torsdag den 16. august 2012

Total


Lækker morgenstemning ved Høbjerget.
Mandag og tirsdag i denne uge var jeg på totaltælling i Vejlerne. Det var fedt at komme rundt over det hele igen og få styr på mængderne. Og fugle var der pænt med. Af de mest markante arter var der f.eks. 6376 grågæs, 4400 krikænder, 4370 gråænder, 1050 knopsvaner og 182 skestorke. Derudover var det glædeligt med gode rovfugletal som 4 fiskeørne, 3 vandrefalke, 2 havørne (1 adult + 1 2K) samt en dværgfalk.
Vadefuglene er ikke så rigt repræsenteret, men 107 brushøns i Lønnerup og derudover ialt 12 små præstekraver er pænt. Ellers kun spredte klirer og meget få ryler, især på Bygholmengen.
Ellers bl.a. 2 sølvhejrer i Bygholm Nord, ialt 66 traner, 16 atlingænder, 141 knarænder, 66 traner, 11 sorthalsede lappedykkere, 1 1K sortterne samt 1 isfugl.
Ditto morgenstemning på Øster Landdæmning.
Glædeligt at konstatere at engen i Kogleakssøen er slået.

Et udsnit af totalens mange skestorke. 2 havørne sidder på pælene i baggrunden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar