tirsdag den 7. oktober 2014

Mængder

Hjejler, Agger Tange.
Der er i øjeblikket gang i NOVANA-optællinger over hele landet og jeg er så priviligeret at stå for Agger- og Harboøre Tanger, Vejlerne, Aggersborg Vildtreservat og Fjordholmene samt Nibe Bredning og østkysten af Vendsyssel.
Siden 1. oktober har jeg været i gang og mangler nu kun Nibe Bredning og Vendsyssels østkyst som skal dækkes onsdag og fredag.
Dagene har været lange og det skyldes at der er vandfugle i mængder på disse fine lokaliteter. På Limfjordstangerne var der af råtal bl.a. over 20.000 svømmeænder, hvor særligt den sydlige lagune på Harboøre Tange imponerede med mere end 11.000 pibeænder. Det samme gjorde de 5785 pibeænder og 1693 spidsænder på Agger Tange. På Agger var der tillige 12.400 hjejler og 8 islandske store kobbersnepper mellem meget andet.
En del af de 12.400 hjejler på Agger Tange den 1. oktober.
Vejlerne husede næsten 14.000 svømmeænder som primært ligger på de store vandflader spredt i hele området, da der endnu er tale om meget tørre forhold på f.eks. Bygholmengen, som ellers ofte er en meget betydelig lokalitet. Krikand og pibeand dominerede billedet med henholdsvis 6167 og 4688 men også gråand var pænt repræsenteret med 2347 ex. Mest bemærkelsesværdige var imidlertid de 215 knarænder (heraf de 174 i Kogleakssøen) samt de 331 skeænder.
Vejlerne gør sig desuden bemærket med hele 7 havørne, 7-8 vandrefalke, 7 sølvhejrer, 154 traner mellem meget andet. En enkelt 1K islandsk stor kobbersneppe var også et fint indslag.
Tidlige morgentraner på Bygholmengen.
Adult vandrefalk, Agger Tange. På Limfjordstangerne sås tre vandrefalke 1. oktober, i Vejlerne rastede 7-8 ex den 3-4. oktober og i Aggersborg Vildtreservat rastede et ex. den 6. oktober.
Udover tællinger er der fuldt drøn på oktober og med behagelige indslag indimellem. Således blev der ved Dover Kil (Doverodde) i lørdags fundet en hvidøjet and som jeg naturligvis opsøgte. I Nordvestjylland er arten meget sjælden med blot 2 fund i Vejlerne (af tre individer og så denne, i nyere tid.
Afstanden til fuglen var ret stor men det lykkedes at digiscope fuglen, bl.a. i flugt, hvor en skarpt defineret bugtegning blev dokumenteret og dermed godtgjorde en bestemmelse til adult hun.
Hvidøjet and, adult hun, Doverkil, Doverodde, den 4. oktober 2014.
I weekenden producerede småfuglelusk i Hanstholm to fede rødtoppede fuglekonger og på falderebet fangede Arne Urvang, Danmarks mest aktive ringmærker, en hvidbrynet løvsanger. I havnen holder en 1K kaspisk måge til og så er middelhavssølvmågen der sikkert endnu (fotos fra den 2. oktober).
Hvidbrynet løvsanger, Hanstholm Fyrhaver, den 5. oktober 2014.

Den kaspiske måge fra havnen.
Og middelhavssølvmågen. Bemærk den lille sorte plet på P4 og markant bånd på P5.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar