brushøne fandtes med 14 høner (en mere end sidste år), men der var 4 høner tilknyttet fire forskellige dansepladser (i alt 20 hanner) og der er grundlag for at lave en tredie enggennemgang med særligt henblik på brushøns. Nu må vi se om der bliver tid til det.
De store kobbersneppers ynglesucces har været overvåget systematisk siden 2009. I alt registrerede jeg 52 ungevarslende, hvilket svarer til 49% succes.
En del arter har været begunstiget af stabil, høj vandstand og det var en glæde at finde 17 ungevarslende klyder ud af den, desværre, meget lille bestand (39 par).
Hvad der var overraskende var at både skeand og atlingand for alvor havde indfundet sig med henholdsvis 23-24 par og 26-27 par. Særligt sidstnævnte er flot.
Jeg fandt desuden reder af både spidsand og atlingand.
Havternerne har også indfundet sig med 29 par, hvilket er en lille fremgang i forhold til sidste år.
Klyde, en pæn andel af den lille ynglebestand var heldigvis ungevarslende.

Havterne, lille fremgang.

Af trækfugle var der begyndt at dukke vadefugle op nordfra. Deriblandt 6 sortklirer, 16 hvidklirer og 3 tinksmede. Af fugle der i stedet er på vej til ynglepladserne var der bl.a. 68 store præstekraver, 2 dværgryler samt ikke mindst en flot hun odinshane.
 Odinshane.

De gule vipstjerter er så småt ved at finde ind på engen igen som ynglefugle. Ganske vist begrænsede 8 par, men dertil sås også en han gulhovedet gul vipstjert, hvilket var en overraskelse.
Ellers bød dagene på 76 traner, 3 havørne, 18 skestorke og en hun rødrygget tornskade.
Havørn og havterne.

Skestorke.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar