fredag den 12. september 2014

Septemberfugle

September kører derudad, og det er dejligt igen at opleve måneden, som jeg har været fraværende i de sidste fem år på grund af togter i Arktis. Jeg har brugt meget tid på at luske, hvilket har været underholdende på grund af pæne mængder af blandede småfugle i Hanstholm. Arter som havesanger, gransanger og jernspurv har været repræsenteret i mængder, men har været blandet op med gode tal af rødstjert, broget og grå fluesnapper. Hvad der er påfaldende er at løvsanger er næsten fuldstændigt fraværende, mens gransanger til gengæld er meget talrig.
Høgesanger, 12 september, Hanstholm.
Græshoppesanger, 12. september, Hanstholm.

Heldigvis er der gået hul på høgesangerne og jeg har selv set to forskellige i Hanstholm, men også en i Vejlerne, da Jens Frimer fandt en i sin have sidste weekend.
I tirsdags sluttede jeg en fin havobs (2 store stormsvaler, mellemkjove, 8 sorthovedede måger mm.) af med at tage på langfart for at se en nordsanger som Ole Amstrup havde fundet ved Nørre Lyngvig Fyr. Det var hele turen værd idet den viste sig frem på fineste vis på få meters afstand og i lang tid. Dejligt at få frisket denne flotte art op igen.
Nordsanger, 9. september, Nørre Lyngvig Fyr.
Det var en fornøjelse at opleve nordsangerens langsomme bevægelser og karakterene som meget mørk og bred øjenstribe, smal og lang øjenbrynsstribe som ikke når frem til næbbet, det kraftige næb med tydelig mørk spids på undernæb og så havde den jo gjort lidt ekstra ud af det med to vingebånd. Nordsanger, 9. september, Nørre Lyngvig Fyr.
I Vejlerne bærer området præg af en meget tør sommer og sensommer. De største mængder af fugle er derfor at finde på vandfladerne, hvor det ikke er specielt nemt at tjekke flokkene meget grundigt. Bevæger man sig rundt i hele området får man skrabet mange fine arter sammen og man kan i øjeblikket opleve 203 traner flyve til overnatning på Bygholm Vejle (opleves bedst fra Kraptårnet), op til 7 sølvhejrer som nogle dage står spredt i de Østlige Vejler, men som indimellem samles i især Selbjerg Vejle.
Tranerne raster i dagtimerne på Thorup og Klim Fjordholme. 

Derudover bl.a. op til 5 havørne samt, lidt overraskende, nogle flokke af pungmejser i Han Vejle. Totaloptællingen igår og idag gav af råtal bl.a.7218 grågæs og 417 skeænder som nok de mest imponerende antal. En sølle rest på 5 skestorke holder ud endnu og så blev det til 2 dværgfalke, 2 fiskeørne, en rustand, 2 sorthalsede lappedykkere og 4 vandrefalke.
Sivsanger optræder endnu med flere individer i Vejlerne. Selbjerg Vejle 11. september.
Skægmejserne optræder talrigt og dominerende i flere af rørskovsområderne. Trækkende flokke som flyver skyhøjt kan opleves flere steder i området.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar