lørdag den 18. august 2012

Tour de Thy

Lokket af forskellige billeder af Dukatsommerfugl på nettet, taget i Thy, besluttede jeg mig idag for at besøge Agger Tange, for derefter at opsøge en lokalitet, hvor der er observeret dukatsommerfugl på det sidste.
Agger Tange bygger sig så småt op. Lagunen ved færgelejet er god for vadefugle og de mange pander på engstykket syd for den store lagune har mudderstykker, lige som kanterne langs den sydlige del af den store lagune fremviser vadeflader. Dvs. der var egentlig pænt med vadefugle (bl.a. 166 store præstekraver), men jeg kunne blot ikke finde noget særligt imellem. F.eks. så jeg blot en dværgryle (en 1K), 43 islandske ryler, 5 stenvendere, 2 strandhjejler, etc. Altså små antal - endda 0 krumnæbbede ryler. Derudover var der flere udmærkede fugle på Tangen, f.eks. 17 skestorke, en sydtrækkende dværgfalk og småfuglelusk gav bl.a. 3 bynkefugle.
Dukatsommerfugl, slidt han.
Videre op gennem Thy til Stenbjergområdet, hvor jeg efter et stykke tid fandt en flot, men slidt, han af Dukatsommerfugl. Ny art til mig. Den bliver observeret flere og flere steder op gennem Thy og er senest også fundet ved Vandet Sø.
Slutteligt lagde jeg vejen forbi Hanstholm Havn, hvor jeg fik fine obs. af disse to sorthovedede måger på den høje mole langs sydsiden af yderbassinen. 1K fuglen var i en flot næsten ufældet ungfugledragt som jeg kun har set få gange tidligere.


Og så fandt jeg en interessant større måge. I starten slog jeg den hen som sildemåge, men på grund af fældning i ryggen, svagt vindue i hånden, hvid bug og ganske stor størrelse, mener jeg i stedet at der er tale om en 1K middelhavssølvmåge. Jeg har sendt billederne til en række venner for at høre deres mening, foreløbig kan I danne jeres egen ud fra disse fotos:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar